Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Līmanāne Anzelma

Raksta ID: 874
Atjaunināts: 14 oktobris, 2022

Audēja, maizes cepēja
Dzimusi 1925.gada 27.jūnijā Rugāju pagasta Nagļos. Mācījusies Nagļu pamatskolā, kur pabeigusi četras klases. Tālāk strādājusi savā saimniecībā. Kolhozu laikā slaukusi govis kolhozā „Blāzma”, bet kopš to likvidēja dzīvojusi un strādājusi mājās.
Anzelma apprecējusies turpat ar kaimiņu, un tā visu mūžu Nagļos arī nodzīvojusi. Te dzīvo arī tagad. Ģimenē izaudzināti četri bērni.
Anzelma Līmanāne stāsta, ka agrāk jau maizi cepuši visi – māte, vecmāte, pamazām sākusi arī viņa. Cepusi kaut kur līdz 2004.gadam, bet tagad jau neesot kas ēd, jo dzīvojot viena. Cepusi gan baltmaizi, gan saldskābo, gan rudzu maizi.
Saldskābajai maizītei Anzelma Līmanāne ieraugam sagriezusi baltmaizi, izmērcējusi rupjmaizes ķieģelīti. Mīklu iejaukusi visbiežāk ar rudzu miltiem, bet citreiz piebērusi arī kviešu miltus. Mājās bijusi maizes krāsns, kur arī cepusi. Tolaik maizi sanācis cept pat katru nedēļu, lai varētu to iedot ciemos sabraukušajiem bērniem.
Mājās bijušas arī stelles, jo audusi Anzelmas mamma. Ja mamma audusi tikai vienkāršus darbus, tad Anzelma audusi visu nepieciešamo – galdautus, segas, sienas segas, sedziņas. Pati domājusi jaunus musturus, pati tos izaudusi. Lielākā daļa, protams, atdota meitām pūrā, bet arī skapī vēl šis tas saglabājies, ko parādīt.
Anzelmas Līmanānes darbu izstāde bijusi Baltinavas muzejā. Tāpat viņa piedalījusies aušanas meistardarbnīcā, kura 2008.gadā notikusi Baltinavā

Mirusi 2022.gada 13.februārī, apglabāta Rugāju pagasta Reibānu kapos.

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē


A.Limanane 2011.gadā un viņas darbi (I.Bobrovas foto); aušanas meistardarbnīcā Baltinavā  2008.gadā (R.Cibules foto)

Raksta ID: 874
Atjaunināts: 14 oktobris, 2022
Atjauninājumu skaits:: 5
Skatījumi:: 1520
Ievietots:: 10 septembris, 2011 by Ināra B.
Atjaunināts:: 14 oktobris, 2022 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Baranovska Anna
b Berķe Dženija
b Blāķe Alīse
b Boldāne Jugita
b Borise Valērija
b Bratuškina Valentīna
b Bukša Sandra
b Daukste Valentīna
b Dupuža Izabella
b Gabrāne Iveta
b Gailuma Marta
b Jermacāne Marija
b Kaša Valentīna
b Kindzule Irēna
b Kraina Astrīda
b Kukurāne Marija
b Lazdiņa Ilga
b Ločmele Aina
b Maderniece Irīda
b Mičule Leonīda
b Pabērza Antonija
b Pakalnīte Skaidrīte
b Pitkeviča Stefānija
b Pošiva Paulīna (dzim. Kaļva)
b Pundure Anna
b Pundure Irīna
b Pundure Leontīna
b Romka Malvina
b Slišāne Annele
b Socka Austra
b Spridzāne Ligita
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Studente Ārija
b Zelča Irēna
b Šumska Anna