Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Krakope Madaļa

Raksta ID: 992
Atjaunināts: 19 septembris, 2014
Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1933.gada 6.oktobrī Briežuciema pagasta Pūšļevas ciemā daudzbērnu ģimenē. Mācījusies turpat Briežuciema sešklasīgajā skolā, bet pēc piektās klases jau bijusi spiesta sākt strādāt savā saimniecībā.
1964.gadā Madaļa apprecējusies un pārnākusi uz Šķilbēnu pagasta Bukiem, kur dzīvo joprojām.
Kolhozu laikā sākusi strādāt par cūkkopēju kolhozā "Cīņa" un nostrādājusi līdz pat aiziešanai pensijā 1988.gadā. Ģimenē izaudzināti divi bērni.
Madaļa Krakope stāsta, ka agrāk jau psalmus dziedājuši gandrīz vai katrās mājās. Viņas mamma, iedama dziedāt pie kaimiņiem, vienreiz ņēmusi līdzi vienu vecāko meitu, citā vakarā - otru māsu. Tā iedama mammai līdzi arī iemācījusies dziedāt psalmus. Savukārt, iedama uz baznīcu (arī padomju laikā) un dziedādama kopā ar draudzi samācījusies dziedāt baznīcas dziesmas. Pārnākot uz Bukiem jau mācējusi dziedāt gan dziesmas, gan psalmus.
Madaļa ir pirmā dziesmu sācēja kapusvētkos uz Buku kapiem, agrāk bijusi arī vadītāja.
Tā kā Buku ciema tuvumā krucifiksa nav, tad maija mēnesī Jaunavas Marijas litāniju dziedājuši mājās. Reizēm apkārtējās sievas salasījušās un gājušas padziedāt uz Buku kapiem.Foto no personīgā arhīva: ar mazmeitu Evelīnu (2010); psalmu dziedājumi Buku kapsētā pirms kapusvētkiem (1995)
Raksta ID: 992
Atjaunināts: 19 septembris, 2014
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1323
Ievietots:: 07 septembris, 2012 by Ināra B.
Atjaunināts:: 19 septembris, 2014 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Annuškāne Anna
b Avišāne Feliciana
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Baranņikova Zinaīda
b Bitaine Anna
b Bondare Emīlija
b Bukovska Leontīne
b Bukša Marija
b Circene Jadviga
b Circene Konstance
b Circene Lilita
b Circene Marija
b Circene Natālija
b Dortāne Marija
b Dortāne Valentīna
b Dupuža Izabella
b Duļbinska Anele
b Eisaka Anna
b Gabranova Lidija
b Gaspažiņa Lucija
b Griestiņa Anna (dzim.Prenka)
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Marija
b Grigāne Irēna
b Grāvere Antoņina
b Igaune Marija
b Ikstena Aija
b Jermacāne Anna
b Jermacāne Antonija
b Kaupera Celīna
b Kaša Anita
b Kaša Lūcija
b Keiša Aija
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Marija
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Janīna
b Kokoreviča Marijanna
b Korstova Domicella
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Tekla
b Kočāne Inese
b Krakope Klementina
b Krauča Helēna
b Kuļša Regīna
b Laicāne Maija
b Laicāne Valija
b Lapsa Janīna
b Lele Leontīna
b Lielbārde Nellija
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Helēna
b Logina Elizabeta
b Logina Iveta
b Logina Lucija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Ločmele Genovefa
b Ločmele Helēna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Veronika
b Ločmelis Francis
b Malnača Anna
b Markova Lucija
b Masa Stefānija
b Matule Irēna
b Mačāne Anna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Mik-Griņeviča Terēzija
b Namsone Eleonora
b Ozola Maruta
b Pokrotnieks Pēteris
b Pugače Līksma
b Pundure Domicella
b Puste Helēna
b Pušpurs Aldis
b Pužule Zinaīda
b Puļča Zane
b Račāne Jevgenija
b Skangale Anita
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irmīna
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Spalviņa Broņislava
b Sprukule Inita
b Stepanova Genovefa
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Strupka Silvija
b Sudare Anna
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Sīle Anna
b Tutiņa Anna
b Ušupniece Emīlija
b Vancāne Terēzija
b Vizule Anele
b Viļuma Edita
b Vāciete Anna
b Zaremba - Krīgere Evita
b Zaremba Anita
b Zelča Genovefa
b Zelča Jūlija
b Zelča Lilija
b Zelča Veronika
b Ziemele Aina
b Zujāne Zita
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Skaidrīte
b Šakina Anna
b Šakina Leontīna
b Šakina Natālija
b Šakina Stefānija
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Čigure Leontīna