Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Viļuma Edita

Raksta ID: 855
Atjaunināts: 27 jūlijs, 2022

Dzimusi 1966.gada 25.augustā Susāju pagasta Gailavas ciemā. Vēlāk ģimene mainīja dzīvesvietu un kopš 1970.gada dzīvo Vīksnas pagasta "Vecozolu" mājās. Edita beigusi Kupravas astoņgadīgo skolu, tad Balvu 1.vidusskolu. 1984.gadā uzsākusi darba gaitas Balvu SPK, kur divus gadus nostrādājusi kā audēja. Tālāk vienu gadu strādājusi ēdnīcā Kupravā, līdz 1987.gadā toreizējā bibliotekāre Iveta Pleša Editu uzaicināja strādāt bibliotēkā, kur viņa strādā arī šobrīd. 1994.gadā neklātienē pabeigusi Rīgas kultūras darbinieku tehnikumu.

Liela nozīme Editas garīgajā izaugsmē bijusi katoļu baznīcai. Ik svētdienu viņa apmeklē svētās Mises, patīk dziedāt garīgās dziesmas, lasīt garīgo literatūru. Editai patīk zemes darbi, patīk audzēt puķes un novākt ražu. Arī rokdarbi nav sveši - adījusi cimdus, zeķes, šalles, vestes, džemperus, izšuvusi spilvenus un sienas dekorus, pinusi somas, audusi sienas segas

Kad ir noskaņojums vai pārdzīvojums, kas prasās izteikties, Edita raksta dzeju. 2010.gada jūnijā iznācis dzejoļu krājums "Ne sapnis, ne īstenība". Viņas dzeja tikusi iekļauta garīgās dzejas kopkrājumā "Kāpt mīlestības kalnā", kopkrājuma "Mana grāmata" 1.sējumā un dzejas krājumā "Lietus nostaļģija"(2011), "Ziemas sapnis" (2012), "Viegliem spārnu vēzieniem" (2013). Tāpat Editas dzejolis ir Latgales autoru krājumā "Latgales sirdspuksti" (2015)

Edita Viļuma ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Maija dziedājumi pie ciemu krustiem Ziemeļlatgalē" nesējām. Dzied viņa pie Kupravas krucifiksa.pie baznīcas.

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē


Foto no personīgā arhīva: E.Viļuma (2008); Editas dzejas grāmatas

Raksta ID: 855
Atjaunināts: 27 jūlijs, 2022
Atjauninājumu skaits:: 4
Skatījumi:: 2122
Ievietots:: 07 aprīlis, 2011 by Ināra B.
Atjaunināts:: 27 jūlijs, 2022 by Ināra B.
Also listed in
folder Katoliskā tradicionālā mūzika un tās kopēji -> Garīgo dziesmu dziedātāji


Citi raksti šajā sadaļā
b Aleksejevs Aleksandrs
b Andžāne Veneranda
b Apšeniece Akula Leontīne
b Atpile-Jugane Ineta
b Benislavska Konstance
b Bertholde Broņislava
b Berķe Dženija
b Birkova Vija (pseid.Vija Laganovska)
b Boldāns Pēteris (Aussalīts)
b Bukšs Aldis
b Bužs Andrejs
b Cibuļskis Jānis (Jōņs Juoņs Cybuļskis)
b Dambītis Roberts
b Degums Arvis
b Dortāne Eva
b Eglājs Augusts (īst. v. Pokrotnieks Ciprijans)
b Garais Alberts (pseidonīms Lobreiteņš)
b Jeromāne Rutta
b Kalniņš Pēteris
b Kalnājs Tālivaldis (īst v. Tālivaldis Jānis Kalniņš)
b Keiša Ilze
b Keišs Imants
b Keišs Pēteris
b Krēmane Anna
b Kuļšs Pīters (pseidonīms Cērpiņu Blauzga)
b Lasis Fricis Arvīds (Augusts Pagars)
b Logins Jānis
b Ločmelis Alberts
b Ločmelis Jānis
b Lāpāns Māris
b Līvzemnieks Viktors
b Manteifelis Gustavs
b Martuževa Broņislava
b Mežābele Santa
b Pastors Antons
b Pastors Jānis (Jōņs Pastors)
b Prancāns Uldis
b Putniņš Reinholds Valdemārs
b Rasa Jānis
b Rundzāns Valerijans
b Sanders Vitālijs
b Slišāne Mārīte
b Slišāns Antons
b Sprudzāns Pēteris
b Stradiņa Margarita
b Stroda Lūcija (dz. Jaundzema)
b Tjunītis Andris
b Uršuļska Iveta
b Vidāre, Baiba
b Vizulis Leontijs
b Zujāne Biruta
b Šaicāne Ilze