Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Balvu pilsētas deju kopa "Nebēda"

Raksta ID: 927
Atjaunināts: 01 novembris, 2017
Deju kolektīvs „Nebēda” Balvu Kultūras un atpūtas centrā darbojas kopš 1994.gada. Izveidojies no jauniešu deju kolektīva, bet tagad tas darbojas kā vidējās paaudzes deju kolektīvs. Kolektīvu izveidoja un tā pirmā vadītāja līdz 2004.gadam bija Valentīna Grahoļska, tagad – Agris Veismanis.
Nebēdājies! – tāds ir kolektīva moto, kurš atspoguļojas arī kolektīva nosaukumā. Kolektīvā dejo 12 pāri, tostarp vairākas ģimenes – Sandra un Juris Kairiši, Aelita un Ēriks Tuči. Daudzus gadus dejo Gunta Āboliņa, Andris Baikovs, Pēteris Smirnovs, Ilzīte Sirmace, Sanita Zemīte un citi.
Deju kopa „Nebēda” piedalās Balvu novada un pilsētas pasākumos, regulāri ir Latvijas Vispārējo Dziesmu un deju svētku un vidējās paaudzes Deju svētku dalībnieki. 2008.gadā deju kopa „Nebēda” piedalījās XIV Deju svētku tautas tērpu finālskatē Rīgā ar Ziemeļlatgales 18.gadsimta beigu goda tērpiem.
2010.gada aprīlī Starpnovadu deju skatē deju kopa „Nebēda” ieguva 1.pakāpes diplomu. Bija Vispārējo latviešu Dziemu un Deju svētku dalībnieki 2008. un 2013.gadā Rīgā. 2015.gada deju skatē kolektīvs saņēma augstākās pakāpes diplomu.
Deju kolektīvs daudz koncertē, viņiem ir draugu kolektīvi Koknesē -„Liepavots”, Līgatnē - „Zeperi”, Alūksnē - „Jukums”, Valkā - „Aija”. 2009.gadā deju kolektīvs „Nebēda” koncertēja Igaunijā, Pilvas Dziesmu un deju svētkos, 2010.gadā piedalījās 7.Vislatvijas vidējās paaudzes Deju svētkos Valmierā, koncertēja Alūksnē, Vīksnas pagastā, Viļakā, Balvu pansionātā. Koncertējuši arī Somijā, Lieksā, Anglijā „Straumēnos”.
Katru gadu februārī, tiek rīkoti skaisti koncerti Balvos „NEBĒDA ielūdz...”, kuros parasti satiekas visi deju kopas draugu kolektīvi.
2013.gada maijā "Nebēda" kā vienīgais deju kolektīvs no Latvijas piedalījās II Latvijas Kultūras dienās Īrijā.
Deju kopas "Nebēda" vadītājs Agris Veismanis 2015.gada 4.maijā no Valsts prezidenta A.Bērziņa saņēma Atzinības krustu (V šķiru)
2015.gadā deju kopa "Nebēda" piedalījās XV Starptautiskajā deju festivālā Grieķijā, kur saņēma kausu par 1.vietu un labāko horeogrāfiju. Deju kopas horeogrāfisko uzvedumu ar Latgalei raksturīgajām latviešu tautas dejām, pavadīja folkloras kopa "Rekavas dzintars". Savukārt, 2017.gada vasarā "Nebēda" Andongas Starptautiskajā Masku deju festivālā - konkursā Dienvidkorejā 12 valstu deju grupu konkurencē izcīnīja galveno balvu piecu tūkstošu eiro vērtībā.

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē

Foto no Balvu KAC: deju kopa "Nebēda" (2006)
Raksta ID: 927
Atjaunināts: 01 novembris, 2017
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 2396
Ievietots:: 08 marts, 2012 by Ināra B.
Atjaunināts:: 01 novembris, 2017 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aizezeres muzikanti
b Baltinavas dramatiskais kolektīvs "Palādas"
b Baltinavas kultūras nama sieviešu deju kopa "Gaspaža"
b Baltinavas kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis "Naktsvijoles"
b Baltinavas pagasta koris
b Balvu jauktais koris "Ezerkrasts"
b Balvu kultūras un atpūtas centra koris "Mirklis"
b Balvu pagasta vokālais ansamblis "Malduguns"
b Balvu pilsētas jauniešu deju kolektīvs "Rika"
b Balvu senioru ansamblis "Pārdomu vējš"
b Balvu senioru deju kopa "Atvasara"
b Balvu senioru deju kopa "Luste"
b Balvu senioru koris "Pīlādzis"
b Balvu Tautas teātris
b Balvu vokālais ansamblis "Razdoļje"
b Beņislavas koris
b Briežuciema dramatiskais kolektīvs „Sipiņi”
b Briežuciema vidējās paaudzes deju kolektīvs „ Pāris’’
b Bērzpils dramatiskais kolektīvs
b Bērzpils lauku kapela
b Bērzpils sieviešu vokālais ansamblis "Naktsvijole"
b Grupa "AMMA"
b Kubulu deju kolektīvs "Cielaviņa"
b Kubulu garīgo dziesmu ansamblis "Vakarblāzma"
b Kubulu jauktais vokālais ansamblis
b Kubulu senioru dāmu deju kopa "Rūtas"
b Lauku kapela "Rubeņi"
b Lazdukalna garīgās mūzikas ansamblis "Sonāte"
b Lazdukalna senioru Eiropas deju kopa "Tonuss"
b Medņevas Jāzepa kapela
b Medņevas puikas
b Mūzikas grupa "Karburators"
b Mūzikas grupa "Leijerkastnieki"
b Mūzikas grupa "OTTO"
b Noras Kalniņas lauku kapela
b Rugāju Dāmu vokālais ansamblis
b Rugāju pagasta jauktais koris
b Tautas pūtēju orķestris "Balvi"
b Tilžas amatierteātris "Spogulis"
b Tilžas koris
b Vectilžas pagasta amatierteātris
b Vectilžas pagasta jauniešu tautas deju kolektīvs
b Viļakas bērnu vokālais ansamblis "Pogas" un "Podziņas"
b Viļakas deju kopa "Dēka"
b Viļakas dramatiskā kopa "Babušoks"
b Viļakas jauniešu deju kolektīvs "Dēkaiņi"
b Viļakas krievu dziesmu ansamblis "Sudaruška"
b Viļakas muzikantu kapela “Atzele”
b Viļakas vokālais ansamblis "Cansone"
b Šķilbēnu Romas katoļu draudzes baznīcas koris
b Žīguru lauku kapela "Ilgas"