Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Pundure Irīna

Raksta ID: 885
Atjaunināts: 18 jūlijs, 2016
Audēja
Dzimusi 1979.gada 28.decembrī Rīgā, bet mācījusies Rekavas vidusskolā, kur beigusi 9 klases. Tad atkal atgriezusies Rīgā, kur izmācījusies par grāmatu iesējēju. Agri apprecējusies un kādu laiku dzīvojusi Rekavā, bet kopš 2003.gada dzīvo Briežuciemā.
Irīna kādu laiku strādājusi savā profesijā, bet sakarā ar audžumātes veselības pasliktināšanos, nācās to pārtraukt. Tagad ir mājsaimniece.
Kad Briežuciema centra daudzdzīvokļu mājas vienā dzīvoklī tika ierīkota audēju darbnīca, Irīna arī sāka apgūt šo prasmi. Tagad viņa jau auž patstāvīgi un tas sagādā prieku. Auž pārsvarā sev segas un grīdceliņus no lupatiņām, bet jau ir arī vairāki pasūtījumi. Līdz ar citām pulciņa dalībniecēm, Irīna piedalījusies izstādē - gadatirgū "Balttour 2011" Ķīpsalā, Lielajā Latgaļu gadatirgū Ludzā, izstādēs Briežuciemā un citur.

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē
I.Pundure pie saviem darbiem (2011) - I.Bobrovas foto
Raksta ID: 885
Atjaunināts: 18 jūlijs, 2016
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1547
Ievietots:: 13 septembris, 2011 by Ināra B.
Atjaunināts:: 18 jūlijs, 2016 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Baranovska Anna
b Berķe Dženija
b Blāķe Alīse
b Boldāne Jugita
b Borise Valērija
b Bratuškina Valentīna
b Bukša Sandra
b Daukste Valentīna
b Dupuža Izabella
b Gabrāne Iveta
b Gailuma Marta
b Jermacāne Marija
b Kaša Valentīna
b Kindzule Irēna
b Kraina Astrīda
b Kukurāne Marija
b Lazdiņa Ilga
b Ločmele Aina
b Līmanāne Anzelma
b Maderniece Irīda
b Mičule Leonīda
b Pabērza Antonija
b Pakalnīte Skaidrīte
b Pitkeviča Stefānija
b Pošiva Paulīna (dzim. Kaļva)
b Pundure Anna
b Pundure Leontīna
b Romka Malvina
b Slišāne Annele
b Socka Austra
b Spridzāne Ligita
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Studente Ārija
b Zelča Irēna
b Šumska Anna