Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

E, Ē

Raksta ID: 935
Atjaunināts: 14 maijs, 2012
Eglājs Augusts - skat. Pokrotnieks Ciprijans.

Egļevas ciema krucifikss uzstādīts 1992 Susāju pag. Egļevā, ceļa Balvi-Viļaka malā pie Ņizinsku ģim. mājas, kuri arī izgat. kr.  ir 59 cm augsta kokgriez. Jēzus figūra. Pie krusta ir soliņš dievlūdzējiem.

Eniņa Ģertrūde (1926) – ārste. Dzim. Viļakā. Dr. hab. med. (1969). LMA docētāja (kopš 1954), Nervu slimību katedras vad. (1973-92). Profesore (1973). Pētījusi smadzeņu asinsvadu slimības. Strādā Gaiļezera slimnīcā Rīgā.

Ēvels Jānis (1878-?) – skolotājs, sabiedr. darb. Skolot. (kopš 1917). Balvu patērēt. b-bas biedrs, revīz. komisijas loc., valdes loc. un priekšsēd., pils. bāriņtiesas loc. (1922-36). Skolot. Balvu ebreju pamatsk. (1927), skolas pārzinis (1930). Apbalv. ar Triju Zvaigžņu ord. V šķ. noz. (1930).

Ēvels Pēteris (1886-?) – skolotājs. Dzim. Balvu pag. Ozolsalās. Strād. Viļakas 6-kl. pamatsk. (1925-30). Skolas pārzinis Balvu stacijas skolā (1930) un Kupravas skolā (1941). Viens no pirmajiem apbalvots ar krūšu noz. N. b. skolotājs. Vadījis kori ar kuru pied. Jaunlatg. apr. dziesmu svētkos Balvos (1936) un Jaunlatgalē (1937). Apbed. Balvu pareiztic. dr. kapsētā.

Ezerrieksts – Balvu rajona atturības klubs, sabiedr. org. Dib. 1982.28.II. Mērķis: cīņa par veselīgu dzīves veidu, cīņa pret alkohola, narkotiku lietošanu, smēķēšanu. Galv. darba formas – lekcijas, disputi, bezalkohola sadzīves tradīc., uzstāšanās darba kol., māc. iest., sanāksmēs, semināros. Plaša sadarb. ar dažādām raj. iest. un org., presi. Prezid. A.Bužs (kopš 1982).

Ezersalas senkapi atrodas Vectilžas pag. pie Ezersalām purvainā mežā. Vēlais dzelzs laikm. Saglab. 9 uzkalniņi ~ 1 m augsti un 8-9 m diam., sapostīti ar centrālo rakuma bedri. Par  ir ziņas no 1926. Valsts noz. arheoloģ. piem.

Eži– Viļakas KN folkloras kopa dibināta 2000 Viļakā. Vad. Indra Dadžāne un Liena Muraškina.
Raksta ID: 935
Atjaunināts: 14 maijs, 2012
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1631
Ievietots:: 14 maijs, 2012 by Admin A.
Atjaunināts:: 14 maijs, 2012 by Admin A.

Citi raksti šajā sadaļā
b 1. Ievads
b A, Ā
b B
b C
b D
b G
b H, I, J
b K, Ķ
b L, Ļ
b M
b N, Ņ
b O
b P
b R
b S
b T
b U, Ū
b V
b Z, Ž
b Š