Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Kovaļevska Jadviga

Raksta ID: 854
Atjaunināts: 05 septembris, 2018

Šķilbēnu etnogrāfiskā ansambļa un garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1931.gada 14.maijā Šķilbēnu pagasta Saucīnes ciemā. Vispirms mācījusies Rekavas pamatskolā, pēc tam Viļakas vidusskolā. Uzreiz pēc vidusskolas 1951.gadā Jadviga uzsākusi mācības Zaļenieku lauksaimniecības tehnikumā par agronomi. Skolu beidzot 1953.gadā viņa apprecējās un aizgāja dzīvot uz Jēkabpils rajona Zalvi. 1960.gadā jaunā ģimene pārcēlās uz kolhozu "Sarkanais Partizāns", bet 1962.gadā - uz Jadvigas mammas māju Šķilbēnu pagasta Čilipīnē, kur viņa dzīvo joprojām. Atbraukusi uz Šķilbēniem, Jadviga strādāja Rekavas maizes ceptuvē par vadītāju. Te cepa tikai formas rudzu maizi, kuru tālāk ar zirgu izvadāja pa visiem pagasta veikaliem. Kad Balvos atklāja maizes ceptuvi, to likvidēja. 1963.gadā Jadviga sāka strādāt saimniecības preču veikalā un nostrādāja līdz 1979.gadam. Tālāk viņa līdz pat pensijai 1986.gadā bija lopkopības fermu brigadiere padomju saimniecībā "Šķilbēni".
Visā savā dzīves gājumā Jadviga Kovaļevska bijusi enerģiska pašdarbniece - dziedājusi skolas korī, ciema sieviešu korī, dejojusi tautas dejas. No 1980.gada dzied Šķilbēnu etnogrāfiskajā ansamblī.
Jadviga Kovaļevska ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Psalmu dziedāšana Ziemeļlatgalē" nesējām. Dziedāt psalmus Jadviga iemācījās no mazām dienām. Mamma tolaik allaž ņēma viņu līdzi dziedāt pie kaimiņiem. Novembra mēnesī tad katrā mājā centās dziedāt psalmus. Kad 1962.gadā Jadviga atnāca uz Čilipīni, dziedāja tikai tad, kad kāds nomira. Sākumā viņa gāja kopā ar kaimiņieni Veroniku Bukšu. 90.gadu sākumā, kad nebija kas vada pslmu dziedāšanu, Jadviga sāka vadīt. Tagad psalmus apmēram trīs reizes gadā ( Dvēseļu dienā, pirms kapusvētkiem un pirms Svecīšu vakara) dzied Čilipīnes kapu kapličā. Dzied kopā ar Antoņinu Bukšu, Emeritu Ločmeli, Konstanci Circeni, Leontīnu Circeni, Annu Tutiņu. Kad tuvinieki aicina, dzied arī bēru mājā. Pēdējā laikā gan biežāk tuvinieki psalmu dziedāšanu organizē tieši Šķilbēnu katoļu baznīcā nevis mājās.
Jadviga Kovaļevska no 1962.gada  vairāk kā 40 gadus bija Čilipīnes kapu vecākā.


Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē

Jadviga Kovaļevska "Baltica 2012" atlases skatē Viļakā 2011.gada 1.oktobrī (R.Cibules foto);  ar brāļa sievu Antoņinu Bondari Dziesmusvētku laikā Rīgā (1973); ar Šķilbēnu etnogrāfisko ansambli 1987.gadā (pirmā no kreisās puses) un 1994.gadā (trešā no kreisās puses); ar mazmeitām un vedeklu (2006) - foto no personīgā arhīva
Raksta ID: 854
Atjaunināts: 05 septembris, 2018
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1898
Ievietots:: 04 aprīlis, 2011 by Ināra B.
Atjaunināts:: 05 septembris, 2018 by Ināra B.
Also listed in
folder Katoliskā tradicionālā mūzika un tās kopēji -> Garīgo dziesmu dziedātāji


