Kočāne Inese

Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1966.gada 15. maijā Rugāju ciema „Strautiņos” Lidijas un Benedikta Voicišu ģimenē. Vēl ir vecākais brālis Andrejs Voicišs.
Mācījusies Rugāju vidusskolā, vasarās kopā ar vietējiem bērniem strādājusi Ždanova vārdā nosauktajā kolhozā. Pēc vidusskolas iestājusies LLA Pārtikas Rūpniecības tehnoloģijas fakultātē. Pabeigusi divus kursus un izstājusies, jo apprecējusies un piedzimusi meita Santa, bet 1987.gadā - dēls Māris. Kopš 1998. gada septembra Inese strādā Rugāju novada Tikaiņu bibliotēkā (agrāk Rugāju pagasta 2. bibliotēka.)
Bērnība un skolas gadi  Inesei pagājuši padomju laikos, kad baznīcu apmeklēt nebijis ieteicams. Vienīgā ģimenē, kas katru svētdienu gājusi baznīcā, bijusi vecmamma Marija Griestiņa. No mazām dienām viņa atceras, ka vecmamma staigādama pa pagalmu un darīdama ikdienas darbus, vienmēr dziedājusi Dieva dziesmas. Psalmu dziedājumus pirmo reizi tā īsti Inese dzirdējusi 1987. gadā, kad nomiris vectēvs un pirms bērēm vietējās sievas sanākušas mājās pie vecmammas dziedāt psalmus mirušajam vectētiņam.
Kad Inese Kočāne pārcēlusies dzīvot uz Tikaiņiem, tad kopā ar Zani Puļču, Anitu Maineli, mammu, vecmammu un citām kaimiņu sievām sākušas dziedāt psalmus bērēs, ja kāds paaicinājis. Nu jau vairākus gadus rudeņos, novembra mēnesī bibliotēkā tiek sarīkota psalmu dziedāšana par mirušajiem. Parasti dziedāšanā piedalās apmēram desmit sievas, bet katru gadu viņas cenšas pieaicināt arī kādu jaunu dziedātāju. Psalmu dziedāšanu vada Zane Puļča, kas ir mācījusies no savas mammas. Dziedāšanā ir piedalījušās Anna Zelča, Helēna Puste, Lidija Voiciša, Lucija Smoļaka, Marija Griestiņa, Anastasija Štāle, Skaidrīte Pulča, Biruta Prole, Biruta Duļevska, Margarita Anča, Antonija Stabliniece, Nellija Stikiņa u.c.
Jau vairāk kā 20 gadus Inese dzied Rugāju novada jauktajā korī. Arī koris jau daudzus gadus  visos lielākajos svētkos: Ziemassvētkos, Lieldienās, Vasarsvētkos dzied garīgās dziesmas Rugāju katoļu baznīcā. Svētdienās Inese kopā ar mammu un vecmammu brauc uz baznīcu, kur pamazām ir iemācījusies daudzas dziesmas, ko dzied baznīcā. Viņa dzied arī kapusvētkos un bērēs.
Inese ikdienā sien arī sierus un cep maizi. Abas šīs prasmes viņa apguvusi no vecmammas un mammas, kuras to darījušas daudzu gadu garumā. Ineses mamma Lidija Voiciša arī šobrīd ik pa laikam izcep maizi, kuru tad dabū visi tuvākie. Arī tad, kad maizi cep Inese, viņa to aizved uz Strautiņiem
Foto no personīgā arhīva: Inese Kočāne (2012)


Raksta ID: 1001
Atjaunināts: 19 septembris, 2014
Atjauninājumu skaits:: 1
Katoliskā tradicionālā mūzika un tās kopēji -> Garīgo dziesmu dziedātāji -> Kočāne Inese
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=1001