Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Keiša Monika

Raksta ID: 986
Atjaunināts: 30 janvāris, 2020

Upītes etnogrāfiskā ansambļa dziedātāja

Dzimusi 1934.gada 5.decembrī bijušā Rēzeknes apriņķa Bērzgales pagasta "Annasmuižā". Mācījusies Mežvidu septiņgadīgajā skolā, kuru 1951.gadā pabeidzot, mācības turpinājusi Rēzeknes pedagoģiskajā skolā. Skolu beidzot viņu nosūtīja uz Abrenes rajona izglītības nodaļu. Darba gaitas Monika uzsāka Rekavas vidusskolā. Te nostrādājusi divus gadus, apprecējās un pārcēlās uz Augstasilu. Nākošos astoņus gadus (līdz skolas likvidācijai) viņa strādāja Augstasila pamatskolā. Te strādādama, 1967.gadā neklātienē pabeidza Daugavpils Pedagoģisko institūtu.

1965.gadā ģimene pārcēlās uz Upīti un tālākie Monikas Keišas darba gadi saistās ar Upītes skolu, kur kopumā nostrādāti 45 gadi. No 1976.gada līdz 1997.gadam bijusi skolas direktore. Monika Keiša ir "Gada skolotājs 2003", saņēmusi vairākus Pateicības un Atzinības rakstus par ilggadēju un godprātīgu darbu. 2010.gada augustā saņēmusi Viļakas novada domes Pateicību par ieguldījumu Ziemeļlatgales tradicionālās kultūras saglabāšanā.

Dziedāt Upītes etnogrāfiskajā ansamblī Moniku 1985.gadā uzaicināja Ontons Slišāns. Sākumā ansamblī vairāk dziedājušas Ontona savāktās dziesmas, arī teicēju Stefānijas Keišas un Valentīnas Keišas dziesmas. Kopā ar ansambli Monika Keiša pabijusi visos folkloras festivālos "Baltica", Dziesmu svētkos, Siguldā, Rēzeknē un daudzās citās vietās, arī festivālā Maskavā.

Monika dzied arī saļmas. Viņa gan piebilst, ka dziedāšana Upītē atšķiras no dziedāšanas viņas dzimtajos Mežvidos.


 Foto no personīgā arhīva: Monika Keiša 80.gados, dziedot Maskavā ( pirmā no kreisās puses), ar Upītes etnogrāfisko ansambli 1987.gadā (2.rindā 4. no kreisās puses)
Raksta ID: 986
Atjaunināts: 30 janvāris, 2020
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 1645
Ievietots:: 04 septembris, 2012 by Ināra B.
Atjaunināts:: 30 janvāris, 2020 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Akmentiņa Līvija
b Andrejeva Sandra
b Annuškāne Anna
b Avotiņa Skaidrīte
b Babāne Aniceta
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Bankova Emīlija
b Baranņikova Zinaīda
b Beidzeniece Tekla
b Bitaine Anna
b Bombāne Genovefa
b Bondareva Antija
b Bratuškina Valentīna
b Brenča Ineta
b Brokāne Stefānija (dz. Orlovska)
b Bruže Lilija
b Bukša Elita
b Bukšs Aloizs
b Cibule Inese
b Circāne Vija
b Daukste Maruta
b Dektere Antoņina
b Dimitrijeva Aina
b Diča Marija
b Dortāne Marta
b Dortāne Veneranda
b Dubkeviča Anna (Orlovska)
b Dukaļska Bārbala
b Dukaļska Janīna
b Dukaļska Tekla (dz. Prancāne)
b Dupuža Anna
b Dupuža Izabella
b Dupužs Staņislavs
b Dārzniece Marcijana
b Gaspažiņa Lucija
b Golovina Anita
b Golubova Marija ( dz. Ivanovska)
b Grodņa Meta
b Husare Irina
b Igovena Valentīna
b Janiša Veronika
b Jermacāne Anna
b Jermacāns Pēteris
b Jeromāns Leons
b Jēkabsone Daiga
b Kaimiņa Eleonora
b Kaimiņa Janīna
b Kamzola Valentīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Stefānija
b Keiša Valentīna
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kokoreviča Annele
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Marijanna
b Korne Emīlija
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Broņislava
b Krakope Antoņina
b Krilova Tamāra
b Kupriša Silvija
b Langovska Marianna
b Lapšāne Lucija
b Lapšāne Valentīna
b Laupace Irēna
b Lazdāne Otīlija
b Lesniece Ilze
b Lesniece Janīna
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Aina
b Logina Antoņina
b Logina Antoņina (dz. Lesniece)
b Logina Elija
b Logina Emīlija (dz. Ločmele)
b Logina Evgēnija
b Logina Leontija
b Logina Marija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Logina Zenta
b Ločmele Alīda
b Ločmele Evija
b Ločmele Helēna
b Ločmele Janīna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Maruta
b Ločmele Tekla
b Ločmelis Staņislavs
b Matisāne Konstancija
b Matisāne Santa
b Matisāne Stefānija
b Medne Helēna
b Medne Teresija
b Melne Marianna (dz. Barkāne)
b Metene Valentīna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Miza Zelma
b Mūrmanis Harijs
b Pabērza Antonija
b Pakalnīte Anita
b Pitkeviča Marija
b Pluša Aija
b Pranckune Emerita
b Prancāne Anna
b Prancāne Maruta
b Pugače Līksma
b Pužule Anna
b Pužule Daina
b Pužule Emīlija
b Pužule Lucija
b Pužule Zinaīda
b Raginska Anna
b Raginska Inita
b Rakstiņa Aivita
b Rakstiņa Zenta
b Rancāne Aīda
b Reidzāne Beatrise
b Serdāne Leonora
b Sisojeva Anna
b Slišāne Aina
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irēna
b Slišāne Kate
b Slišāne Leontīna
b Slišāne Rozālija
b Slišāns Andris
b Slišāns Antons
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Sokirka Ināra
b Spalviņa Broņislava
b Spridzāne Ligita
b Sprukule Inita
b Stepanovs Juris
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Studente Ārija
b Stērniniece Bronislava
b Sudare Anna
b Sudarovs Pēteris
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Supe Līvija
b Supe Marija
b Sutugova Sarma
b Svilpe Marija
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Ušupniece Emīlija
b Vaivode Elēna
b Vancāne Emerita
b Veina Albīna
b Vilkaste Anna
b Vilne Eleonora
b Vizule Anele
b Volkova Eleonora (dz. Stērnieks)
b Zaremba Anita
b Zaremba Staņislavs
b Zelča Aina
b Zelča Helēna
b Zelča Inese
b Zelča Olga
b Zelča Tamāra
b Zelča Vilma
b Zelča Zinaīda
b Zizlāne Līga
b Zuša Rasma
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Mihalina (dz. Kozlovska)
b Šaicāne Skaidrīte
b Šaicāne Tekla (dz. Bratuškina)
b Šakina Margarita
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ščemeļinska Anna (Bukša)
b Žabare Emerita
b Žagare Ingrīda
b Čerbakovs Dzintars
b Čipate Rita
b Čudarāne Regīna