Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Papildinājums.

29 jūlijs, 2019

Papildināts laikraksta "Vaduguns" arhīvs par 2019.gadu.