Grigāne Irēna

Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1944.gada 23.oktobrī Rugāju pagasta Bolupnieku ciemā. Mācījusies Upatnieku pamatskolā un vakarskolā Rugāju vidusskolā. Pēc vidusskolas uzreiz sākusi strādāt kolhozā "Nākotne" par kluba vadītāju. Pēc bērnu dzimšanas Irēna strādājusi pa fermām un Rugāju mežniecībā. Kaut arī no 1999.gada ir pensijā, reizēm pēc vajadzības AS "Latvijas Valsts Meži" strādā sezonas darbus - vainago priedes un lasa čiekurus. Dzīvo Rugāju pagasta Daugasnes ciema "Kaķpēdiņās". Izaudzināti četri bērni.
Irēna Grigāne ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Psalmu dziedāšana Ziemeļlatgalē" nesējām. Dziedāt psalmus viņa sākusi jau maza būdama un daudzas vecās dziesmas zinājusi no galvas. Pirmoreiz dziedāšanu pēc jaunajām psalmu grāmatām dzirdējusi Bērzpilī. Kad aicina, Irēna Grigāne iet un dzied psalmus latgaliski. Parasti kopā sanāk sievas no vairākiem ciemiem - Palmīra Apša, Terēzija Mik-Grinēviča, Antoņina Grāvere, Nellija Burķīte, Valija Burķīte. Viņas tiek aicinātas dziedāt pa visu Rugāju novadu. Irēna stāsta, ka agrāk Nagļu ciemā bijis daudz vīriešu ar skaistām balsīm, un, kad Reibānu kapos kapusvētku laikā viņi dziedājuši, visi klausījušies ar sajūsmu.
Irēna Grigāne stāsta, ka nācies dziedāt psalmus arī latviešu literārajā valodā – „lūgšana jau ir viena un tā pati, tikai to var dziedāt dažādās izloksnēs”. Tā dziedājuši bērēs Gulbenē un Balvos.Foto no personīgā arhīva: Irēna Grigāne (no labās puses) ar A.Sīli (2005); I.Grigāne (no kreisās puses) ar meitu Elīnu un māsu meitas iesvētībās 90.gadu vidū


Raksta ID: 1000
Atjaunināts: 05 septembris, 2018
Atjauninājumu skaits:: 1
Katoliskā tradicionālā mūzika un tās kopēji -> Garīgo dziesmu dziedātāji -> Grigāne Irēna
http://balvurcb.lv/kb/index.php?View=entry&EntryID=1000