Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Kaša Valentīna

Raksta ID: 888
Atjaunināts: 21 decembris, 2021

Pedagoģe, lokālās vēstures pētniece, audēja
Dzimusi 1961.gada 16.augustā Briežuciema pagasta „Abriņās”. Beigusi Briežuciema astoņgadīgo skolu un Baltinavas vidusskolu. Tālāk mācības turpinājusi Liepājas pedagoģiskā institūta Latviešu valodas un literatūras fakultātē, bet no 1982.gada paralēli mācībām sākusi strādāt Briežuciema astoņgadīgajā skolā. Vēlāk vēl ieguvusi otro specialitāti – angļu valodas skolotāja, mācoties LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē un Daugavpils Universitātē – angļu valodu vidusskolām. 2001.gadā beigusi maģistratūru, iegūstot izglītības zinātņu maģistra grādu pedagoģijā.
Strādā par angļu un latviešu valodas skolotāju Briežuciema pamatskolā.
Valentīnu jau no mazām dienām interesējusi vēsture. Būdama skolniece, viņa pierakstīja faktus, ko par Abriņu ciema vēsturi stāstīja tēvs Ādolfs Gabrāns. Sākot strādāt Briežuciema pamatskolā, Valentīna sākusi arī novadpētniecības darbu par Briežuciema pagastu un tā cilvēkiem. Padomju varas gados kopā ar skolēniem (skolā bija novadpētnieku pulciņš) galvenokārt pētīja 2.pasaules kara notikumus pagastā, apkopoja veterānu atmiņas, rīkoja patriotiskus pasākumus, vāca materiālus par padomju saimniecību „Briežuciems”, apkopoja dažādas tradīcijas. Pēc 1991.gada, kad atklātībā nāca Latvijas vēstures noklusētie fakti, Valentīnu aizrāva pats meklēšanas process.  Novadpētniecības darbam viņa atdeva un arī tagad atdod visu savu brīvo laiku. Pa šiem gadiem ir strādājusi LVVA un Alūksnes zonālajā arhīvā. Saņemot atbalstu no ģimenes un daudziem Briežuciema cilvēkiem, Valentīna Kaša izpētījusi un apkopojusi - Briežuciema pagasta vēsturi, skolu vēsturi, kolhozu vēsturi, medpunkta vēsturi, kultūras dzīvi, deportētos Briežuciema cilvēkus un viņu likteņus, Briežuciema ievērojamākos cilvēkus. Viņa ir  tikusies ar neskaitāmiem briežuciemiešiem un pierakstījusi viņu dzīvesstāstus, kuros atspoguļojas dzimtās puses cilvēku likteņi dažādos vēstures posmos. Ir sagatavojusi materiālu izdošanai grāmatā par Briežuciemu. Un tagad briežciemiešiem ir pašiem sava grāmata, jo 2016.gadā iznāca V.Kašas sarakstītā grāmata - "Briežuciems". Bet 2018.gada nogalē izdeva Valentīnas otro grāmatu "Par Tevi, Latvija", kas ir veltījums bijušā Balvu rajona represētajiem.
2015.gadā Valentīna Kaša kopā ar ģimeni ir sākusi darbu pie novadpētniecības centra (ar domu, ka vēlāk būs muzejs) izveides "Upeslīču" mājās netālu no Briežuciema centra. Dzimtās mājas centra izveidei atdevis Aldis Zelčs. 2021.gada 28.augustā bijušās Briežuciema pamatskolas fizikas un ķīmijas kabineta telpās tika atklāts Novadpētniecības kabinets, kur izvietotas skolai piederošas lietas.
Vēl viena Valentīnas Kašas sirdslieta ir aušana. Viņa atceras, ka agrāk tika audušas gan vecmamma, gan mamma, gan vīramāte. Šo to esot mācījusies no viņām, bet pati sākusi aust tikai no 2008.gada, kad Briežuciema centra daudzdzīvokļu mājas vienā dzīvoklī tika ieliktas septiņas stelles un nodibināts audēju pulciņš. Pagaidām auž grīdsegas un gultas segas ar divām paminām. Sākotnēji visus aušanas procesus ierādījusi Jugita Boldāne, bet tagad ar visu galā tiek pati Valentīna. Daudzi izaustie darbi tikuši dāvināti - tālākā dāvana aizceļojusi līdz ar māsīcu uz Maskavu. Pamatā strādā vasarās, kad skolā ir brīvlaiks. 2011.gada vasarā vien paspējusi noaust četras segas. Valentīnai Kašai patīk adīt zeķes, cimdus, džemperus. Vasarā mīļa ir daiļdārzniecība.
Valentīna Kaša kopš 2002.gada vada Briežuciema dramatisko kolektīvu „Sipiņi”, pati arī sacer vai saliek kopā joku gabaliņus, ko kolektīvam iestudēt.
Jau desmit gadus Valentīna strādā bērnu tiesību aizsardzības jomā. Izveidojoties novadam šo darbu atstāja, bet sabiedriskā kārtā turpina joprojām rūpēties par Briežuciema pamatskolas skolēnu dzīves apstākļu uzlabošanu. 2010. gada decembrī noorganizēja akciju „Sirdi atdodu bērniem,” kurā visi Briežuciema pamatskolas skolēni saņēma Ziemassvētku dāvanas.
Balvu novada svētkos 2011.gada 20.augustā apbalvota ar Balvu novada domes Atzinības rakstu par panākumiem pedagoģiskajā darbā, lielu ieguldījumu Briežuciema kultūrvēsturiskā mantojuma izpētē un labdarībā.


Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē


Foto no V.Kašas personīgā arhīva: ar dzīvesbiedru Edmundu, saņemot Balvu novada domes Atzinības rakstu (2011); ar audzināmo klasi; Valentīna un viņas austie darbi (2011) - L.Dukaļskas foto

Raksta ID: 888
Atjaunināts: 21 decembris, 2021
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 2221
Ievietots:: 13 septembris, 2011 by Ināra B.
Atjaunināts:: 21 decembris, 2021 by Ināra B.
Also listed in
folder Personības -> Lokālās vēstures pētnieki


Citi raksti šajā sadaļā
b Baranovska Anna
b Berķe Dženija
b Blāķe Alīse
b Boldāne Jugita
b Borise Valērija
b Bratuškina Valentīna
b Bukša Sandra
b Daukste Valentīna
b Dupuža Izabella
b Gabrāne Iveta
b Gailuma Marta
b Jermacāne Marija
b Kindzule Irēna
b Kraina Astrīda
b Kukurāne Marija
b Lazdiņa Ilga
b Ločmele Aina
b Līmanāne Anzelma
b Maderniece Irīda
b Mičule Leonīda
b Pabērza Antonija
b Pakalnīte Skaidrīte
b Pitkeviča Stefānija
b Pošiva Paulīna (dzim. Kaļva)
b Pundure Anna
b Pundure Irīna
b Pundure Leontīna
b Romka Malvina
b Slišāne Annele
b Socka Austra
b Spridzāne Ligita
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Studente Ārija
b Zelča Irēna
b Šumska Anna