Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Slišāne Irmīna

Raksta ID: 990
Atjaunināts: 04 septembris, 2018
Garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1942.gada 4.martā Šķilbēnu pagasta Borisovā. Mācījusies vispirms Upītes pamatskolā, pēc tam Rekavas vidusskolā un Ludzas lauksaimniecības tehnikumā par grāmatvedi. Pēc tehnikuma beigšanas 1963.gadā Irmīna atgriezusies kolhozā "Cīņa". Sākuma strādājusi par grāmatvedi, pēc atgriešanās no dekrēta atvaļinājuma 1970.gadā - par ekonomisti. Pēc tam, kad kolhozs likvidējies, strādā savā saimniecībā.
No 1965.gada Irmīna Slišāne dzīvo vīra mājās Šķilbēnu pagasta Stabļevā
Irmīna stāsta, ka agrāk viņa nav dziedājusi. Skolas laikā vairāk nodarbojusies ar sportu. Dziedāt psalmus sākusi 1996.gadā pēc dēla traģiskās nāves. Un tagad atzīst, ka dziedāt viņai patīk. Dzied kopā ar Valentīnu Keišu un Konstanci Circeni, kuras ir pieredzējušas psalmu vadītājas. Brauc dziedāt arī uz tālākām vietām, kur vien aicina.
Irmīna stāsta, ka kapusvētkos psalmus par mirušajiem dzied apmēram trīs stundas pirms oficiālās ceremonijas pirms priestera ierašanās. Parasti dzied attiecīgās draudzes locekļi, vienīgi, ja kādā kapsētā nav psalmu vadītāja, tad kādu paaicina. Dažās kapsētās dziedātāji sanāk dziedāt jau piektdien vakarā, ja kapusvētki ir sestdien. Psalmus kapsētās dzied arī pirms svecīšu vakara. Dziedātāju skaits atsevišķās kapsētās ir dažāds - Breksenes kapos 12 - 13 dziedātāji, Plešavas kapos - vairāk kā 20 dziedātāji, bet mazajos Lotušu kapos - 5-7 dziedātāji. Irmīnai piederīgie ir Lotušu kapos, bet viņu aicina dziedāt arī uz Breksenes kapiem.
Maija vakaros Irmīna Slišāne dodas dziedāt pie Pakašovas krucifiksa. Te parasti viņas dzied trijatā ar Valentīnu Keišu un Konstanci Circeni un apkārtnes bērniem. Irmīna atzīst, ka arī bērni labprāt dzied no grāmatām. Vēl bērni parasti velk značkas.
Irmīna Slišāne ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Psalmu dziedāšana Ziemeļlatgalē" nesējām


Foto no personīgā arhīva: Irmīna Slišāne 80.gados; vadot pilngadības svētkus Upītē (1982); pie Pakašovas krucifiksa 2011.gadā (otrā no labās puses)
Raksta ID: 990
Atjaunināts: 04 septembris, 2018
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1323
Ievietots:: 07 septembris, 2012 by Ināra B.
Atjaunināts:: 04 septembris, 2018 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Annuškāne Anna
b Avišāne Feliciana
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Baranņikova Zinaīda
b Bitaine Anna
b Bondare Emīlija
b Bukovska Leontīne
b Bukša Marija
b Circene Jadviga
b Circene Konstance
b Circene Lilita
b Circene Marija
b Circene Natālija
b Dortāne Marija
b Dortāne Valentīna
b Dupuža Izabella
b Duļbinska Anele
b Eisaka Anna
b Gabranova Lidija
b Griestiņa Anna (dzim.Prenka)
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Marija
b Grigāne Irēna
b Grāvere Antoņina
b Igaune Marija
b Ikstena Aija
b Jermacāne Antonija
b Kaupēra Celīna
b Kaša Anita
b Kaša Lūcija
b Keiša Aija
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Marija
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Janīna
b Kokoreviča Marijanna
b Korstova Domicella
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Tekla
b Kočāne Inese
b Krakope Klementina
b Krakope Madaļa
b Krauča Helēna
b Kuļša Regīna
b Laicāne Maija
b Laicāne Valija
b Lapsa Janīna
b Lele Leontīna
b Lielbārde Nellija
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Helēna
b Logina Elizabeta
b Logina Iveta
b Logina Lucija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Ločmele Genovefa
b Ločmele Helēna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Veronika
b Ločmelis Francis
b Malnača Anna
b Markova Lucija
b Masa Stefānija
b Matule Irēna
b Mačāne Anna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Mik-Griņeviča Terēzija
b Namsone Eleonora
b Ozola Maruta
b Pokrotnieks Pēteris
b Pundure Domicella
b Puste Helēna
b Pušpurs Aldis
b Pužule Zinaīda
b Puļča Zane
b Račāne Jevgenija
b Skangale Anita
b Slišāne Helēna
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Spalviņa Broņislava
b Sprukule Inita
b Stepanova Genovefa
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Strupka Silvija
b Sudare Anna
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Sīle Anna
b Tutiņa Anna
b Ušupniece Emīlija
b Vancāne Terēzija
b Vizule Anele
b Vāciete Anna
b Zaremba Anita
b Zelča Genovefa
b Zelča Jūlija
b Zelča Veronika
b Ziemele Aina
b Zujāne Zita
b Šaicāne Skaidrīte
b Šakina Anna
b Šakina Leontīna
b Šakina Natālija
b Šakina Stefānija
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Čigure Leontīna