Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Pužule Zinaīda

Raksta ID: 848
Atjaunināts: 11 oktobris, 2014
Šķilbēnu etnogrāfiskā ansambļa un garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1936.gada 23.oktobrī Baltinavas pagasta Slobodas ciemā. Pabeigusi Baltinavas vidusskolu un Rīgas Kultūras un izglītības darbinieku tehnikuma bibliotēku nodaļu, 1956.gadā sāka strādāt Baltinavas klubā par vadītāju. 1960.gadā Zinaīdu ievēlēja par Baltinavas ciema padomes sekretāri. Pēc četriem gadiem viņa atkal atgriezās klubā. Kad ciema padomes priekšsēdētājs Staņislavs Mežals brauca prom, Zinaīdu pierunāja kādu laiku būt par priekšsēdētāju.
1966.gadā Zinaīda Kaņepe apprecējās u 1969.gadā pārcēlās uz vīra mājām Šķilbēnu pagasta Vilkovā. Te dzīvo joprojām. Dzīvojot Vilkovā, viņa strādāja Valsts apdrošināšanas inspekcijā Balvos par inspektori Šķilbēnu, Medņevas un Baltinavas iecirkņos. 1980.gadā Zinaīdu uzaicināja strādāt par individuālā sektora zootehniķi Šķilbēnu ciema padomē. Tā viņa nostrādāja līdz pensijai 1993.gadā.
Tā kā Zinaīda Pužule dzimusi muzikālā ģimenē, tad viņa jau skolas gados dziedājusi jauktajā korī un vokālajā ansamblī. No 1982.gada līdz 2013.gadam dziedājusi Šķilbēnu etnogrāfiskajā ansamblī.
Dziedāt psalmus Zinaīda iesāka 90.gados. Tā kā pati viņa nebija dziedājusi psalmus, gāja kopā ar vecajām dziedātājām Bārbalu Pužuli un Teklu Pužuli, un samācījās. Sākumā bija raksturīgi, ka psalmus dziedāja pa ciemiem, un tikai vēlāk sāka pievienoties arī apkārtējo ciemu iedzīvotāji. Agrāk dziedāja pēc vecajām grāmatām, tagad pēc "„Saļmys”( Psalmes) : Lyugšonas par nūmyrušīm". Tagad psalmus dzied dienu pirms un pēc bērēm, četrdesmitajā dienā pēc bērēm un pēc gada. Reizēm psalmu dziedāšanu organizē par mirušo kādās gadadienās. Zinaīda Pužule dzied kopā ar Lidiju Loginu, Irēnu Loginu, Marutu Vancāni, Annu Vancāni, Mariju Saidāni, Ilzi Saidāni. Zinaīdu aicina vadīt psalmu dziedāšanu arī apkārtējos ciemos.
Maija mēnesī dzied pie Vilkovas krucifiksa, kur dziedāšanu parasti organizē Daina Pužule

Avotu saraksts Novadpētniecības datu bāzē

Foto no personīgā arhīva: Zinaīda Pužule (2012);  ar sievām, kuras ir dziedājušas psalmus (otrā no labās puses); ar Šķilbēnu etnogrāfisko ansambli 2011.gadā (trešā no labās puses) un 2012.gadā (pirmajā rindā otrā no kreisās puses);ar mazbērniem (2004)
Raksta ID: 848
Atjaunināts: 11 oktobris, 2014
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1624
Ievietots:: 04 aprīlis, 2011 by Ināra B.
Atjaunināts:: 11 oktobris, 2014 by Ināra B.
Also listed in
folder Katoliskā tradicionālā mūzika un tās kopēji -> Garīgo dziesmu dziedātāji


