Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

"Vaduguns" marta numuri

06 aprīlis, 2020

Datu bāze papildināta ar laikraksta "Vaduguns" 2020.gada marta numuriem. Paldies "Vadugunij" par lasītāju atbalstu Covid ierobežojumu laikā!