Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Slišāne Irmīna

Raksta ID: 990
Atjaunināts: 27 jūlijs, 2022

Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1942.gada 4.martā Šķilbēnu pagasta Borisovā. Mācījusies vispirms Upītes pamatskolā, pēc tam Rekavas vidusskolā un Ludzas lauksaimniecības tehnikumā par grāmatvedi. Pēc tehnikuma beigšanas 1963.gadā Irmīna atgriezusies kolhozā "Cīņa". Sākuma strādājusi par grāmatvedi, pēc atgriešanās no dekrēta atvaļinājuma 1970.gadā - par ekonomisti. Pēc tam, kad kolhozs likvidējies, strādā savā saimniecībā.
No 1965.gada Irmīna Slišāne dzīvo vīra mājās Šķilbēnu pagasta Stabļevā
Irmīna stāsta, ka agrāk viņa nav dziedājusi. Skolas laikā vairāk nodarbojusies ar sportu. Dziedāt psalmus sākusi 1996.gadā pēc dēla traģiskās nāves. Un tagad atzīst, ka dziedāt viņai patīk. Dzied kopā ar Valentīnu Keišu un Konstanci Circeni, kuras ir pieredzējušas psalmu vadītājas. Brauc dziedāt arī uz tālākām vietām, kur vien aicina.
Irmīna stāsta, ka kapusvētkos psalmus par mirušajiem dzied apmēram trīs stundas pirms oficiālās ceremonijas pirms priestera ierašanās. Parasti dzied attiecīgās draudzes locekļi, vienīgi, ja kādā kapsētā nav psalmu vadītāja, tad kādu paaicina. Dažās kapsētās dziedātāji sanāk dziedāt jau piektdien vakarā, ja kapusvētki ir sestdien. Psalmus kapsētās dzied arī pirms svecīšu vakara. Dziedātāju skaits atsevišķās kapsētās ir dažāds - Breksenes kapos 12 - 13 dziedātāji, Plešavas kapos - vairāk kā 20 dziedātāji, bet mazajos Lotušu kapos - 5-7 dziedātāji. Irmīnai piederīgie ir Lotušu kapos, bet viņu aicina dziedāt arī uz Breksenes kapiem.
Maija vakaros Irmīna Slišāne dodas dziedāt pie Pakašovas krucifiksa. Te parasti viņas dzied trijatā ar Valentīnu Keišu un Konstanci Circeni un apkārtnes bērniem. Irmīna atzīst, ka arī bērni labprāt dzied no grāmatām. Vēl bērni parasti velk značkas.
Irmīna Slišāne ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļauto vērtību "Psalmu dziedāšana Ziemeļlatgalē" un "Maija dziedājumi pie ciemu krustiem Ziemeļlatgalē" nesējām.


Foto no personīgā arhīva: Irmīna Slišāne 80.gados; vadot pilngadības svētkus Upītē (1982); pie Pakašovas krucifiksa 2011.gadā (otrā no labās puses)

Raksta ID: 990
Atjaunināts: 27 jūlijs, 2022
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 1391
Ievietots:: 07 septembris, 2012 by Ināra B.
Atjaunināts:: 27 jūlijs, 2022 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Annuškāne Anna
b Avišāne Feliciana
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Baranņikova Zinaīda
b Bitaine Anna
b Bondare Emīlija
b Budevičs Jānis
b Bukovska Leontīne
b Bukša Marija
b Circene Jadviga
b Circene Konstance
b Circene Lilita
b Circene Marija
b Circene Natālija
b Delvere Zita
b Delveris Pēteris
b Dortāne Marija
b Dortāne Valentīna
b Dupuža Izabella
b Duļbinska Anele
b Eisaka Anna
b Gabranova Lidija
b Gabrāne Anna
b Gaspažiņa Lucija
b Griestiņa Anna (dzim.Prenka)
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Marija
b Grigāne Irēna
b Grāvere Antoņina
b Igaune Marija
b Ikstena Aija
b Janiša Veronika
b Jasinska Irēna
b Jermacāne Anna
b Jermacāne Antonija
b Jermacāns Pēteris
b Jurkāne Marijanna
b Kaupera Celīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Kaša Anita
b Kaša Lūcija
b Kaļiņina Antoņina
b Keiša Aija
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Marija
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kindzule Anna
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Janīna
b Kokoreviča Marijanna
b Korstova Domicella
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Tekla
b Kočāne Inese
b Krakope Antoņina
b Krakope Klementina
b Krakope Madaļa
b Krauča Helēna
b Kuļša Regīna
b Laicāne Maija
b Laicāne Valija
b Langovska Marianna
b Lapsa Janīna
b Lele Leontīna
b Lielbārde Nellija
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Helēna
b Logina Domicella
b Logina Elizabeta
b Logina Iveta
b Logina Lucija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Ločmele Anastasija
b Ločmele Genovefa
b Ločmele Helēna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Veronika
b Ločmelis Francis
b Malnača Anna
b Markova Lucija
b Martuzāne Vija
b Masa Stefānija
b Matule Irēna
b Mačāne Anna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Mik-Griņeviča Terēzija
b Namsone Eleonora
b Ozola Maruta
b Pitkeviča Marija
b Pokrotnieks Pēteris
b Pranckune Emerita
b Prancāne Aina
b Pugače Līksma
b Pundure Domicella
b Puste Helēna
b Pušpurs Aldis
b Pužule Zinaīda
b Puļča Zane
b Rakstiņa Ilga
b Račāne Jevgenija
b Sideļņika Anna
b Sisojeva Anna
b Skangale Anita
b Slišāne Helēna
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Spalviņa Broņislava
b Sprukule Inita
b Stepanova Genovefa
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Strupka Silvija
b Sudare Anna
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Sutugova Sarma
b Svelpe Ingrīda
b Sīle Anna
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Upīte Anita
b Upīte Marina
b Uršuļska Iveta
b Ušupniece Emīlija
b Vancāne Terēzija
b Vizule Anele
b Viļuma Edita
b Vāciete Anna
b Zaremba - Krīgere Evita
b Zaremba Anita
b Zeltkalne Vineta
b Zelča Aina
b Zelča Genovefa
b Zelča Inese
b Zelča Jūlija
b Zelča Lilija
b Zelča Lilija
b Zelča Veronika
b Ziemele Aina
b Zujāne Zita
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Skaidrīte
b Šakina Anna
b Šakina Leontīna
b Šakina Natālija
b Šakina Stefānija
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ābeltiņa Elfrīda
b Čigure Leontīna
b Čudarāne Regīna