Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Baranovska Anna

Raksta ID: 908
Atjaunināts: 18 jūlijs, 2016
Audēja
Dzimusi 1959.gada 25.jūlijā Rugāju pagasta Pērtupē, tagad dzīvo Lazdukalna pagasta Obulderos. Mācījusies Upatnieku pamatskolā un Rugāju vidusskolā. 1977.gadā sākusi strādāt Sadzīves pakalpojumu kombināta aušanas cehā Balvos, kur nostrādājusi līdz 1981.gadam. Sākumā bijusi mācekle un apguvusi visu aušanas procesu, vēlāk 2.kategorijas audēja. Pēc dekrēta atvaļinājuma Anna atnākusi uz vīra mājām Obulderos un strādājusi Lazdukalna pagastā par sekretāri, kasieri un Lazdukalna bērnudārzā. Kad likvidējuši bērnudārzu, dzīvojot mājās, jo ir sava saimniecība, bišu drava. Ilgu laiku audzējuši aitas, lai būtu sava dzija
Anna stāsta, ka apgūt aušanu viņai mudinājusi mamma Palmīra Apša, kura strādājusi "Daiļradē". Aušanu viņa apguvusi tieši Sadzīves pakalpojumu kombinātā. Audusi tautiskās gultas segas un spilvenus, un sienas segas.
Stelles bijušas arī vīramātei, un kad bērni bijuši mazi, audusi mājās. Stelles ir arī tagad. Mājās vairāk audusi dvieļus, galdsegas, tagad pārsvarā auž grīdsegas. Anna nosaka, ka austu daudz vairāk, ja vien būtu kur produkciju realizēt. Kopā ar meitu Anitu Tiltiņu, kura Smiltenē mācījusies arī par audēju, ir noaudušas balto tautastērpu. Anna, izmantojot sakrāsoto dziju un vecos džemperus, audusi arī gobelēnus

Foto no personīgā arhīva: A.Baranovska 2010.gada vasarā; Cesvainē (2007); A.Baranovskas darbi
Raksta ID: 908
Atjaunināts: 18 jūlijs, 2016
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1541
Ievietots:: 01 novembris, 2011 by Ināra B.
Atjaunināts:: 18 jūlijs, 2016 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Berķe Dženija
b Blāķe Alīse
b Boldāne Jugita
b Borise Valērija
b Bratuškina Valentīna
b Bukša Sandra
b Daukste Valentīna
b Dupuža Izabella
b Gabrāne Iveta
b Gailuma Marta
b Jermacāne Marija
b Kaša Valentīna
b Kindzule Irēna
b Kraina Astrīda
b Kukurāne Marija
b Lazdiņa Ilga
b Ločmele Aina
b Līmanāne Anzelma
b Maderniece Irīda
b Mičule Leonīda
b Pabērza Antonija
b Pakalnīte Skaidrīte
b Pitkeviča Stefānija
b Pošiva Paulīna (dzim. Kaļva)
b Pundure Anna
b Pundure Irīna
b Pundure Leontīna
b Romka Malvina
b Slišāne Annele
b Socka Austra
b Spridzāne Ligita
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Studente Ārija
b Zelča Irēna
b Šumska Anna