Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Supe Bārbala (dz. Ločmele)

Raksta ID: 88
Atjaunināts: 30 janvāris, 2020

Teicēja, Baltinavas etnogrāfiskā ansambļa un garīgo dziesmu dziedātāja

Dzimusi 1932.gada 4.decembrī Baltinavas pagasta Svilpovas ciemā. Tagad dzīvo turpat Svilpovas ciemā, tikai citās mājās - „Druvās”. Mācījusies Briežuciema septiņgadīgajā skolā, pēc tam – 1953.gadā iestājusies Dzērbenes lauksaimniecības viendagīgajā skolā par grāmatvedi. Līdz 1977.gadam strādājusi par grāmatvedes palīgu toreizējā kolhozā “Novij putj”, pēc tā likvidēšanas līdz pat aiziešanai pensijā 1987.gadā – par grāmatvedes palīgu padomju saimniecībā “Baltinava”. Vienlaikus kādu laiku bijusi arī apdrošināšanas aģente. 1957.gadā apprecējās, ģimenē izaudzināta meita un divi dēli.

Baiba (tā parasti visi viņu sauc) Supe saka: “ Viss mūžs ar dziesmu, tā daudzreiz arī palīdzējusi”. Viņai mājās dziedājuši gan tēvs, gan māte, pārsvarā garīgās dziesmas. Pēc baznīcas svētdienās visa kuplā ģimene (viņi bija septiņi bērni) sapulcējusies, un katram bērnam bija jāuzsāk kāda dziesma. Tā Baiba dzied no bērnības. Sākumā dziedājusi kolhoza ansamblī , vēlāk Baltinavas pagasta korī. Jau no paša dibināšanas sākuma dziedājusi Baltinavas etnogrāfiskajā ansamblī. Kopā ar Mežali Annu bijušas tautasdziesmu teicējas. Ansamblī dziedājusi līdz 2002.gadam. Andrejs Krūmiņš no viņas pierakstījis 28 melodijas, dziedājums ieskaņots.

Dziedāt psalmus Baiba iesākusi bērnībā, jo katru gadu novembrī mājās ģimenē dziedāja psalmus. Māte iedama dziedāt pie kaimiņiem, arī ņēma viņu līdzi. Tagad Baiba regulāri dzied psalmus Breksenes kapos. Visbiežāk un visilgāk sanācis dziedāt kopā ar Luciju Keišu no Slobodas. Līdz 2009.gadam vadījusi psalmu dziedāšanu, tagad, līdz ar dzirdes pasliktināšanos, tikai dzied

Katru gadu maija mēnesī Baiba dzied pie Svilpovas krucifiksa, kas atrodas blakus tēva māju vietai. Šobrīd nav vairs māju, un nav arī kas dziedātu pie krucifiksa. Tagad visbiežāk Baiba Supe dzied viena, reizēm ar brāli Franci Ločmeli. Viņa stāsta, ka agrāk, t.i. bērnībā, dziedāt sanācis viss ciems, vēlāk pārsvarā tikai pašu vien saime, vienīgi reizēm pievienojušies kaimiņi – Eleonora un Jāzeps Kaši.

Gadus desmit Baiba dziedājusi arī Baltinavas katoļu baznīcas korī.

2012.gadā 80 gadu jubilejas reizē saņēmusi Baltinavas novada domes Atzinības rakstu par mūža ieguldījumu kultūrvides saglabāšanā.

Mirusi 2015.gada 3.janvārī, apglabāta Breksenes kapsētā.

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē


Foto no personīgā arhīva: B.Supe (2013 un 2007); ar bērniem 80 gadu jubilejas reizē (2012); ar brāli Albertu ločmeli (1957); ar meitu Imeldu (1985); ar brāli Franci Ločmeli dziedot pie krucifiksa

Raksta ID: 88
Atjaunināts: 30 janvāris, 2020
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 2448
Ievietots:: 25 novembris, 2007 by Admin A.
Atjaunināts:: 30 janvāris, 2020 by Ināra B.
Also listed in
folder Katoliskā tradicionālā mūzika un tās kopēji -> Garīgo dziesmu dziedātāji