Citi raksti šajā sadaļā
b Akmentiņa Līvija
b Andrejeva Sandra
b Annuškāne Anna
b Avotiņa Skaidrīte
b Babāne Aniceta
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Bankova Emīlija
b Baranņikova Zinaīda
b Beidzeniece Tekla
b Bitaine Anna
b Bombāne Genovefa
b Bondareva Antija
b Bratuškina Valentīna
b Brenča Ineta
b Brokāne Stefānija (dz. Orlovska)
b Bruže Lilija
b Bukša Elita
b Bukšs Aloizs
b Cibule Inese
b Circāne Vija
b Daukste Maruta
b Dektere Antoņina
b Dimitrijeva Aina
b Diča Marija
b Dortāne Marta
b Dortāne Veneranda
b Dubkeviča Anna (Orlovska)
b Dukaļska Bārbala
b Dukaļska Janīna
b Dukaļska Tekla (dz. Prancāne)
b Dupuža Anna
b Dupuža Izabella
b Dupužs Staņislavs
b Dārzniece Marcijana
b Gaspažiņa Lucija
b Golovina Anita
b Golubova Marija ( dz. Ivanovska)
b Grodņa Meta
b Husare Irina
b Igovena Valentīna
b Janiša Veronika
b Jermacāne Anna
b Jermacāns Pēteris
b Jeromāns Leons
b Jēkabsone Daiga
b Kaimiņa Eleonora
b Kaimiņa Janīna
b Kamzola Valentīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Monika
b Keiša Stefānija
b Keiša Valentīna
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kokoreviča Annele
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Marijanna
b Korne Emīlija
b Kozlovska Broņislava
b Krakope Antoņina
b Krilova Tamāra
b Kupriša Silvija
b Langovska Marianna
b Lapšāne Lucija
b Lapšāne Valentīna
b Laupace Irēna
b Lazdāne Otīlija
b Lesniece Ilze
b Lesniece Janīna
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Aina
b Logina Antoņina
b Logina Antoņina (dz. Lesniece)
b Logina Elija
b Logina Emīlija (dz. Ločmele)
b Logina Evgēnija
b Logina Leontija
b Logina Marija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Logina Zenta
b Ločmele Alīda
b Ločmele Evija
b Ločmele Helēna
b Ločmele Janīna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Maruta
b Ločmele Tekla
b Ločmelis Staņislavs
b Matisāne Konstancija
b Matisāne Santa
b Matisāne Stefānija
b Medne Helēna
b Medne Teresija
b Melne Marianna (dz. Barkāne)
b Metene Valentīna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Miza Zelma
b Mūrmanis Harijs
b Pabērza Antonija
b Pakalnīte Anita
b Pitkeviča Marija
b Pluša Aija
b Pranckune Emerita
b Prancāne Anna
b Prancāne Maruta
b Pugače Līksma
b Pužule Anna
b Pužule Daina
b Pužule Emīlija
b Pužule Lucija
b Pužule Zinaīda
b Raginska Anna
b Raginska Inita
b Rakstiņa Aivita
b Rakstiņa Zenta
b Rancāne Aīda
b Reidzāne Beatrise
b Serdāne Leonora
b Sisojeva Anna
b Slišāne Aina
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irēna
b Slišāne Kate
b Slišāne Leontīna
b Slišāne Rozālija
b Slišāns Andris
b Slišāns Antons
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Sokirka Ināra
b Spalviņa Broņislava
b Spridzāne Ligita
b Sprukule Inita
b Stepanovs Juris
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Studente Ārija
b Stērniniece Bronislava
b Sudare Anna
b Sudarovs Pēteris
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Supe Līvija
b Supe Marija
b Sutugova Sarma
b Svilpe Marija
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Ušupniece Emīlija
b Vaivode Elēna
b Vancāne Emerita
b Veina Albīna
b Vilkaste Anna
b Vilne Eleonora
b Vizule Anele
b Volkova Eleonora (dz. Stērnieks)
b Zaremba Anita
b Zaremba Staņislavs
b Zelča Aina
b Zelča Helēna
b Zelča Inese
b Zelča Olga
b Zelča Tamāra
b Zelča Vilma
b Zelča Zinaīda
b Zizlāne Līga
b Zuša Rasma
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Mihalina (dz. Kozlovska)
b Šaicāne Skaidrīte
b Šaicāne Tekla (dz. Bratuškina)
b Šakina Margarita
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ščemeļinska Anna (Bukša)
b Žabare Emerita
b Žagare Ingrīda
b Čerbakovs Dzintars
b Čipate Rita
b Čudarāne Regīna