Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Papildināta datubāze

17 marts, 2020

Kultūrvēstures datubāzē papildināts laikraksta "Vaduguns" arhīvs. Pieejami arī 2020.gada marta numuri.