Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Pakalnīte Skaidrīte

Raksta ID: 887
Atjaunināts: 07 jūnijs, 2019

Audēja, pedagoģe
Dzimusi 1954.gada 21.jūnijā Tilžas pagasta „Eglīšos”. Pēc Tilžas vidusskolas  beigšanas 1972.gadā sākusi strādāt Briežuciema pamatskolā. Neklātienē mācījusies Liepājas pedagoģiskajā institūtā latviešu valodu un literatūru, kuru beigusi 1982.gadā. Skaidrīte līdz pat Briežuciema pamatskolas slēgšanai 2017.gadā strādājusi par latviešu valodas un literatūras skolotāju. Mācījusi bērniem arī mājturību. Dzīvo Briežuciema centrā „Dīķmalās”.
1994.gadā Skaidrīte Pakalnīte sākusi vadīt skolēnu deju pulciņu Briežuciema pamatskolā, vēlāk viņu pierunājuši vadīt arī pagasta deju kolektīvu. 2019.gadā Skaidrītes vadītais kolektīvs "Pāris" svinēs savas pastāvēšanas 25 gadu jubileju. Mazam pagastam, kur nevar izvēlēties labākos no labākajiem dancotājiem, tas ir liels sasniegums. Kolektīvā pārsvarā vienmēr ir dejojuši sava pagasta ļaudis, te visiem dota iespēja - mācīties, piedalīties, attīstīt savus talantus, pavadīt brīvo laiku un priecēt skatītājus.
Skaidrītei vienmēr patikuši rokdarbi. 2008.gadā, kad pagasta centrā izveidojies audēju pulciņš, Skaidrīte sākusi aust. Tolaik visu aušanas procesu apguvusi pie Ivetas Gabrānes, bet tagad strādā patstāvīgi. Mīlestība un prasme uz aušanu viņai mantota no vecākiem – mamma bijusi audēja, kas audusi vadmalu. Arī krustmāte audusi tautiskās segas. Skaidrīte auž segas un grīdceliņus no lupatām un lakatus uz rāmja. Aušanas prasme viņai noderēja arī mājturības stundās, kad aušana bija jāmāca bērniem.
No 2008.gada Skaidrīte Pakalnīte ir rokdarbu pulciņa "Atspole" dalībniece. Darbojoties pulciņā, viņa savas prasmes iemācījusi daudzām pagasta un kaimiņpagastu sievām, vadījusi meistardarbnīcas, tai skaitā arī ārzemju tūristiem, darbojusies kopā ar bērniem piedaloties nometnēs. Skaidrītes rokdarbi priecējuši skatītājus ne tikai savā pagastā un novadā. Tie tiek izmantoti prezentējot Briežuciemu. Skaidrīte ir prasmīga kulināre, kura savas prasmes rāda arī plašākai publikai - 2018.gada ‘’Pīrāga svētkos’’ Briežuciemā, kas bija veltīti Latvijas simtgadei, amatnieku sētās Novada svētku laikā  un citos pasākumos
No 2017.gada Skaidrīte dzied Briežuciema etnogrāfiskajā ansamblī. Beidzot aktīvās darba gaitas skolā, viņa piepildījusi savu sapni - piedalīties kādā dziedošā kolektīvā, kas agrāk aizņemtības dēļ nav varēts. Tagad pagasta etnogrāfiskais ansamblis ieguvis vēl vienu skanīgu balsi

        

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē


Skaidrīte Pakalnīte pie saviem darbiem - I.Bobrovas foto (2011); Foto no Z.Mežales foto arhīva: Adventa sveces iedegšanas pasākumā Briežuciema tautas namā ar skolotāju Valentīnu Ločmeli (2018); Folkloras festivāla "Baltica 2017" noslēgumā; ar deju kolektīvu Dziesmu un deju svētkos (2018); pīrāgu cepšanas meistardarbnīcā; lakatu aušana

Raksta ID: 887
Atjaunināts: 07 jūnijs, 2019
Atjauninājumu skaits:: 4
Skatījumi:: 1599
Ievietots:: 13 septembris, 2011 by Ināra B.
Atjaunināts:: 07 jūnijs, 2019 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Baranovska Anna
b Berķe Dženija
b Blāķe Alīse
b Boldāne Jugita
b Borise Valērija
b Bratuškina Valentīna
b Bukša Sandra
b Daukste Valentīna
b Dupuža Izabella
b Gabrāne Iveta
b Gailuma Marta
b Jermacāne Marija
b Kaša Valentīna
b Kindzule Irēna
b Kraina Astrīda
b Kukurāne Marija
b Lazdiņa Ilga
b Ločmele Aina
b Līmanāne Anzelma
b Maderniece Irīda
b Mičule Leonīda
b Pabērza Antonija
b Pitkeviča Stefānija
b Pošiva Paulīna (dzim. Kaļva)
b Pundure Anna
b Pundure Irīna
b Pundure Leontīna
b Romka Malvina
b Slišāne Annele
b Socka Austra
b Spridzāne Ligita
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Studente Ārija
b Zelča Irēna
b Šumska Anna