Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Zelča Irēna

Raksta ID: 918
Atjaunināts: 18 jūlijs, 2016
Audēja
Dzimusi 1954.gada 10.februārī Ludzā. Mācījās Ludzas rajona Rundēnu vidusskolā, pēc tam devās uz Ogres trikotāžas kombinātu. Te viņa gadu nomācījās par šuvēju, bet strādāt strādāja uz ketelējamās mašīnas. 1975.gadā Irēna atgriezās Ludzā un sāka meklēt darbu. Darbu atrada Rēzeknes elektroinstrumentu rūpnīcā. Apprecējusies Irēna kādu laiku dzīvoja Veremos un strādāja par sekretāri vietējā ciema padomē.
1986.gadā ģimene pārceļas uz Vectilžu. Sākumā dzīvoja centrā, bet pēc tam nopirka mājas. Tagad dzīvo Vectilžas pagasta "Avotiņu" mājās. 1987.gadā Irēna Zelča sāka strādāt kolhozā "Avangards" par sekretāri. Pēc tam, kad kolhozs izjuka, pāris gadus dzīvoja pa mājām, bet 1995.gadā sāka strādāt par grāmatvedi Vectilžas pagasta pašpārvaldē. Te viņa nostrādāja 15 gadus līdz 2010.gadam, kad tika izveidota Balvu novada pašvaldības centralizētā grāmatvedība.
Iemācīties aust Irēna gribējusi jau sen. Jau 2006.gadā vienās mājās, kurās zināja, ka stāv neizmantotas stelles, aizrunāja tās sev. Kādu laiku stelles nostāvējušas arī viņas mājās, jo pietrūcis laika un uzņēmības sākt. Visu sagatavot aušanai un uzsākt aušanu Irēnai palīdzēja Astrīda Kraina no Tilžas. Pie viņas pēc padoma Irēna brauc arī tagad, arī tad, kad vajag satīt diegus. Tā pamazām Irēna ir apguvusi aušanu, un jau ir noaudusi apmēram piecdesmit grīdsegas. Tagad ir doma par parasto segu aušanu.Irēna Zelča 2011.gada novembrī; viņas darbi - I.Bobrovas foto
Raksta ID: 918
Atjaunināts: 18 jūlijs, 2016
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1781
Ievietots:: 10 novembris, 2011 by Ināra B.
Atjaunināts:: 18 jūlijs, 2016 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Baranovska Anna
b Berķe Dženija
b Blāķe Alīse
b Boldāne Jugita
b Borise Valērija
b Bratuškina Valentīna
b Bukša Sandra
b Daukste Valentīna
b Dupuža Izabella
b Gabrāne Iveta
b Gailuma Marta
b Jermacāne Marija
b Kaša Valentīna
b Kindzule Irēna
b Kraina Astrīda
b Kukurāne Marija
b Lazdiņa Ilga
b Ločmele Aina
b Līmanāne Anzelma
b Maderniece Irīda
b Mičule Leonīda
b Pabērza Antonija
b Pakalnīte Skaidrīte
b Pitkeviča Stefānija
b Pošiva Paulīna (dzim. Kaļva)
b Pundure Anna
b Pundure Irīna
b Pundure Leontīna
b Romka Malvina
b Slišāne Annele
b Socka Austra
b Spridzāne Ligita
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Studente Ārija
b Šumska Anna