Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Mežaka Valentīna

Raksta ID: 993
Atjaunināts: 27 jūlijs, 2022

Upītes etnogrāfiskā ansambļa un garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1943.gada 21.augustā Šķilbēnu pagasta Pakašovas ciemā. Mācījusies Upītes pamatskolā un Rekavas vidusskolā. Pēc tam kursos apguva šūšanu. No 1963.gada līdz 1969.gadam Valentīna dzīvojusi Rīgā un kādu laiku strādājusi VEFā. Rīgā apprecējusies, piedzimusi meita, un tā kā nebijis īsti kur dzīvot jaunā ģimene atgriezusies Pakašovā. Te viņa sākumā strādājusi ciema padomē par kasieri, tad par Upītes kluba vadītāju un pēc tam - kolhozā "Cīņa" par uzskaitvedi. No 1997.gada ir pensijā.
Sākumā Mežaku ģimene dzīvojusi Pakašovā, bet no 1980.gada - daudzdzīvokļu mājā Upītes centrā.
Skolas laikā Valentīna dziedājusi gan meiteņu ansamblī, gan korī. Likumsakarīgi, ka strādājot par kluba vadītāju, arī iesaistījās pašdarbības kolektīvos. Tieši 80.gados populāras bija ciemu sacensības, uguntiņas, kuru organizēšana bija Valentīnas pienākums.
Upītes etnogrāfiskajā ansamblī Valentīna dzied kopš tā dibināšanas 1980.gadā. Ansamblī dziedājis arī viņas vīrs Kārlis Mežaks. Valentīna atzīst, ka visjaukākie gadi ansamblī bijuši sākuma periodā, kad dziedājuši kopā ar bērniem. Tagad ļoti pietrūkst ilggadējā ansambļa vadītāja Ontona Slišāna.
Psalmus Valentīna sākusi dziedāt 80.gados, pirms tam ģimenē neesot dziedājuši. Tā kā balss bijusi, gājusi citiem līdzi un dziedājusi. Dziedāšana visbiežāk sanākusi kopā ar Annu Keišu, Valentīnu Keišu, Mariju Supi, Līviju Supi, Anitu Skangali, Moniku Keišu. Dziedāt var visu, bet neesot vadītāja. Dzied pēc vecajām grāmatām.
Valentīna daudz ir dziedājusi Lotušu, Buku un Ančipovas kapos, kur parasti ir mazāk dziedātāju, un tāpēc aicina arī citus dziedātājus.
Maija mēnesī Valentīna parasti dzied pie Pakašovas krucifiksa un Komugrīvas krucifiksa. Pēdējos gados biežāk sanākot dziedāt Komugrīvā, jo te neesot cilvēku, un krusts palicis novārtā. Tad nu sievas vispirms sakopjot krusta apkārtni un tad padziedot. Bet reizēm aizejot uz dzimto Pakašovas krucifiksu, kur dziedot visus maija vakarus. Valentīna Mežaka ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Maija dziedājumi pie ciemu krustiem Ziemeļlatgalē" nesējām.

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē


Foto no personīgā arhīva: Valentīna Mežaka 2011.gadā un 1964.gadā; ar Upītes etnogrāfisko ansambli 1981.gadā (vidū); ar Upītes un Rekavas etnogrāfiskajiem ansambļiem (pirmā no kreisās puses); ar mazdēliem Uģi, Ģirtu un Elviju 55 gadu jubilejas reizē (1997)

Raksta ID: 993
Atjaunināts: 27 jūlijs, 2022
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 1626
Ievietots:: 07 septembris, 2012 by Ināra B.
Atjaunināts:: 27 jūlijs, 2022 by Ināra B.
Also listed in
folder Personības -> Folkloras teicēji, vācēji, izpildītāji


Citi raksti šajā sadaļā
b Annuškāne Anna
b Avišāne Feliciana
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Baranņikova Zinaīda
b Bitaine Anna
b Bondare Emīlija
b Budevičs Jānis
b Bukovska Leontīne
b Bukša Marija
b Circene Jadviga
b Circene Konstance
b Circene Lilita
b Circene Marija
b Circene Natālija
b Delvere Zita
b Delveris Pēteris
b Dortāne Marija
b Dortāne Valentīna
b Dupuža Izabella
b Duļbinska Anele
b Eisaka Anna
b Gabranova Lidija
b Gabrāne Anna
b Gaspažiņa Lucija
b Griestiņa Anna (dzim.Prenka)
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Marija
b Grigāne Irēna
b Grāvere Antoņina
b Igaune Marija
b Ikstena Aija
b Janiša Veronika
b Jasinska Irēna
b Jermacāne Anna
b Jermacāne Antonija
b Jermacāns Pēteris
b Jurkāne Marijanna
b Kaupera Celīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Kaša Anita
b Kaša Lūcija
b Kaļiņina Antoņina
b Keiša Aija
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Marija
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kindzule Anna
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Janīna
b Kokoreviča Marijanna
b Korstova Domicella
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Tekla
b Kočāne Inese
b Krakope Antoņina
b Krakope Klementina
b Krakope Madaļa
b Krauča Helēna
b Kuļša Regīna
b Laicāne Maija
b Laicāne Valija
b Langovska Marianna
b Lapsa Janīna
b Lele Leontīna
b Lielbārde Nellija
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Helēna
b Logina Domicella
b Logina Elizabeta
b Logina Iveta
b Logina Lucija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Ločmele Anastasija
b Ločmele Genovefa
b Ločmele Helēna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Veronika
b Ločmelis Francis
b Malnača Anna
b Markova Lucija
b Martuzāne Vija
b Masa Stefānija
b Matule Irēna
b Mačāne Anna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Mik-Griņeviča Terēzija
b Namsone Eleonora
b Ozola Maruta
b Pitkeviča Marija
b Pokrotnieks Pēteris
b Pranckune Emerita
b Prancāne Aina
b Pugače Līksma
b Pundure Domicella
b Puste Helēna
b Pušpurs Aldis
b Pužule Zinaīda
b Puļča Zane
b Rakstiņa Ilga
b Račāne Jevgenija
b Sideļņika Anna
b Sisojeva Anna
b Skangale Anita
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irmīna
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Spalviņa Broņislava
b Sprukule Inita
b Stepanova Genovefa
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Strupka Silvija
b Sudare Anna
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Sutugova Sarma
b Svelpe Ingrīda
b Sīle Anna
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Upīte Anita
b Upīte Marina
b Uršuļska Iveta
b Ušupniece Emīlija
b Vancāne Terēzija
b Vizule Anele
b Viļuma Edita
b Vāciete Anna
b Zaremba - Krīgere Evita
b Zaremba Anita
b Zeltkalne Vineta
b Zelča Aina
b Zelča Genovefa
b Zelča Inese
b Zelča Jūlija
b Zelča Lilija
b Zelča Lilija
b Zelča Veronika
b Ziemele Aina
b Zujāne Zita
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Skaidrīte
b Šakina Anna
b Šakina Leontīna
b Šakina Natālija
b Šakina Stefānija
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ābeltiņa Elfrīda
b Čigure Leontīna
b Čudarāne Regīna