Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Keiša Anna

Raksta ID: 988
Atjaunināts: 27 jūlijs, 2022

Upītes etnogrāfiskā ansambļa un garīgo dziesmu dziedātāja

Dzimusi 1936.gada 29. februārī Šķilbēnu pagasta Komugreivā. Mācījusies un pabeigusi Upītes septiņgadīgo skolu, pēc tam vēl divus gadus gājusi vakarskolā. Vispirms strādājusi kolhoza "Cīņa" lauku brigādē, tad par slaucēju un pēdējos 23 gadus - par noliktavas pārzini. No 1991.gada ir pensijā. No 2000.gada dzīvo Upītes centrā.

Anna Keiša ir ilggadīga Upītes etnogrāfiskā ansambļa dalībniece ar zemāko balsi, tautasdziesmu teicēja. Ansamblī dzied kopš 1980.gada. 1986. gadā kopā ar radiniecēm dziedājusi Andrejam Krūmiņam senos balsus. Viņas dziedājums ieskaņots, uzņemta videolentē. Piedalījusies 1989. gada Kr. Barona dienas konferences koncertā. Ar ansambli kopā dziedājusi visos Latvijas novados, Brīvdabas muzejā, Turaidā, pabijusi visos „Baltica” festivālos

Anna ir arī viena no izcilākajām seno garīgo dziesmu zinātājām un dziedātājām. Viņu ļoti slavējis Ontons Slišāns sacīdams, ka Annai ir īpašs balss skanējums, kas piemērots tieši garīgo dziesmu dziedāšanai. Dzied viņa no sešu gadu vecuma, jo ticīgs bijis tēvs un ģimenē daudz dziedājuši. Anna vēl tagad atceras no savas agrās bērnības kopā ar tēvu Antonu Slišānu dziedātās Dieva dziesmas, kuras viņas paaudzes ļaudis vairs neatminas, un kuru vairs nav arī jaunajās grāmatās. Anna ir saglabājusi gan tēva, gan mammas Monikas Slišānes Lūgšanu grāmatas, kuras varētu būt izdotas pašā 20.gadsimta sākumā. Šajās grāmatās ir dziesmas, saļmes, lūgšanas, litānijas, mise. Anna min vairākas skaistas, garas dziesmas, kuras jaunajās grāmatās ir vai nu pārveidotas vai saīsinātas. Viena no tādām dziesmām ir dziesma "Brīsmi īraudzeju" ar 64 pantiņiem, ko dziedāja gavēnī. Anna zina arī daudzas citas mammas un tēva dziedātās dziesmas - "Saļve Regina", "Dzīsme uz Jumpravu Mariju", dziesmas veltītas dažādiem svētajiem, piemēram, Sv. Antonam, Jurim, Annai.

Vadoties no baznīcas liturģiskā gada, ģimenēs tika skaitītas lūgšanas un dziedātas garīgās dziesmas sākot ar Adventi un Ziemassvētkiem, tad Gavēni un Lieldienām, kurās iesaistījās visi ģimenes locekļi. Lielākoties tas notika vakaros

Anna Keiša ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļauto vērtību "Psalmu dziedāšana Ziemeļlatgalē" un "Maija dziedājumi pie ciemu krustiem Ziemeļlatgalē" nesējām. Viņu bieži aicina dziedāt psalmus (saļmas). Anna stāsta, ka pēdējos gados ir tā, ka psalmus dzied tikai bēru dienā pirms izvadīšanas un otrajā dienā, bet agrāk dziedājuši katru dienu līdz pat bērēm. Vēl dzied pēc 40 dienām un pēc gada

Maija dziedājumi Annai parasti aizrit pie Komugreivas krucifiksa, kurš 2011.gadā tika no jauna iesvētīts, bet daudz ir dziedāts arī pie citiem krucifiksiem. Pēdējos gadus viņa visbiežāk dzied kopā ar Līviju Supi, Valentīnu Mežaku un Klementīni Krakopi. Anna Keiša joprojām labi atceras, ka ap 1940.gadu vidu pie ciema krucifiksa sanācis pat viss ciems. Tā tas noticis līdz pat 50.gadu sākumam, bet kolhozu laikos, kad sievām vēlu vakaros bijis jāstrādā fermās, tas pārtrūcis.

