Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Ziemele Aina

Raksta ID: 994
Atjaunināts: 19 septembris, 2014
Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1941.gada 29.maijā Bērzpils pagasta Pāliņos. Mācījusies Bērzpils vidusskolā. 1958.gadā uzsākusi mācības  Stāmerienes lauksaimniecības tehnikumā, pēc kura beigšanas divus gadus Aina nostrādājusi Limbažu rajona Umurgas kolhozā. Tad Balvos 1965.gadā beigusi tirdzniecības kursus un strādājusi par pārdevēju Bērzpilī. Vēl pēc kāda laiciņa Aina beigusi māsu kursus pie Balvu poliklīnikas un 1969.gadā sākusi strādāt par medmāsu Bērzpils bērnudārzā. Te Aina nostrādājusi 25 gadus līdz pat bērnudārza likvidācijai. Tad vēl vienu gadu nostrādājusi Bērzpils vidusskolā par garderobisti un no 1996.gada ir pensijā.
2004.gadā Aina mantojusi tēva māsas īpašumu Ventspilī un piecus gadus dzīvojusi tur. Pēc tam samainījusies ar dēlu un atgriezusies Bērzpilī. Dzīvo pagasta centrā.
Liela dziedātāja un pazīstama muzikante bijusi Ainas mamma Veronika Jurkāne. Tajā laikā bijis pieprasīts Jurkānu ģimenes ansamblis, kur mamma Veronika spēlējusi cītaru, tēvs Kārlis - vijoli, bet brālis Ēvalds spēlējis daudzus instrumentus pēc vajadzības. Spēlēt cītaru nedaudz iemācījusies arī Aina, bet nekur netika spēlējusi, bet toties viņa visu laiku ir dziedājusi ansambļos un koros, dejojusi deju kolektīvā. Arī dzīvodama Ventspilī Aina pamanījusies dziedāt vairākos kolektīvos -  katoļu baznīcas draudzes ansamblī, represēto korī "Ziemeļzvaigzne" un lībiešu vokālajā ansamblī.
Kad 1980.gadā Bērzpilī noorganizējās Bērzpils etnogrāfiskais ansamblis, tajā līdz 1997.gadam dziedājusi arī Aina. Dziedāt psalmus viņa mācījusies no Eleonoras Namsones. Visbiežāk dzied kopā ar Aiju Ikstenu, Broņislavu Spalviņu un Eleonoru Namsoni.
Maija mēnesī Aina Ziemele  iet dziedāt pie krucifiksiem – agrāk vairāk dziedājusi pie krucifiksa Bērzpils centrā, bet tagad - Beļauskos
 

Foto no personīgā arhīva: Aina Ziemele 80.gadu beigās; sieviešu vokālajā ansamblī (otrā no labās puses); lībiešu ansambļa sastāvā 2004.gadā (otrā no labās puses); ar Bērzpils kori 90.gadu vidū (otrajā rindā centrā); Bērzpils folkloras kopas kāzu uzvedumā (otrā no labās puses)
Raksta ID: 994
Atjaunināts: 19 septembris, 2014
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1501
Ievietots:: 11 septembris, 2012 by Ināra B.
Atjaunināts:: 19 septembris, 2014 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Annuškāne Anna
b Avišāne Feliciana
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Baranņikova Zinaīda
b Bitaine Anna
b Bondare Emīlija
b Budevičs Jānis
b Bukovska Leontīne
b Bukša Marija
b Circene Jadviga
b Circene Konstance
b Circene Lilita
b Circene Marija
b Circene Natālija
b Delvere Zita
b Delveris Pēteris
b Dortāne Marija
b Dortāne Valentīna
b Dupuža Izabella
b Duļbinska Anele
b Eisaka Anna
b Gabranova Lidija
b Gabrāne Anna
b Gaspažiņa Lucija
b Griestiņa Anna (dzim.Prenka)
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Marija
b Grigāne Irēna
b Grāvere Antoņina
b Igaune Marija
b Ikstena Aija
b Janiša Veronika
b Jasinska Irēna
b Jermacāne Anna
b Jermacāne Antonija
b Jermacāns Pēteris
b Jurkāne Marijanna
b Kaupera Celīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Kaša Anita
b Kaša Lūcija
b Kaļiņina Antoņina
b Keiša Aija
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Marija
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kindzule Anna
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Janīna
b Kokoreviča Marijanna
b Korstova Domicella
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Tekla
b Kočāne Inese
b Krakope Antoņina
b Krakope Klementina
b Krakope Madaļa
b Krauča Helēna
b Kuļša Regīna
b Laicāne Maija
b Laicāne Valija
b Langovska Marianna
b Lapsa Janīna
b Lele Leontīna
b Lielbārde Nellija
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Helēna
b Logina Domicella
b Logina Elizabeta
b Logina Iveta
b Logina Lucija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Ločmele Anastasija
b Ločmele Genovefa
b Ločmele Helēna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Veronika
b Ločmelis Francis
b Malnača Anna
b Markova Lucija
b Martuzāne Vija
b Masa Stefānija
b Matule Irēna
b Mačāne Anna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Mik-Griņeviča Terēzija
b Namsone Eleonora
b Ozola Maruta
b Pitkeviča Marija
b Pokrotnieks Pēteris
b Pranckune Emerita
b Prancāne Aina
b Pugače Līksma
b Pundure Domicella
b Puste Helēna
b Pušpurs Aldis
b Pužule Zinaīda
b Puļča Zane
b Rakstiņa Ilga
b Račāne Jevgenija
b Sideļņika Anna
b Sisojeva Anna
b Skangale Anita
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irmīna
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Spalviņa Broņislava
b Sprukule Inita
b Stepanova Genovefa
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Strupka Silvija
b Sudare Anna
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Sutugova Sarma
b Svelpe Ingrīda
b Sīle Anna
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Upīte Anita
b Upīte Marina
b Uršuļska Iveta
b Ušupniece Emīlija
b Vancāne Terēzija
b Vizule Anele
b Viļuma Edita
b Vāciete Anna
b Zaremba - Krīgere Evita
b Zaremba Anita
b Zeltkalne Vineta
b Zelča Aina
b Zelča Genovefa
b Zelča Inese
b Zelča Jūlija
b Zelča Lilija
b Zelča Lilija
b Zelča Veronika
b Zujāne Zita
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Skaidrīte
b Šakina Anna
b Šakina Leontīna
b Šakina Natālija
b Šakina Stefānija
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ābeltiņa Elfrīda
b Čigure Leontīna
b Čudarāne Regīna