Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Krakope Madaļa

Raksta ID: 992
Atjaunināts: 19 septembris, 2014
Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1933.gada 6.oktobrī Briežuciema pagasta Pūšļevas ciemā daudzbērnu ģimenē. Mācījusies turpat Briežuciema sešklasīgajā skolā, bet pēc piektās klases jau bijusi spiesta sākt strādāt savā saimniecībā.
1964.gadā Madaļa apprecējusies un pārnākusi uz Šķilbēnu pagasta Bukiem, kur dzīvo joprojām.
Kolhozu laikā sākusi strādāt par cūkkopēju kolhozā "Cīņa" un nostrādājusi līdz pat aiziešanai pensijā 1988.gadā. Ģimenē izaudzināti divi bērni.
Madaļa Krakope stāsta, ka agrāk jau psalmus dziedājuši gandrīz vai katrās mājās. Viņas mamma, iedama dziedāt pie kaimiņiem, vienreiz ņēmusi līdzi vienu vecāko meitu, citā vakarā - otru māsu. Tā iedama mammai līdzi arī iemācījusies dziedāt psalmus. Savukārt, iedama uz baznīcu (arī padomju laikā) un dziedādama kopā ar draudzi samācījusies dziedāt baznīcas dziesmas. Pārnākot uz Bukiem jau mācējusi dziedāt gan dziesmas, gan psalmus.
Madaļa ir pirmā dziesmu sācēja kapusvētkos uz Buku kapiem, agrāk bijusi arī vadītāja.
Tā kā Buku ciema tuvumā krucifiksa nav, tad maija mēnesī Jaunavas Marijas litāniju dziedājuši mājās. Reizēm apkārtējās sievas salasījušās un gājušas padziedāt uz Buku kapiem.Foto no personīgā arhīva: ar mazmeitu Evelīnu (2010); psalmu dziedājumi Buku kapsētā pirms kapusvētkiem (1995)
Raksta ID: 992
Atjaunināts: 19 septembris, 2014
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1433
Ievietots:: 07 septembris, 2012 by Ināra B.
Atjaunināts:: 19 septembris, 2014 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Annuškāne Anna
b Avišāne Feliciana
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Baranņikova Zinaīda
b Bitaine Anna
b Bondare Emīlija
b Budevičs Jānis
b Bukovska Leontīne
b Bukša Marija
b Circene Jadviga
b Circene Konstance
b Circene Lilita
b Circene Marija
b Circene Natālija
b Delvere Zita
b Delveris Pēteris
b Dortāne Marija
b Dortāne Valentīna
b Dupuža Izabella
b Duļbinska Anele
b Eisaka Anna
b Gabranova Lidija
b Gabrāne Anna
b Gaspažiņa Lucija
b Griestiņa Anna (dzim.Prenka)
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Marija
b Grigāne Irēna
b Grāvere Antoņina
b Igaune Marija
b Ikstena Aija
b Janiša Veronika
b Jasinska Irēna
b Jermacāne Anna
b Jermacāne Antonija
b Jermacāns Pēteris
b Jurkāne Marijanna
b Kaupera Celīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Kaša Anita
b Kaša Lūcija
b Kaļiņina Antoņina
b Keiša Aija
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Marija
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kindzule Anna
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Janīna
b Kokoreviča Marijanna
b Korstova Domicella
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Tekla
b Kočāne Inese
b Krakope Antoņina
b Krakope Klementina
b Krauča Helēna
b Kuļša Regīna
b Laicāne Maija
b Laicāne Valija
b Langovska Marianna
b Lapsa Janīna
b Lele Leontīna
b Lielbārde Nellija
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Helēna
b Logina Domicella
b Logina Elizabeta
b Logina Iveta
b Logina Lucija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Ločmele Anastasija
b Ločmele Genovefa
b Ločmele Helēna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Veronika
b Ločmelis Francis
b Malnača Anna
b Markova Lucija
b Martuzāne Vija
b Masa Stefānija
b Matule Irēna
b Mačāne Anna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Mik-Griņeviča Terēzija
b Namsone Eleonora
b Ozola Maruta
b Pitkeviča Marija
b Pokrotnieks Pēteris
b Pranckune Emerita
b Prancāne Aina
b Pugače Līksma
b Pundure Domicella
b Puste Helēna
b Pušpurs Aldis
b Pužule Zinaīda
b Puļča Zane
b Rakstiņa Ilga
b Račāne Jevgenija
b Sideļņika Anna
b Sisojeva Anna
b Skangale Anita
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irmīna
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Spalviņa Broņislava
b Sprukule Inita
b Stepanova Genovefa
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Strupka Silvija
b Sudare Anna
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Sutugova Sarma
b Svelpe Ingrīda
b Sīle Anna
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Upīte Anita
b Upīte Marina
b Uršuļska Iveta
b Ušupniece Emīlija
b Vancāne Terēzija
b Vizule Anele
b Viļuma Edita
b Vāciete Anna
b Zaremba - Krīgere Evita
b Zaremba Anita
b Zeltkalne Vineta
b Zelča Aina
b Zelča Genovefa
b Zelča Inese
b Zelča Jūlija
b Zelča Lilija
b Zelča Lilija
b Zelča Veronika
b Ziemele Aina
b Zujāne Zita
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Skaidrīte
b Šakina Anna
b Šakina Leontīna
b Šakina Natālija
b Šakina Stefānija
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ābeltiņa Elfrīda
b Čigure Leontīna
b Čudarāne Regīna