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē


 Foto no personīgā arhīva: Anna Keiša 60.gados un kopā ar Upītes etnogrāfisko ansambli (no kreisās puses: Marija Supe, Anna Keiša, Monika Keiša, Antons Slišāns, Līvija Supe, Lucija Logina, Valentīna Keiša)
Raksta ID: 988
Atjaunināts: 27 jūlijs, 2022
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 1616
Ievietots:: 04 septembris, 2012 by Ināra B.
Atjaunināts:: 27 jūlijs, 2022 by Ināra B.
Also listed in
folder Katoliskā tradicionālā mūzika un tās kopēji -> Garīgo dziesmu dziedātāji


Citi raksti šajā sadaļā
b Akmentiņa Līvija
b Andrejeva Sandra
b Annuškāne Anna
b Avotiņa Skaidrīte
b Babāne Aniceta
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Bankova Emīlija
b Baranņikova Zinaīda
b Beidzeniece Tekla
b Bitaine Anna
b Bombāne Genovefa
b Bondareva Antija
b Bratuškina Valentīna
b Brenča Ineta
b Brokāne Stefānija (dz. Orlovska)
b Bruže Lilija
b Bukša Elita
b Bukšs Aloizs
b Cibule Inese
b Circāne Vija
b Daukste Maruta
b Dektere Antoņina
b Dimitrijeva Aina
b Diča Marija
b Dortāne Marta
b Dortāne Veneranda
b Dubkeviča Anna (Orlovska)
b Dukaļska Bārbala
b Dukaļska Janīna
b Dukaļska Tekla (dz. Prancāne)
b Dupuža Anna
b Dupuža Izabella
b Dupužs Staņislavs
b Dārzniece Marcijana
b Gaspažiņa Lucija
b Golovina Anita
b Golubova Marija ( dz. Ivanovska)
b Grodņa Meta
b Husare Irina
b Igovena Valentīna
b Janiša Veronika
b Jermacāne Anna
b Jermacāns Pēteris
b Jeromāns Leons
b Jēkabsone Daiga
b Kaimiņa Eleonora
b Kaimiņa Janīna
b Kamzola Valentīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Keiša Lūcija
b Keiša Monika
b Keiša Stefānija
b Keiša Valentīna
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kokoreviča Annele
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Marijanna
b Korne Emīlija
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Broņislava
b Krakope Antoņina
b Krilova Tamāra
b Kupriša Silvija
b Langovska Marianna
b Lapšāne Lucija
b Lapšāne Valentīna
b Laupace Irēna
b Lazdāne Otīlija
b Lesniece Ilze
b Lesniece Janīna
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Aina
b Logina Antoņina
b Logina Antoņina (dz. Lesniece)
b Logina Elija
b Logina Emīlija (dz. Ločmele)
b Logina Evgēnija
b Logina Leontija
b Logina Marija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Logina Zenta
b Ločmele Alīda
b Ločmele Evija
b Ločmele Helēna
b Ločmele Janīna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Maruta
b Ločmele Tekla
b Ločmelis Staņislavs
b Matisāne Konstancija
b Matisāne Santa
b Matisāne Stefānija
b Medne Helēna
b Medne Teresija
b Melne Marianna (dz. Barkāne)
b Metene Valentīna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Miza Zelma
b Mūrmanis Harijs
b Pabērza Antonija
b Pakalnīte Anita
b Pitkeviča Marija
b Pluša Aija
b Pranckune Emerita
b Prancāne Anna
b Prancāne Maruta
b Pugače Līksma
b Pužule Anna
b Pužule Daina
b Pužule Emīlija
b Pužule Lucija
b Pužule Zinaīda
b Raginska Anna
b Raginska Inita
b Rakstiņa Aivita
b Rakstiņa Zenta
b Rancāne Aīda
b Reidzāne Beatrise
b Serdāne Leonora
b Sisojeva Anna
b Slišāne Aina
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irēna
b Slišāne Kate
b Slišāne Leontīna
b Slišāne Rozālija
b Slišāns Andris
b Slišāns Antons
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Sokirka Ināra
b Spalviņa Broņislava
b Spridzāne Ligita
b Sprukule Inita
b Stepanovs Juris
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Studente Ārija
b Stērniniece Bronislava
b Sudare Anna
b Sudarovs Pēteris
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Supe Līvija
b Supe Marija
b Sutugova Sarma
b Svilpe Marija
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Ušupniece Emīlija
b Vaivode Elēna
b Vancāne Emerita
b Veina Albīna
b Vilkaste Anna
b Vilne Eleonora
b Vizule Anele
b Volkova Eleonora (dz. Stērnieks)
b Zaremba Anita
b Zaremba Staņislavs
b Zelča Aina
b Zelča Helēna
b Zelča Inese
b Zelča Olga
b Zelča Tamāra
b Zelča Vilma
b Zelča Zinaīda
b Zizlāne Līga
b Zuša Rasma
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Mihalina (dz. Kozlovska)
b Šaicāne Skaidrīte
b Šaicāne Tekla (dz. Bratuškina)
b Šakina Margarita
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ščemeļinska Anna (Bukša)
b Žabare Emerita
b Žagare Ingrīda
b Čerbakovs Dzintars
b Čipate Rita
b Čudarāne Regīna