Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Slišāns Andris

Raksta ID: 864
Atjaunināts: 29 decembris, 2021

Upītes folkloras kopas "Upīte"  vadītājs, kultūras darbinieks, lokālās vēstures pētnieks
Dzimis 1981.gada 22.martā Šķilbēnu pagasta Upītē. Sākumā mācījies Upītes pamatskolā, pēc tam Rekavas vidusskolā. 1999.gadā iestājies LU Fizikas un matemātikas fakultātē, kuru beidzot iegūts bakalaura un maģistra grāds fizikā.
Neilgu laiku Andris strādājis kā skatuves mašīnists Dailes teātrī, pārdevējs "Narvesen", tad no 2001.gada līdz 2009.gadam par ģeologu, no 2009.gada bija Upītes tautas nama vadītājs. Sākot ar 2015.gadu, kad izveidots Nemateriālās kultūras mantojuma centrs "Upīte", kurš sastāv no trīs struktūrvienībām: Upītes Tautas nams, Upītes bibliotēka un Ontona Slišāna Upītes Kultūrvēstures muzejs ir tā vadītājs.
Andris jau skolas laikā Rekavas vidusskolā organizējis populāru grupu koncertus un Balvu rajona popielu Rekavas vidusskolā. Arī vēlāk Upītes tautas namā organizējis grupu "Bez PVN" un "Patrioti LG" debijas albumu prezentācijas pasākumus. Sākot no 2002.gada organizē latgaliešu "Meilys aiļu i dzīsmu festivālu "Upītes Uobeļduorzs"", kurš saņēmis Latgaliešu kultūras gada balvu "Boņuks 2008" kā labākais latgaliskais pasākums, realizējis vairākus VKKF atbalstītos projektus, rīkojis bērnu un jauniešu folkloras festivālu "Pulkā eimu, pulkā teku", bijis meistardarbnīcu vadītājs "Kūkovas novada tradicionālās kultūras gada skola Upītē".
2011.gada 5.februārī Andris Slišāns tika ievēlēts par "Latgolys Saeimas" priekšsēdētāja vietnieku.
Andris Slišāns jau kopš mazām dienām ir iesaistījies mammas Irēnas Slišānes vadītajā Upītes bērnu folkloras kopā, vēlāk arī jauniešu folkloras kopā. Kopš 2007.gada ir Upītes folkloras kopas "Upīte" vadītājs. Kolektīvs 2007.gadā bija Lielās Folkloras Gada balvas laureāts - "Gada folkloras kopa".
Andris Slišāns kopā ar Ligitu Spridzāni turpina un apkopo to, ko savā laikā ir savācis Antons Slišāns. Ligita vāc to, kas vairāk attiecas uz muzeju, bet Andris - nemateriālo kultūras mantojumu: dziesmas, dančus, melodijas.  Viņš stāsta, ka tēva 70.gados veiktie ieraksti vēl nav apkopoti un popularizēti, tāpēc tagad paši to mācās un apgūst, un iekļauj kolektīvu repertuārā. Ir doma savākt informāciju par etnogrāfiskā ansambļa dziedātājām un sagatavot izdevumu ar teicēju dzīves gājuma aprakstiem. Patreiz Andra darbs lokālās vēstures apzināšanā vairāk saistās ar ierakstu sagatavošanu, ar Antona savāktā materiāla digitalizēšanu.
2014.gada 3.maijā Imanta Ziedoņa fonds "Viegli"  Slišānu saimei (Ontona Slišāna bērniem un mazbērniem), kuri turpina tradīciju kopšanu un uztur kultūras dzīvi Upītē, pasniedza balvu par latgalisko vērtību glabāšanu
Jau 2016.gadā Ligitai un Andrim radusies ideja par folkloras festivāla rīkošanu. Un tā - 2017.gada augustā Viļakas un Baltinavas novados notika pirmais Starptautiskais folkloras deju festivāls "Ļipa kust", kur danču vakaros, meistarklasēs un koncertos piedalījās folkloras kopas no Latvijas, Lietuvas, Rumānijas un Slovākijas, parādot Eiropas tradicionālo deju daudzveidību.

2020.gada 30.oktobrī Valsts prezidents Egils Levits un Ordeņu kapituls lēma Šķilbēnu pagasta nemateriālā kultūras mantojuma centra "Upīte" direktoru, biedrības "Upītes jauniešu folkloras kopa" vadītāju Andri Slišānu apbalvot ar Triju Zvaigžņu ordeni un iecelt par Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieku.


Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē


 A.Slišāns Latgaliešu kultūras gada balvas saņemšanas laikā (2011) - foto no laikraksta "Vaduguns" arhīva; folkloras festivālā "Baltica" 2009.gada 11.jūlijā (R.Cibules foto); saņemot Ziedoņa fonda balvu (2014) - foto no fonda mājas lapas; saņemot Latgaliešu kultūras gada balvu Boņuks un Žiku (2021)

Raksta ID: 864
Atjaunināts: 29 decembris, 2021
Atjauninājumu skaits:: 6
Skatījumi:: 3527
Ievietots:: 27 aprīlis, 2011 by Ināra B.
Atjaunināts:: 29 decembris, 2021 by Ināra B.
Also listed in
folder Personības -> Lokālās vēstures pētnieki


Citi raksti šajā sadaļā
b Akmentiņa Līvija
b Andrejeva Sandra
b Annuškāne Anna
b Avotiņa Skaidrīte
b Babāne Aniceta
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Bankova Emīlija
b Baranņikova Zinaīda
b Beidzeniece Tekla
b Bitaine Anna
b Bombāne Genovefa
b Bondareva Antija
b Bratuškina Valentīna
b Brenča Ineta
b Brokāne Stefānija (dz. Orlovska)
b Bruže Lilija
b Bukša Elita
b Bukšs Aloizs
b Cibule Inese
b Circāne Vija
b Daukste Maruta
b Dektere Antoņina
b Dimitrijeva Aina
b Diča Marija
b Dortāne Marta
b Dortāne Veneranda
b Dubkeviča Anna (Orlovska)
b Dukaļska Bārbala
b Dukaļska Janīna
b Dukaļska Tekla (dz. Prancāne)
b Dupuža Anna
b Dupuža Izabella
b Dupužs Staņislavs
b Dārzniece Marcijana
b Gaspažiņa Lucija
b Golovina Anita
b Golubova Marija ( dz. Ivanovska)
b Grodņa Meta
b Husare Irina
b Igovena Valentīna
b Janiša Veronika
b Jermacāne Anna
b Jermacāns Pēteris
b Jeromāns Leons
b Jēkabsone Daiga
b Kaimiņa Eleonora
b Kaimiņa Janīna
b Kamzola Valentīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Monika
b Keiša Stefānija
b Keiša Valentīna
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kokoreviča Annele
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Marijanna
b Korne Emīlija
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Broņislava
b Krakope Antoņina
b Krilova Tamāra
b Kupriša Silvija
b Langovska Marianna
b Lapšāne Lucija
b Lapšāne Valentīna
b Laupace Irēna
b Lazdāne Otīlija
b Lesniece Ilze
b Lesniece Janīna
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Aina
b Logina Antoņina
b Logina Antoņina (dz. Lesniece)
b Logina Elija
b Logina Emīlija (dz. Ločmele)
b Logina Evgēnija
b Logina Leontija
b Logina Marija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Logina Zenta
b Ločmele Alīda
b Ločmele Evija
b Ločmele Helēna
b Ločmele Janīna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Maruta
b Ločmele Tekla
b Ločmelis Staņislavs
b Matisāne Konstancija
b Matisāne Santa
b Matisāne Stefānija
b Medne Helēna
b Medne Teresija
b Melne Marianna (dz. Barkāne)
b Metene Valentīna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Miza Zelma
b Mūrmanis Harijs
b Pabērza Antonija
b Pakalnīte Anita
b Pitkeviča Marija
b Pluša Aija
b Pranckune Emerita
b Prancāne Anna
b Prancāne Maruta
b Pugače Līksma
b Pužule Anna
b Pužule Daina
b Pužule Emīlija
b Pužule Lucija
b Pužule Zinaīda
b Raginska Anna
b Raginska Inita
b Rakstiņa Aivita
b Rakstiņa Zenta
b Rancāne Aīda
b Reidzāne Beatrise
b Serdāne Leonora
b Sisojeva Anna
b Slišāne Aina
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irēna
b Slišāne Kate
b Slišāne Leontīna
b Slišāne Rozālija
b Slišāns Antons
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Sokirka Ināra
b Spalviņa Broņislava
b Spridzāne Ligita
b Sprukule Inita
b Stepanovs Juris
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Studente Ārija
b Stērniniece Bronislava
b Sudare Anna
b Sudarovs Pēteris
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Supe Līvija
b Supe Marija
b Sutugova Sarma
b Svilpe Marija
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Ušupniece Emīlija
b Vaivode Elēna
b Vancāne Emerita
b Veina Albīna
b Vilkaste Anna
b Vilne Eleonora
b Vizule Anele
b Volkova Eleonora (dz. Stērnieks)
b Zaremba Anita
b Zaremba Staņislavs
b Zelča Aina
b Zelča Helēna
b Zelča Inese
b Zelča Olga
b Zelča Tamāra
b Zelča Vilma
b Zelča Zinaīda
b Zizlāne Līga
b Zuša Rasma
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Mihalina (dz. Kozlovska)
b Šaicāne Skaidrīte
b Šaicāne Tekla (dz. Bratuškina)
b Šakina Margarita
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ščemeļinska Anna (Bukša)
b Žabare Emerita
b Žagare Ingrīda
b Čerbakovs Dzintars
b Čipate Rita
b Čudarāne Regīna