Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Pievienoti jauni ieraksti par garīgo dziesmu dziedātājiem

04 novembris, 2022

Noslēdzies darbs pie VKKF atbalstītā bibliotēkas projekta “Latvijas Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību nesēji Balvu reģiona Kultūrvēstures datu bāzē”.

Turpinot jau iesākto darbu, tika veikti lauka pētījumi, dokumentējot tos dziedātājus pie ciemu krustiem, kuri ir Nacionālā nemateriālā kultūras mantojuma vērtības “Maija dziedājumi pie ciemu krustiem Ziemeļlatgalē” nesēji.

Projekta laikā Kultūrvēstures datu bāze tika papildināta ar 26 jauniem ierakstiem.