Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Supe Līvija

Raksta ID: 894
Atjaunināts: 27 jūlijs, 2022

Upītes etnogrāfiskā ansambļa dziedātāja un vadītāja
Dzimusi 1952.gada 3.jūnijā Viļakā, tagad dzīvo Šķilbēnu pagasta Stabļevā. Mācījusies Viļakas vidusskolā, pēc tam Maltas sovhoztehnikumā par zootehniķi.
Pēc skolas beigšanas 1974.gadā sākusi strādāt kolhozā "Cīņa". Tā arī Līvija visu laiku par zootehniķi nostrādājusi - sākumā kolhozā, vēlāk paju sabiedrībā. Kad likvidējusies arī tā, strādājusi savā saimniecībā. Izaudzinājusi piecus bērnus. Tagad ir pensijā.
Upītes etnogrāfiskajā ansamblī dzied no 1981.gada. Ar kolektīvu izbraukājusi vai visu Latviju, pabijusi neskaitāmos folkloras pasākumos. Pēc ilggadējā ansambļa vadītāja Antona Slišāna aiziešanas mūžībā, Līvija Supe bieži bijusi tā, kas salasījusi ansambli uz mēģinājumiem un koncertiem.
Līvija agrāk dziedājusi Upītes vokālajā ansamblī, no 1998.gada dzied Šķilbēnu baznīcas korī. Viņa aktīvi piedalās arī dramatiskajā pulciņā, kas darbojas Upītes tautas namā
Līvija Supe ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļauto vērtību "Dziedāšana ar pusbalsu", "Psalmu dziedāšana Ziemeļlatgalē" un "Maija dziedājumi pie ciemu krustiem Ziemeļlatgalē" nesējām. Viņa stāsta, ka psalmu dziedāšanu apguvusi no mātes. Arī grāmata, no kuras dzied, pārgājusi mantojumā. Dziedāt psalmus parasti aicina savējie - kaimiņi vai paziņas, reti kad iet dziedāt pie svešiem. Taču pēdējā laikā ir bijuši pat gadījumi, kad psalmu dziedātājas  ir jāaicina pat no tālienes. Līvija novērojusi, ka psalmu dziedājumi atšķiras. Tas vērojams melodijās - Viļakā dziedātais atšķiras no Šķilbēnos dziedātā u.tml. Sievas parasti pulcējas tai mājā, kurā pirms nāves dzīvojis aizgājējs. Agrāk uzskatījuši, ka vēlamais dziedātāju skaits ir 12, taču bieži vien ir tā, ka neizdodas sapulcēties, tad dzied tik, cik sanākušas. Viena no sievām vada psalmus, pārējās piemērojas. Pēc psalmu dziedāšanas seko mielasts


Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē


Līvija Supe (2011) - I.Bobrovas foto

Raksta ID: 894
Atjaunināts: 27 jūlijs, 2022
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 1702
Ievietots:: 28 septembris, 2011 by Ināra B.
Atjaunināts:: 27 jūlijs, 2022 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Akmentiņa Līvija
b Andrejeva Sandra
b Annuškāne Anna
b Avotiņa Skaidrīte
b Babāne Aniceta
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Bankova Emīlija
b Baranņikova Zinaīda
b Beidzeniece Tekla
b Bitaine Anna
b Bombāne Genovefa
b Bondareva Antija
b Bratuškina Valentīna
b Brenča Ineta
b Brokāne Stefānija (dz. Orlovska)
b Bruže Lilija
b Bukša Elita
b Bukšs Aloizs
b Cibule Inese
b Circāne Vija
b Daukste Maruta
b Dektere Antoņina
b Dimitrijeva Aina
b Diča Marija
b Dortāne Marta
b Dortāne Veneranda
b Dubkeviča Anna (Orlovska)
b Dukaļska Bārbala
b Dukaļska Janīna
b Dukaļska Tekla (dz. Prancāne)
b Dupuža Anna
b Dupuža Izabella
b Dupužs Staņislavs
b Dārzniece Marcijana
b Gaspažiņa Lucija
b Golovina Anita
b Golubova Marija ( dz. Ivanovska)
b Grodņa Meta
b Husare Irina
b Igovena Valentīna
b Janiša Veronika
b Jermacāne Anna
b Jermacāns Pēteris
b Jeromāns Leons
b Jēkabsone Daiga
b Kaimiņa Eleonora
b Kaimiņa Janīna
b Kamzola Valentīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Monika
b Keiša Stefānija
b Keiša Valentīna
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kokoreviča Annele
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Marijanna
b Korne Emīlija
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Broņislava
b Krakope Antoņina
b Krilova Tamāra
b Kupriša Silvija
b Langovska Marianna
b Lapšāne Lucija
b Lapšāne Valentīna
b Laupace Irēna
b Lazdāne Otīlija
b Lesniece Ilze
b Lesniece Janīna
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Aina
b Logina Antoņina
b Logina Antoņina (dz. Lesniece)
b Logina Elija
b Logina Emīlija (dz. Ločmele)
b Logina Evgēnija
b Logina Leontija
b Logina Marija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Logina Zenta
b Ločmele Alīda
b Ločmele Evija
b Ločmele Helēna
b Ločmele Janīna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Maruta
b Ločmele Tekla
b Ločmelis Staņislavs
b Matisāne Konstancija
b Matisāne Santa
b Matisāne Stefānija
b Medne Helēna
b Medne Teresija
b Melne Marianna (dz. Barkāne)
b Metene Valentīna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Miza Zelma
b Mūrmanis Harijs
b Pabērza Antonija
b Pakalnīte Anita
b Pitkeviča Marija
b Pluša Aija
b Pranckune Emerita
b Prancāne Anna
b Prancāne Maruta
b Pugače Līksma
b Pužule Anna
b Pužule Daina
b Pužule Emīlija
b Pužule Lucija
b Pužule Zinaīda
b Raginska Anna
b Raginska Inita
b Rakstiņa Aivita
b Rakstiņa Zenta
b Rancāne Aīda
b Reidzāne Beatrise
b Serdāne Leonora
b Sisojeva Anna
b Slišāne Aina
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irēna
b Slišāne Kate
b Slišāne Leontīna
b Slišāne Rozālija
b Slišāns Andris
b Slišāns Antons
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Sokirka Ināra
b Spalviņa Broņislava
b Spridzāne Ligita
b Sprukule Inita
b Stepanovs Juris
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Studente Ārija
b Stērniniece Bronislava
b Sudare Anna
b Sudarovs Pēteris
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Supe Marija
b Sutugova Sarma
b Svilpe Marija
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Ušupniece Emīlija
b Vaivode Elēna
b Vancāne Emerita
b Veina Albīna
b Vilkaste Anna
b Vilne Eleonora
b Vizule Anele
b Volkova Eleonora (dz. Stērnieks)
b Zaremba Anita
b Zaremba Staņislavs
b Zelča Aina
b Zelča Helēna
b Zelča Inese
b Zelča Olga
b Zelča Tamāra
b Zelča Vilma
b Zelča Zinaīda
b Zizlāne Līga
b Zuša Rasma
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Mihalina (dz. Kozlovska)
b Šaicāne Skaidrīte
b Šaicāne Tekla (dz. Bratuškina)
b Šakina Margarita
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ščemeļinska Anna (Bukša)
b Žabare Emerita
b Žagare Ingrīda
b Čerbakovs Dzintars
b Čipate Rita
b Čudarāne Regīna