Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Skangale Anita

Raksta ID: 989
Atjaunināts: 30 janvāris, 2020

Garīgo dziesmu dziedātāja

Dzimusi 1957.gada 27.augustā Limbažu rajona Pālē. Vispirms mācījusies Pāles astoņgadīgajā skolā, tad četrus gadus Rīgas pedagoģiskajā skolā par bērnudārza audzinātāju. Kā kolhoza "Padomju Zeme" stipendiātei Anitai bija jāatgriežas dzimtajā Pālē, taču te vēl nebija pabeigta bērnudārza celtniecība., tāpēc viņa neilgu laiku pastrādājusi Rīgā, atkal atgriezās Pālē. Agri apprecējusies - 1976.gadā, ģimenē dzimuši bērni un pēc vīramātes aicinājuma, jaunā ģimene 1988.gadā pārcēlusies uz vīra dzimto pusi - Šķilbēnu pagasta Grohovas ciemu, kur dzīvo joprojām. Kādu laiku strādājusi par strādnieci kolhozā, tad kopusi aitas, jo mājās bijusi liela kūts. Kad kolhozs pajuka, Skangaļi 1991.gadā nodibināja savu saimniecību.

Anita atceras, ka skolas laikā dziedājusi visos iespējamos kolektīvos, piedalījusies Dziesmu svētkos. Ejot dažādos pulciņos un pašmācības ceļā apguvusi mandolīnu, vijoli, akordeonu, pedagoģiskajā skolā - arī klavieres. Atnākot uz Upītes pusi, Anitas pašdarbība pieklusa, jo folklora viņu nesaistīja, bet citu kolektīvu šeit nebija.

Anita saka, ka " mūzika ir Dieva dota dāvana un Dieva aicinājums ir dziedāt". Dzīvodama mūsu pusē, Anita sāka apmeklēt Šķilbēnu katoļu baznīcu. Kaut nesaprata dziesmu vārdus, ļoti paticis kā baznīcā dzied. Baznīcā klausījusies, bet mājās mēģinājusi to atkārtot. Kopš 1997.gada, kad viņu nokristīja, iesvētīja un iestiprināja, dzied visur, kur vien aicina. Dzied psalmus, dzied pie krucifiksiem un kapusvētkos

No 1999.gada, kad Šķilbēnos veidojās tagadējais Šķilbēnu baznīcas draudzes koris, tajā sāka dziedāt arī Anita. Pašlaik korī ir 15 patstāvīgi dziedātāji. Viņa saka, ka dziedot katoļu baznīcas dziesmas, iemācījusies arī latgaliešu valodu. Kad dzied liekoties, ka zinot visus dziesmu vārdus, bet, ja liktu noskaitīt - nekas nesanāktu.

Anita savā draudzē organizē dziedātāju grupas (4-5 cilvēkus), kas dzied tuvākajos kapos kapusvētku laikā. Beigusi katehētu kursus un tagad draudzē gatavo bērnus svētajai komūnijai. Ir Lotušu ciema kapu vecākā.

Anita Skangale septiņas reizes (līdz 2012.gadam) gājusi svētceļojumā uz Aglonu, divas reizes bijusi Medžugorjē.


 Foto no personīgā arhīva: Anita Skangale (2007), Šķilbēnu vecajā baznīcā pie Betlēmes (2007); dziedot korī (pirmajā rindā vidū), kapusvētkos (vidū); dziedot pie krucifiksa pie J.Lapsas mājām
Raksta ID: 989
Atjaunināts: 30 janvāris, 2020
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 1724
Ievietots:: 04 septembris, 2012 by Ināra B.
Atjaunināts:: 30 janvāris, 2020 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Annuškāne Anna
b Avišāne Feliciana
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Baranņikova Zinaīda
b Bitaine Anna
b Bondare Emīlija
b Bukovska Leontīne
b Bukša Marija
b Circene Jadviga
b Circene Konstance
b Circene Lilita
b Circene Marija
b Circene Natālija
b Dortāne Marija
b Dortāne Valentīna
b Dupuža Izabella
b Duļbinska Anele
b Eisaka Anna
b Gabranova Lidija
b Griestiņa Anna (dzim.Prenka)
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Marija
b Grigāne Irēna
b Grāvere Antoņina
b Igaune Marija
b Ikstena Aija
b Jermacāne Antonija
b Kaupēra Celīna
b Kaša Anita
b Kaša Lūcija
b Keiša Aija
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Marija
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Janīna
b Kokoreviča Marijanna
b Korstova Domicella
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Tekla
b Kočāne Inese
b Krakope Klementina
b Krakope Madaļa
b Krauča Helēna
b Kuļša Regīna
b Laicāne Maija
b Laicāne Valija
b Lapsa Janīna
b Lele Leontīna
b Lielbārde Nellija
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Helēna
b Logina Elizabeta
b Logina Iveta
b Logina Lucija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Ločmele Genovefa
b Ločmele Helēna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Veronika
b Ločmelis Francis
b Malnača Anna
b Markova Lucija
b Masa Stefānija
b Matule Irēna
b Mačāne Anna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Mik-Griņeviča Terēzija
b Namsone Eleonora
b Ozola Maruta
b Pokrotnieks Pēteris
b Pundure Domicella
b Puste Helēna
b Pušpurs Aldis
b Pužule Zinaīda
b Puļča Zane
b Račāne Jevgenija
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irmīna
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Spalviņa Broņislava
b Sprukule Inita
b Stepanova Genovefa
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Strupka Silvija
b Sudare Anna
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Sīle Anna
b Tutiņa Anna
b Ušupniece Emīlija
b Vancāne Terēzija
b Vizule Anele
b Vāciete Anna
b Zaremba Anita
b Zelča Genovefa
b Zelča Jūlija
b Zelča Veronika
b Ziemele Aina
b Zujāne Zita
b Šaicāne Skaidrīte
b Šakina Anna
b Šakina Leontīna
b Šakina Natālija
b Šakina Stefānija
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Čigure Leontīna