Citi raksti šajā sadaļā
b Akmentiņa Līvija
b Andrejeva Sandra
b Annuškāne Anna
b Avotiņa Skaidrīte
b Babāne Aniceta
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Bankova Emīlija
b Baranņikova Zinaīda
b Beidzeniece Tekla
b Bitaine Anna
b Bombāne Genovefa
b Bondareva Antija
b Bratuškina Valentīna
b Brenča Ineta
b Brokāne Stefānija (dz. Orlovska)
b Bruže Lilija
b Bukša Elita
b Bukšs Aloizs
b Cibule Inese
b Circāne Vija
b Daukste Maruta
b Dektere Antoņina
b Dimitrijeva Aina
b Diča Marija
b Dortāne Marta
b Dortāne Veneranda
b Dubkeviča Anna (Orlovska)
b Dukaļska Bārbala
b Dukaļska Janīna
b Dukaļska Tekla (dz. Prancāne)
b Dupuža Anna
b Dupuža Izabella
b Dupužs Staņislavs
b Dārzniece Marcijana
b Gaspažiņa Lucija
b Golovina Anita
b Golubova Marija ( dz. Ivanovska)
b Grodņa Meta
b Husare Irina
b Igovena Valentīna
b Janiša Veronika
b Jermacāne Anna
b Jermacāns Pēteris
b Jeromāns Leons
b Jēkabsone Daiga
b Kaimiņa Eleonora
b Kaimiņa Janīna
b Kamzola Valentīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Monika
b Keiša Stefānija
b Keiša Valentīna
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kokoreviča Annele
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Marijanna
b Korne Emīlija
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Broņislava
b Krakope Antoņina
b Krilova Tamāra
b Kupriša Silvija
b Langovska Marianna
b Lapšāne Lucija
b Lapšāne Valentīna
b Laupace Irēna
b Lazdāne Otīlija
b Lesniece Ilze
b Lesniece Janīna
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Aina
b Logina Antoņina
b Logina Antoņina (dz. Lesniece)
b Logina Elija
b Logina Emīlija (dz. Ločmele)
b Logina Evgēnija
b Logina Leontija
b Logina Marija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Logina Zenta
b Ločmele Alīda
b Ločmele Evija
b Ločmele Helēna
b Ločmele Janīna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Maruta
b Ločmele Tekla
b Ločmelis Staņislavs
b Matisāne Konstancija
b Matisāne Santa
b Matisāne Stefānija
b Medne Helēna
b Medne Teresija
b Melne Marianna (dz. Barkāne)
b Metene Valentīna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Miza Zelma
b Mūrmanis Harijs
b Pabērza Antonija
b Pakalnīte Anita
b Pitkeviča Marija
b Pluša Aija
b Pranckune Emerita
b Prancāne Anna
b Prancāne Maruta
b Pugače Līksma
b Pužule Anna
b Pužule Daina
b Pužule Emīlija
b Pužule Lucija
b Pužule Zinaīda
b Raginska Anna
b Raginska Inita
b Rakstiņa Aivita
b Rakstiņa Zenta
b Rancāne Aīda
b Reidzāne Beatrise
b Serdāne Leonora
b Sisojeva Anna
b Slišāne Aina
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irēna
b Slišāne Kate
b Slišāne Leontīna
b Slišāne Rozālija
b Slišāns Andris
b Slišāns Antons
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Sokirka Ināra
b Spalviņa Broņislava
b Spridzāne Ligita
b Sprukule Inita
b Stepanovs Juris
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Studente Ārija
b Stērniniece Bronislava
b Sudare Anna
b Sudarovs Pēteris
b Supe Līvija
b Supe Marija
b Sutugova Sarma
b Svilpe Marija
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Ušupniece Emīlija
b Vaivode Elēna
b Vancāne Emerita
b Veina Albīna
b Vilkaste Anna
b Vilne Eleonora
b Vizule Anele
b Volkova Eleonora (dz. Stērnieks)
b Zaremba Anita
b Zaremba Staņislavs
b Zelča Aina
b Zelča Helēna
b Zelča Inese
b Zelča Olga
b Zelča Tamāra
b Zelča Vilma
b Zelča Zinaīda
b Zizlāne Līga
b Zuša Rasma
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Mihalina (dz. Kozlovska)
b Šaicāne Skaidrīte
b Šaicāne Tekla (dz. Bratuškina)
b Šakina Margarita
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ščemeļinska Anna (Bukša)
b Žabare Emerita
b Žagare Ingrīda
b Čerbakovs Dzintars
b Čipate Rita
b Čudarāne Regīna