Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Bukša Elita

Raksta ID: 852
Atjaunināts: 20 septembris, 2018
Šķilbēnu etnogrāfiskā ansambļa dziedātāja
Dzimusi 1967.gada 20.jūnijā Briežuciema pagasta Aususalas ciemā divu bērnu ģimenē. Mācījusies Briežuciema pamatskolā un Malnavas sovhoztehnikumā par agronomu. Pēc skolas atgriezusies Briežuciemā un strādājusi par iecirkņa agronomu. No 1989.gada līdz 1992.gadam Elita bija individuālā sektora piena savācēja Briežuciemā, pēc tam - paju saimniecības "Briežuciems" kluba vadītāja. 1993.gadā apprecējās. Tā kā tai laikā arī tika nodibināta zemnieku saimniecība, tad turpināja strādāt savā saimniecībā.
1998.gadā ģimene pārcēlās uz Šķilbēnu pagasta Porskovu, kur saimnieko arī šobrīd.
Ar dziesmu Elita draugos jau kopš bērnības - tēvs spēlējis garmošku un bungas, bet mamma dziedājusi. Skolas laikā viņa dziedājusi skolas korī un vokālajā ansamblī un darbojusies dramatiskajā kolektīvā.  Strādājot padomju saimniecībā "Briežuciems" dziedājusi vokālajā ansamblī. 1996. un 1997.gadā Elita sākusi piedalīties Briežuciema etnogrāfiskajā ansamblī.
No 2000.gada Elita dzied Šķilbēnu etnogrāfiskajā ansamblī. Ar kolektīvu piedalījusies vairākos festivālos "Baltica" un Dziesmu svētkos. Elitas un citu ansambļa sievu dziedājums ir ierakstīts un 2016.agdā iznācis diskā "Šķilbanu sīvas".
Elita Bukša ir viena no Latvijas Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Dziedāšana ar pusbalsu" nesējām. Viņa tā dziedāja visu laiku, tikai Zane Šmite tradicionālās dziedāšanas nometnē bija iedrošinājusi un mudinājusi dziedāt drošāk. Tagad Elita ar Eviju Ločmeli ir tās, kuras ansamblī dzied ar pusbalsu.


Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē
E.Bukša Latgales dienā Brīvdabas muzejā 2011.gada 15.maijā (R.Cibules foto); ar Šķilbēnu etnogrāfisko ansambli
Raksta ID: 852
Atjaunināts: 20 septembris, 2018
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1881
Ievietots:: 04 aprīlis, 2011 by Ināra B.
Atjaunināts:: 20 septembris, 2018 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Akmentiņa Līvija
b Andrejeva Sandra
b Annuškāne Anna
b Avotiņa Skaidrīte
b Babāne Aniceta
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Bankova Emīlija
b Baranņikova Zinaīda
b Beidzeniece Tekla
b Bitaine Anna
b Bombāne Genovefa
b Bondareva Antija
b Bratuškina Valentīna
b Brenča Ineta
b Brokāne Stefānija (dz. Orlovska)
b Bruže Lilija
b Bukšs Aloizs
b Cibule Inese
b Circāne Vija
b Daukste Maruta
b Dektere Antoņina
b Dimitrijeva Aina
b Diča Marija
b Dortāne Marta
b Dortāne Veneranda
b Dubkeviča Anna (Orlovska)
b Dukaļska Bārbala
b Dukaļska Janīna
b Dukaļska Tekla (dz. Prancāne)
b Dupuža Anna
b Dupuža Izabella
b Dupužs Staņislavs
b Dārzniece Marcijana
b Gaspažiņa Lucija
b Golovina Anita
b Golubova Marija ( dz. Ivanovska)
b Grodņa Meta
b Husare Irina
b Igovena Valentīna
b Janiša Veronika
b Jermacāne Anna
b Jermacāns Pēteris
b Jeromāns Leons
b Jēkabsone Daiga
b Kaimiņa Eleonora
b Kaimiņa Janīna
b Kamzola Valentīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Monika
b Keiša Stefānija
b Keiša Valentīna
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kokoreviča Annele
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Marijanna
b Korne Emīlija
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Broņislava
b Krakope Antoņina
b Krilova Tamāra
b Kupriša Silvija
b Langovska Marianna
b Lapšāne Lucija
b Lapšāne Valentīna
b Laupace Irēna
b Lazdāne Otīlija
b Lesniece Ilze
b Lesniece Janīna
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Aina
b Logina Antoņina
b Logina Antoņina (dz. Lesniece)
b Logina Elija
b Logina Emīlija (dz. Ločmele)
b Logina Evgēnija
b Logina Leontija
b Logina Marija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Logina Zenta
b Ločmele Alīda
b Ločmele Evija
b Ločmele Helēna
b Ločmele Janīna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Maruta
b Ločmele Tekla
b Ločmelis Staņislavs
b Matisāne Konstancija
b Matisāne Santa
b Matisāne Stefānija
b Medne Helēna
b Medne Teresija
b Melne Marianna (dz. Barkāne)
b Metene Valentīna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Miza Zelma
b Mūrmanis Harijs
b Pabērza Antonija
b Pakalnīte Anita
b Pitkeviča Marija
b Pluša Aija
b Pranckune Emerita
b Prancāne Anna
b Prancāne Maruta
b Pugače Līksma
b Pužule Anna
b Pužule Daina
b Pužule Emīlija
b Pužule Lucija
b Pužule Zinaīda
b Raginska Anna
b Raginska Inita
b Rakstiņa Aivita
b Rakstiņa Zenta
b Rancāne Aīda
b Reidzāne Beatrise
b Serdāne Leonora
b Sisojeva Anna
b Slišāne Aina
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irēna
b Slišāne Kate
b Slišāne Leontīna
b Slišāne Rozālija
b Slišāns Andris
b Slišāns Antons
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Sokirka Ināra
b Spalviņa Broņislava
b Spridzāne Ligita
b Sprukule Inita
b Stepanovs Juris
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Studente Ārija
b Stērniniece Bronislava
b Sudare Anna
b Sudarovs Pēteris
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Supe Līvija
b Supe Marija
b Sutugova Sarma
b Svilpe Marija
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Ušupniece Emīlija
b Vaivode Elēna
b Vancāne Emerita
b Veina Albīna
b Vilkaste Anna
b Vilne Eleonora
b Vizule Anele
b Volkova Eleonora (dz. Stērnieks)
b Zaremba Anita
b Zaremba Staņislavs
b Zelča Aina
b Zelča Helēna
b Zelča Inese
b Zelča Olga
b Zelča Tamāra
b Zelča Vilma
b Zelča Zinaīda
b Zizlāne Līga
b Zuša Rasma
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Mihalina (dz. Kozlovska)
b Šaicāne Skaidrīte
b Šaicāne Tekla (dz. Bratuškina)
b Šakina Margarita
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ščemeļinska Anna (Bukša)
b Žabare Emerita
b Žagare Ingrīda
b Čerbakovs Dzintars
b Čipate Rita
b Čudarāne Regīna