Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Ločmele Evija

Raksta ID: 850
Atjaunināts: 07 augusts, 2018
Šķilbēnu etnogrāfiskā ansambļa dziedātāja
Dzimusi 1979.gada 17.novembrī Briežuciema pagasta Cērpenes ciemā, bet vēlāk ģimene pārcēlusies uz Šķilbēnu pagasta Čilipīni. Mācījusies Rekavas vidusskolā, pēc kuras beigšanas studējusi Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolā par pirmsskolas un sākumskolas skolotāju. Pēc augstskolas absolvēšanas divus gadus nostrādājusi Jelgavas 2. sākumskolā par pirmskolas skolotāju, tad sešus gadus – Medņevas pagasta pirmsskolas izglītības iestādē “Pasaciņa”. 2011.gadu nostrādāja Baltinavā par kultūras nama vadītāju, bet no 2012.gada dzīvo Rīgā un strādā par bērnudārza audzinātāju.
Mūzika un dziedāšana Evijai bija blakus kopš bērnības - tēvs spēlējis garmošku, bajānu, akordeonu. Bet kopā ar vecvecākiem viņa apguvusi dziedāšanu. Vecmamma Veronika Bukša meiteni ņēmusi līdzi dziedāt psalmus. Pateicoties psalmu dziedāšanai, viņa no dziesmu grāmatām vispirms iemācījās lasīt latgaliski. Arī ģimenes godos tēvs allaž spēlējis, bet visi pārējie dziedājuši.
Skolas laikā Evija dziedāja korī un pamatskolas laikā sāka dziedāt folkloras kopā "Rekavas dzintars". Kad Evija pēc studijām un dzīves Jelgavā 2003.gadā atgriezās Šķilbēnu pusē, Aina Slišāne viņu aicināja uz Šķilbēnu etnogrāfisko ansambli, kur ar nelieliem pārtraukumiem dzied arī šobrīd. Piedalījusies 2018.gada Dziesmusvētkos Rīgā. Evija labprāt dzied "tolku bolsus", kuri raksturīgi Šķilbēnu, Briežuciema un Baltinavas pagastiem. Tā kā Šķilbēnu etnogrāfiskajam ansamblim ir laba sadarbība ar Zani Šmiti, tad tieši viņa bija tā, kura pilnveidoja vairāku dziedātāju, arī Evijas, iemaņas, kā pareizi dziedāt "tolku bolsus" un pusbalsi. Evija Ločmele ir viena no Latvijas Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Dziedāšana ar pusbalsu" nesējām

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē
Foto no E.Ločmeles personīgā arhīva: Evija 2018.gada Dziesmu svētkos un 2012.gadā
Raksta ID: 850
Atjaunināts: 07 augusts, 2018
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1953
Ievietots:: 04 aprīlis, 2011 by Ināra B.
Atjaunināts:: 07 augusts, 2018 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Akmentiņa Līvija
b Andrejeva Sandra
b Annuškāne Anna
b Avotiņa Skaidrīte
b Babāne Aniceta
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Bankova Emīlija
b Baranņikova Zinaīda
b Beidzeniece Tekla
b Bitaine Anna
b Bombāne Genovefa
b Bondareva Antija
b Bratuškina Valentīna
b Brenča Ineta
b Brokāne Stefānija (dz. Orlovska)
b Bruže Lilija
b Bukša Elita
b Bukšs Aloizs
b Cibule Inese
b Circāne Vija
b Daukste Maruta
b Dektere Antoņina
b Dimitrijeva Aina
b Diča Marija
b Dortāne Marta
b Dortāne Veneranda
b Dubkeviča Anna (Orlovska)
b Dukaļska Bārbala
b Dukaļska Janīna
b Dukaļska Tekla (dz. Prancāne)
b Dupuža Anna
b Dupuža Izabella
b Dupužs Staņislavs
b Dārzniece Marcijana
b Gaspažiņa Lucija
b Golovina Anita
b Golubova Marija ( dz. Ivanovska)
b Grodņa Meta
b Husare Irina
b Igovena Valentīna
b Janiša Veronika
b Jermacāne Anna
b Jermacāns Pēteris
b Jeromāns Leons
b Jēkabsone Daiga
b Kaimiņa Eleonora
b Kaimiņa Janīna
b Kamzola Valentīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Monika
b Keiša Stefānija
b Keiša Valentīna
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kokoreviča Annele
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Marijanna
b Korne Emīlija
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Broņislava
b Krakope Antoņina
b Krilova Tamāra
b Kupriša Silvija
b Langovska Marianna
b Lapšāne Lucija
b Lapšāne Valentīna
b Laupace Irēna
b Lazdāne Otīlija
b Lesniece Ilze
b Lesniece Janīna
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Aina
b Logina Antoņina
b Logina Antoņina (dz. Lesniece)
b Logina Elija
b Logina Emīlija (dz. Ločmele)
b Logina Evgēnija
b Logina Leontija
b Logina Marija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Logina Zenta
b Ločmele Alīda
b Ločmele Helēna
b Ločmele Janīna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Maruta
b Ločmele Tekla
b Ločmelis Staņislavs
b Matisāne Konstancija
b Matisāne Santa
b Matisāne Stefānija
b Medne Helēna
b Medne Teresija
b Melne Marianna (dz. Barkāne)
b Metene Valentīna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Miza Zelma
b Mūrmanis Harijs
b Pabērza Antonija
b Pakalnīte Anita
b Pitkeviča Marija
b Pluša Aija
b Pranckune Emerita
b Prancāne Anna
b Prancāne Maruta
b Pugače Līksma
b Pužule Anna
b Pužule Daina
b Pužule Emīlija
b Pužule Lucija
b Pužule Zinaīda
b Raginska Anna
b Raginska Inita
b Rakstiņa Aivita
b Rakstiņa Zenta
b Rancāne Aīda
b Reidzāne Beatrise
b Serdāne Leonora
b Sisojeva Anna
b Slišāne Aina
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irēna
b Slišāne Kate
b Slišāne Leontīna
b Slišāne Rozālija
b Slišāns Andris
b Slišāns Antons
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Sokirka Ināra
b Spalviņa Broņislava
b Spridzāne Ligita
b Sprukule Inita
b Stepanovs Juris
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Studente Ārija
b Stērniniece Bronislava
b Sudare Anna
b Sudarovs Pēteris
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Supe Līvija
b Supe Marija
b Sutugova Sarma
b Svilpe Marija
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Ušupniece Emīlija
b Vaivode Elēna
b Vancāne Emerita
b Veina Albīna
b Vilkaste Anna
b Vilne Eleonora
b Vizule Anele
b Volkova Eleonora (dz. Stērnieks)
b Zaremba Anita
b Zaremba Staņislavs
b Zelča Aina
b Zelča Helēna
b Zelča Inese
b Zelča Olga
b Zelča Tamāra
b Zelča Vilma
b Zelča Zinaīda
b Zizlāne Līga
b Zuša Rasma
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Mihalina (dz. Kozlovska)
b Šaicāne Skaidrīte
b Šaicāne Tekla (dz. Bratuškina)
b Šakina Margarita
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ščemeļinska Anna (Bukša)
b Žabare Emerita
b Žagare Ingrīda
b Čerbakovs Dzintars
b Čipate Rita
b Čudarāne Regīna