Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Bukša Sandra

Raksta ID: 898
Atjaunināts: 18 jūlijs, 2016
Pedagoģe, audēja
Dzimusi 1967.gada 31.jūlijā Rīgā. Mācījusies Upītes astoņgadīgajā skolā un Rekavas vidusskolā. Latvijas Universitātes Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultātē Sandra sākusi mācības 1997.gadā un beigusi 2002.gadā, iegūstot specialitāti Mājturības un kultūras vēstures skolotāja. Kā papildspecialitāte iegūta latviešu valodas un literatūras skolotājas specialitāte. Vēlāk Rēzeknes Augstskolā mācījusies kristīgo mācību un ētiku. Tāpat Sandra ir izgājusi kursus un ir sertificēta vizuālās mākslas skolotāja.
Sandra Bukša sākusi strādāt skolā kā pionieru vadītāja 1986.gadā. Sākumā pusotru gadu viņa strādājusi Rekavas vidusskolā, tad atbrīvojusies vieta Upītes astoņgadīgajā skolā, un viņa pārgājusi uz savu dzimto skolu. Te strādā joprojām. Ir latviešu valodas un literatūras, sociālo zinību, mākslas un mājturības skolotāja, kā arī ārpusklases darba organizatore skolā.
No 2011.gada vasaras Upītes Tautas namā vada dramatisko pulciņu. Ir gan pieaugušo, gan bērnu grupiņa.
Par aušanu Sandrai interese bijusi jau sen, bet visvairāk pateicīga par pirmo iedrošinājumu ir LU pasniedzējai Dacei Pudānei. Tālāk viņai ar aušanas gudrībām palīdzējusi vīramāte Domicella Bukša. Ap 2000.gadu Sandras rokās nonāca arī viņas stelles. Pirmais ko Sandra sākusi aust bijuši spilventiņi no vilnas diegiem. Austas sienas segas, vestes, bet visvairāk grīdsegas no lupatiņām. Izmēģināts aust arī no linu diegiem. Ideju Sandrai daudz, bet trūkst laika tās realizēt. Pamatā auž sev, bet šis tas ir arī pārdots.
Sandrai patīk arī adīšana, tamborēšana, auduma ziedu gatavošana, augstskolas laikā aizrāvusies ar leļļu gatavošanu. 2010.gadā uz Upītes pamatskolas 100 gadu jubileju Sandra darinājusi skolas karogu.


Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē
Foto no personīgā arhīva: Sandra Bukša (2011); Sandras darbi; Sandra Balvu reģiona audēju tikšanās reizē Balvu centrālajā bibliotēkā 2011.gada 23.novembrī
Raksta ID: 898
Atjaunināts: 18 jūlijs, 2016
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1664
Ievietots:: 13 oktobris, 2011 by Ināra B.
Atjaunināts:: 18 jūlijs, 2016 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Baranovska Anna
b Berķe Dženija
b Blāķe Alīse
b Boldāne Jugita
b Borise Valērija
b Bratuškina Valentīna
b Daukste Valentīna
b Dupuža Izabella
b Gabrāne Iveta
b Gailuma Marta
b Jermacāne Marija
b Kaša Valentīna
b Kindzule Irēna
b Kraina Astrīda
b Kukurāne Marija
b Ločmele Aina
b Līmanāne Anzelma
b Maderniece Irīda
b Mičule Leonīda
b Pabērza Antonija
b Pakalnīte Skaidrīte
b Pitkeviča Stefānija
b Pošiva Paulīna (dzim. Kaļva)
b Pundure Anna
b Pundure Irīna
b Pundure Leontīna
b Romka Malvīne
b Slišāne Annele
b Socka Austra
b Spridzāne Ligita
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Studente Ārija
b Zelča Irēna
b Šumska Anna