Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Kārkliņš Imants

Raksta ID: 865
Atjaunināts: 19 jūlijs, 2012
Lauksaimnieks
Dzimis 1947.gada 31.janvārī Balvu rajona Bērzkalnes pagasta Elkšņevā "Laimu" mājās. 1965.gada beidzot Balvu 1.vidusskolu, mācības turpinājis Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas Agronomijas fakultātē, kuru absolvējis 1970.gadā. Uzreiz pēc augstskolas Imants Kārkliņš kā pirmrindas pieredzes speciālists darbu uzsācis Baltinavas paraugsaimniecībā. No 1972.gada viņš bijis augu aizsardzības agronoms Balvu rajonā. Tad no 1990.gada sekojis darbs Balvu rajona Lauksaimniecības departamentā kā galvenajam agronomam, no 1995.gada Imants Kārkliņš bijis Valsts augu aizsardzības dienesta vecākais inspektors Balvu rajonā. Kopš 2011.gada bijis LLKC Balvu nodaļas Valsts Lauku tīkla (VLT) lauku attīstības speciālists, bet kopš 2012.gada 17.maija ir pensijā.

Imants Kārkliņš ir Latvijas Agronomu biedrības valdes loceklis no Latgales un vairāk nekā divdesmit gadus - Latvijas Agronomu biedrības Balvu nodaļas vadītājs. Daudzus gadus darbojies konkursa „Sakoptākais Latvijas pagasts” un Balvu rajona sakoptākā pagasta vērtēšanas komisijā. Kopš 2003.gada, pēc I.Kārkliņa iniciatīvas un ar Balvu rajona vadības atbalstu, katru gadu tiek rīkotas Lauku dienas, kuras pavisam notikušas 17 gadus pēc kārtas. Tagad tās bijušajā Balvu rajonā jau pārtapušas zemnieku svētkos.

I.Kārkliņa bagātā pieredze tiek popularizēta vairākos preses izdevumos. Viņa padomus varam atrast žurnāla „Dārza pasaule” lappusēs, laikrakstā „Vaduguns”, Latvijas Agronomu biedrības biļetenā. Viņa dzejolis un raksts publicēts arī grāmatā „Agronoms Jānis Auseklis. Latvijas Agronomu biedrības Goda prezidents”

Imants Kārkliņš apbalvots ar Balvu rajona padomes Atzinības rakstu (2009), Balvu novada Atzinības rakstu (2010), Zemkopības ministrijas Atzinības rakstu (2010). 2004.gadā Latvijas Agronomu biedrība par sekmīgu profesionālo darbu un agronomisko atziņu popularizēšanu piešķīrusi viņam savu augstāko apbalvojumu – ceļojošo balvu „Zelta vārpa” , bet 2011.gada 17.novembrī Imants Kārkliņš Rīgas pilī saņēmis Atzinības krusta V šķiru

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto no personīgā arhīva: I.Kārkliņš (no kreisās puses), saņemot Agronomu biedrības balvu (2004); kā deputāts Balvu pilsētas domē (otrais no labās puses); Lauku dienās; Somijā
Raksta ID: 865
Atjaunināts: 19 jūlijs, 2012
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1755
Ievietots:: 31 maijs, 2011 by Ināra B.
Atjaunināts:: 19 jūlijs, 2012 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aleksandrova Devgasija
b Apeins Ilmārs
b Bartkevičs Guntars
b Berķis Zigfrīds Rihards
b Bikovskis Valdis
b Buzijana Valda
b Cibule Ruta
b Cibuļs Juris
b Circenis Rihards
b Džigurs Pēteris
b Gabranovs Pēteris
b Gailis Jānis
b Jozuus Kārlis
b Kazinovskis Andris
b Keišs Jāzeps
b Keišs Pēteris
b Keišs Pēteris
b Krišjāne Erna
b Krēmere Rita
b Kļaviņš Jānis
b Kļaviņš Paulis
b Logins Bruno
b Ločmelis Aldis
b Ločmelis Vitālijs
b Magone Imants
b Martuževa Broņislava
b Matīsa Aina
b Matīss Valdis
b Nagle Aija
b Olekšs Kazimirs
b Pličs Igors
b Pozņaks Ulriks
b Putniņš Reinholds Valdemārs
b Pušpurs Aldis
b Resne Vaira
b Salmanis Egons
b Stradiņa Margarita
b Sudarovs Jānis
b Supe Mihalīna
b Tarbunass Ādolfs
b Vaskinovičs Juris
b Veikšāne Austra
b Veina Albīna
b Veismanis Agris
b Vizulis Ādams ( Vyzuļs Odums)
b Ņikuļina Ināra
b Šaicāne Irēna
b Šaicāns Voldemārs
b Šakina Margarita
b Šnepers Arvīds
b Šļakota Kazimirs
b Šļakota Voldemārs