Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Mežaka Valentīna

Raksta ID: 993
Atjaunināts: 19 septembris, 2014
Upītes etnogrāfiskā ansambļa un garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1943.gada 21.augustā Šķilbēnu pagasta Pakašovas ciemā. Mācījusies Upītes pamatskolā un Rekavas vidusskolā. Pēc tam kursos apguva šūšanu. No 1963.gada līdz 1969.gadam Valentīna dzīvojusi Rīgā un kādu laiku strādājusi VEFā. Rīgā apprecējusies, piedzimusi meita, un tā kā nebijis īsti kur dzīvot jaunā ģimene atgriezusies Pakašovā. Te viņa sākumā strādājusi ciema padomē par kasieri, tad par Upītes kluba vadītāju un pēc tam - kolhozā "Cīņa" par uzskaitvedi. No 1997.gada ir pensijā.
Sākumā Mežaku ģimene dzīvojusi Pakašovā, bet no 1980.gada - daudzdzīvokļu mājā Upītes centrā.
Skolas laikā Valentīna dziedājusi gan meiteņu ansamblī, gan korī. Likumsakarīgi, ka strādājot par kluba vadītāju, arī iesaistījās pašdarbības kolektīvos. Tieši 80.gados populāras bija ciemu sacensības, uguntiņas, kuru organizēšana bija Valentīnas pienākums.
Upītes etnogrāfiskajā ansamblī Valentīna dzied kopš tā dibināšanas 1980.gadā. Ansamblī dziedājis arī viņas vīrs Kārlis Mežaks. Valentīna atzīst, ka visjaukākie gadi ansamblī bijuši sākuma periodā, kad dziedājuši kopā ar bērniem. Tagad ļoti pietrūkst ilggadējā ansambļa vadītāja Ontona Slišāna.
Psalmus Valentīna sākusi dziedāt 80.gados, pirms tam ģimenē neesot dziedājuši. Tā kā balss bijusi, gājusi citiem līdzi un dziedājusi. Dziedāšana visbiežāk sanākusi kopā ar Annu Keišu, Valentīnu Keišu, Mariju Supi, Līviju Supi, Anitu Skangali, Moniku Keišu. Dziedāt var visu, bet neesot vadītāja. Dzied pēc vecajām grāmatām.
Valentīna daudz ir dziedājusi Lotušu, Buku un Ančipovas kapos, kur parasti ir mazāk dziedātāju, un tāpēc aicina arī citus dziedātājus.
Maija mēnesī Valentīna parasti dzied pie Pakašovas krucifiksa un Komugrīvas krucifiksa. Pēdējos gados biežāk sanākot dziedāt Komugrīvā, jo te neesot cilvēku, un krusts palicis novārtā. Tad nu sievas vispirms sakopjot krusta apkārtni un tad padziedot. Bet reizēm aizejot uz dzimto Pakašovas krucifiksu, kur dziedot visus maija vakarus.

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē

Foto no personīgā arhīva: Valentīna Mežaka 2011.gadā un 1964.gadā; ar Upītes etnogrāfisko ansambli 1981.gadā (vidū); ar Upītes un Rekavas etnogrāfiskajiem ansambļiem (pirmā no kreisās puses); ar mazdēliem Uģi, Ģirtu un Elviju 55 gadu jubilejas reizē (1997)
Raksta ID: 993
Atjaunināts: 19 septembris, 2014
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1560
Ievietots:: 07 septembris, 2012 by Ināra B.
Atjaunināts:: 19 septembris, 2014 by Ināra B.
Also listed in
folder Personības -> Folkloras teicēji, vācēji, izpildītāji


Citi raksti šajā sadaļā
b Annuškāne Anna
b Avišāne Feliciana
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Baranņikova Zinaīda
b Bitaine Anna
b Bondare Emīlija
b Bukovska Leontīne
b Bukša Marija
b Circene Jadviga
b Circene Konstance
b Circene Lilita
b Circene Marija
b Circene Natālija
b Dortāne Marija
b Dortāne Valentīna
b Dupuža Izabella
b Duļbinska Anele
b Eisaka Anna
b Gabranova Lidija
b Griestiņa Anna (dzim.Prenka)
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Marija
b Grigāne Irēna
b Grāvere Antoņina
b Igaune Marija
b Ikstena Aija
b Jermacāne Antonija
b Kaupēra Celīna
b Kaša Anita
b Kaša Lūcija
b Keiša Aija
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Marija
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Janīna
b Kokoreviča Marijanna
b Korstova Domicella
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Tekla
b Kočāne Inese
b Krakope Klementina
b Krakope Madaļa
b Krauča Helēna
b Kuļša Regīna
b Laicāne Maija
b Laicāne Valija
b Lapsa Janīna
b Lele Leontīna
b Lielbārde Nellija
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Helēna
b Logina Elizabeta
b Logina Iveta
b Logina Lucija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Ločmele Genovefa
b Ločmele Helēna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Veronika
b Ločmelis Francis
b Malnača Anna
b Markova Lucija
b Masa Stefānija
b Matule Irēna
b Mačāne Anna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Mik-Griņeviča Terēzija
b Namsone Eleonora
b Ozola Maruta
b Pokrotnieks Pēteris
b Pundure Domicella
b Puste Helēna
b Pušpurs Aldis
b Pužule Zinaīda
b Puļča Zane
b Račāne Jevgenija
b Skangale Anita
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irmīna
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Spalviņa Broņislava
b Sprukule Inita
b Stepanova Genovefa
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Strupka Silvija
b Sudare Anna
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Sīle Anna
b Tutiņa Anna
b Ušupniece Emīlija
b Vancāne Terēzija
b Vizule Anele
b Vāciete Anna
b Zaremba Anita
b Zelča Genovefa
b Zelča Jūlija
b Zelča Veronika
b Ziemele Aina
b Zujāne Zita
b Šaicāne Skaidrīte
b Šakina Anna
b Šakina Leontīna
b Šakina Natālija
b Šakina Stefānija
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Čigure Leontīna