Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Gabrāne Nanija

Raksta ID: 916
Atjaunināts: 30 janvāris, 2020

Audēja
Dzimusi 1958.gada 15.maijā Tilžā. Mācījusies Tilžas vidusskolā, pēc tam profesionāli tehniskajā skolā par audēju. Pēc skolas divus gadus nostrādājusi par audēju Siguldas "Daiļradē", kur pārsvarā audusi šalles un lakatus. 1978.gadā, lai tiktu pie kopmītnes, sākusi strādāt Siguldas Dzelzsbetona konstrukciju rūpnīcā. Sākusi kā tehnologa laborante, bet pēc laika jau strādājusi kā elektrokrāna vadītāja. 1984.gadā Nanija apprecējusies un pēc gada atgriezusies Tilžā. Tagad dzīvo Tilžas pagasta "Mežalaukos". Atgriezusies dzimtajā pusē strādājusi par slaucēju, tagad bezdarbniece.
Nanija Gabrāne jau no paša sākuma darbojas biedrībā "Tilžas Rūķīši", ir čakla rokdarbniece. Viņa ada zeķes un cimdus, ir apguvusi tapošanu un tagad top tapotas šalles un cepures, izmēģina arī citus rokdarbus. Kad Tilžā nonāca stelles no Zviedrijas, Nanija kopā ar citām dalībniecēm, sāka atcerēties aušanas prasmi. Tagad viņa auž grīdsegas, šalles, arī jostas.

Mirusi 2018.gada 4.oktobrī, apglabāta Tilžas Kāpessila kapos

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē


Nanija Gabrāne 2011.gada novembrī; viņas adītie cimdi - I.Bobrovas foto

Raksta ID: 916
Atjaunināts: 30 janvāris, 2020
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 1612
Ievietots:: 10 novembris, 2011 by Ināra B.
Atjaunināts:: 30 janvāris, 2020 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Baranova Olga
b Borise Valērija
b Budeviča Antoņina
b Cepurīte Aldona
b Circene Marija
b Gargurne Inta
b Grāvere Antoņina
b Ivanāne Anzelma
b Kalnača Gita
b Kaša Anita
b Keiša Aija
b Kraina Astrīda
b Logina Regīna
b Paidere Irēna
b Puste Helēna
b Ruduka Velga
b Sleža Margarita
b Slišāne Annele
b Slišāne Lienīte
b Sārtaputne Anna
b Ubaga Vera
b Veina Skaidrīte
b Voiciša Valentīna
b Zaremba - Krīgere Evita
b Zača Nellija
b Zelča Lilija
b Zuša Dārija
b Zālīte Evita
b Šnepere Skaidrīte
b Štāle Elfrīda
b Šulce Zelma
b Šļunceva Inga
b Žeiviniece Irēna
b Čakāns Andrejs - Alfrēds