Citi raksti šajā sadaļā
b Akmentiņa Līvija
b Andrejeva Sandra
b Annuškāne Anna
b Avotiņa Skaidrīte
b Babāne Aniceta
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Bankova Emīlija
b Baranņikova Zinaīda
b Beidzeniece Tekla
b Bitaine Anna
b Bombāne Genovefa
b Bondareva Antija
b Bratuškina Valentīna
b Brenča Ineta
b Brokāne Stefānija (dz. Orlovska)
b Bruže Lilija
b Bukša Elita
b Bukšs Aloizs
b Cibule Inese
b Circāne Vija
b Daukste Maruta
b Dektere Antoņina
b Dimitrijeva Aina
b Diča Marija
b Dortāne Marta
b Dortāne Veneranda
b Dubkeviča Anna (Orlovska)
b Dukaļska Bārbala
b Dukaļska Janīna
b Dukaļska Tekla (dz. Prancāne)
b Dupuža Anna
b Dupuža Izabella
b Dupužs Staņislavs
b Dārzniece Marcijana
b Gaspažiņa Lucija
b Golovina Anita
b Golubova Marija ( dz. Ivanovska)
b Grodņa Meta
b Husare Irina
b Igovena Valentīna
b Janiša Veronika
b Jermacāne Anna
b Jermacāns Pēteris
b Jeromāns Leons
b Jēkabsone Daiga
b Kaimiņa Eleonora
b Kaimiņa Janīna
b Kamzola Valentīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Monika
b Keiša Stefānija
b Keiša Valentīna
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kokoreviča Annele
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Marijanna
b Korne Emīlija
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Broņislava
b Krakope Antoņina
b Krilova Tamāra
b Kupriša Silvija
b Langovska Marianna
b Lapšāne Lucija
b Lapšāne Valentīna
b Laupace Irēna
b Lazdāne Otīlija
b Lesniece Ilze
b Lesniece Janīna
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Aina
b Logina Antoņina
b Logina Antoņina (dz. Lesniece)
b Logina Elija
b Logina Emīlija (dz. Ločmele)
b Logina Evgēnija
b Logina Leontija
b Logina Marija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Logina Zenta
b Ločmele Alīda
b Ločmele Evija
b Ločmele Helēna
b Ločmele Janīna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Maruta
b Ločmele Tekla
b Ločmelis Staņislavs
b Matisāne Konstancija
b Matisāne Santa
b Matisāne Stefānija
b Medne Helēna
b Medne Teresija
b Melne Marianna (dz. Barkāne)
b Metene Valentīna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Miza Zelma
b Mūrmanis Harijs
b Pabērza Antonija
b Pakalnīte Anita
b Pitkeviča Marija
b Pluša Aija
b Pranckune Emerita
b Prancāne Anna
b Prancāne Maruta
b Pugače Līksma
b Pužule Anna
b Pužule Daina
b Pužule Emīlija
b Pužule Lucija
b Raginska Anna
b Raginska Inita
b Rakstiņa Aivita
b Rakstiņa Zenta
b Rancāne Aīda
b Reidzāne Beatrise
b Serdāne Leonora
b Sisojeva Anna
b Slišāne Aina
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irēna
b Slišāne Kate
b Slišāne Leontīna
b Slišāne Rozālija
b Slišāns Andris
b Slišāns Antons
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Sokirka Ināra
b Spalviņa Broņislava
b Spridzāne Ligita
b Sprukule Inita
b Stepanovs Juris
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Studente Ārija
b Stērniniece Bronislava
b Sudare Anna
b Sudarovs Pēteris
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Supe Līvija
b Supe Marija
b Sutugova Sarma
b Svilpe Marija
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Ušupniece Emīlija
b Vaivode Elēna
b Vancāne Emerita
b Veina Albīna
b Vilkaste Anna
b Vilne Eleonora
b Vizule Anele
b Volkova Eleonora (dz. Stērnieks)
b Zaremba Anita
b Zaremba Staņislavs
b Zelča Aina
b Zelča Helēna
b Zelča Inese
b Zelča Olga
b Zelča Tamāra
b Zelča Vilma
b Zelča Zinaīda
b Zizlāne Līga
b Zuša Rasma
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Mihalina (dz. Kozlovska)
b Šaicāne Skaidrīte
b Šaicāne Tekla (dz. Bratuškina)
b Šakina Margarita
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ščemeļinska Anna (Bukša)
b Žabare Emerita
b Žagare Ingrīda
b Čerbakovs Dzintars
b Čipate Rita
b Čudarāne Regīna