Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Zelča Tamāra

Raksta ID: 843
Atjaunināts: 04 oktobris, 2016
Bērzpils folkloras kopas "Saivenis" dziedātaja
Dzimusi 1938.gadā 28.oktobrī Tilžas pagasta "Jaunķeibās",Olgas un Marka Klitončiku ģimenē. 1946.gadā uzsāk mācības Ičas 4-klasīgajā pamatskolā, pabeidz Krišjāņu astoņgadīgo skolu un 1957.gadā - Bērzpils vidusskolu. Pēc vidusskolas beigšanas Tamāra mācās pionieru vadītāju kursos, pēc tam - Vecbebru mājturības skolā, kuru beigusi 1960.gadā. 1979.gadā neklātienē beigusi Latvijas RNLT agronomijas nodaļu.
Pēc mācībām Tamāra atgriežas dzimtajā pusē, kur Golvaru skolā strādā par pionieru vadītāju un skolotāju līdz 1978.gadam. No 1978.gada līdz 1996. gadam, kad aizgājusi pensijā, strādājusi Bērzpils pagastā par sekretāri. Pagastā vadījusi visus kultūras pasākumus, rīkojusi ģimeņu tradīciju vakarus, vakarēšanas, kāzas, krustības, izvadījusi bērēs.
1962.gadā Tamāra nodibina ģimeni, kurā izaudzināti divi dēli.
Koros Tamāra dzied jau no 4.klases. Mācīdamās Vecbebros, dziedājusi sieviešu korī. Bērzpils pagasta korī dziedāja no 1978.gada līdz 1996.gadam, ar kori piedalījusies VIII Latvijas Dziesmu svētkos Rīgā. Folkloras kopā sākusi dziedāt no 1980.gada, skolotāja E. Vaskinoviča vadībā. Sistemātiski folkloras kopā dzied no 1996. gada, kad vairs nepastāveja pagasta koris.
2012.gadā Tamāra Zelča saņēmusi Balvu novada apbalvojumu par mūža ieguldījumu kultūrā, nominācijā "Gada cilvēks kultūrā 2011".
Mirusi 2016.gada 28.septembrī. Apglabāta Krišjāņu kapsētā.


Foto no personīgā arhīva: T.Zelča (2010)
Raksta ID: 843
Atjaunināts: 04 oktobris, 2016
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1775
Ievietots:: 28 marts, 2011 by Ināra B.
Atjaunināts:: 04 oktobris, 2016 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Akmentiņa Līvija
b Andrejeva Sandra
b Annuškāne Anna
b Avotiņa Skaidrīte
b Babāne Aniceta
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Bankova Emīlija
b Baranņikova Zinaīda
b Beidzeniece Tekla
b Bitaine Anna
b Bombāne Genovefa
b Bondareva Antija
b Bratuškina Valentīna
b Brenča Ineta
b Brokāne Stefānija (dz. Orlovska)
b Bruže Lilija
b Bukša Elita
b Bukšs Aloizs
b Cibule Inese
b Circāne Vija
b Daukste Maruta
b Dektere Antoņina
b Dimitrijeva Aina
b Diča Marija
b Dortāne Marta
b Dortāne Veneranda
b Dubkeviča Anna (Orlovska)
b Dukaļska Bārbala
b Dukaļska Janīna
b Dukaļska Tekla (dz. Prancāne)
b Dupuža Anna
b Dupuža Izabella
b Dupužs Staņislavs
b Dārzniece Marcijana
b Gaspažiņa Lucija
b Golovina Anita
b Golubova Marija ( dz. Ivanovska)
b Grodņa Meta
b Husare Irina
b Igovena Valentīna
b Janiša Veronika
b Jermacāne Anna
b Jermacāns Pēteris
b Jeromāns Leons
b Jēkabsone Daiga
b Kaimiņa Eleonora
b Kaimiņa Janīna
b Kamzola Valentīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Monika
b Keiša Stefānija
b Keiša Valentīna
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kokoreviča Annele
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Marijanna
b Korne Emīlija
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Broņislava
b Krakope Antoņina
b Krilova Tamāra
b Kupriša Silvija
b Langovska Marianna
b Lapšāne Lucija
b Lapšāne Valentīna
b Laupace Irēna
b Lazdāne Otīlija
b Lesniece Ilze
b Lesniece Janīna
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Aina
b Logina Antoņina
b Logina Antoņina (dz. Lesniece)
b Logina Elija
b Logina Emīlija (dz. Ločmele)
b Logina Evgēnija
b Logina Leontija
b Logina Marija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Logina Zenta
b Ločmele Alīda
b Ločmele Evija
b Ločmele Helēna
b Ločmele Janīna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Maruta
b Ločmele Tekla
b Ločmelis Staņislavs
b Matisāne Konstancija
b Matisāne Santa
b Matisāne Stefānija
b Medne Helēna
b Medne Teresija
b Melne Marianna (dz. Barkāne)
b Metene Valentīna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Miza Zelma
b Mūrmanis Harijs
b Pabērza Antonija
b Pakalnīte Anita
b Pitkeviča Marija
b Pluša Aija
b Pranckune Emerita
b Prancāne Anna
b Prancāne Maruta
b Pugače Līksma
b Pužule Anna
b Pužule Daina
b Pužule Emīlija
b Pužule Lucija
b Pužule Zinaīda
b Raginska Anna
b Raginska Inita
b Rakstiņa Aivita
b Rakstiņa Zenta
b Rancāne Aīda
b Reidzāne Beatrise
b Serdāne Leonora
b Sisojeva Anna
b Slišāne Aina
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irēna
b Slišāne Kate
b Slišāne Leontīna
b Slišāne Rozālija
b Slišāns Andris
b Slišāns Antons
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Sokirka Ināra
b Spalviņa Broņislava
b Spridzāne Ligita
b Sprukule Inita
b Stepanovs Juris
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Studente Ārija
b Stērniniece Bronislava
b Sudare Anna
b Sudarovs Pēteris
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Supe Līvija
b Supe Marija
b Sutugova Sarma
b Svilpe Marija
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Ušupniece Emīlija
b Vaivode Elēna
b Vancāne Emerita
b Veina Albīna
b Vilkaste Anna
b Vilne Eleonora
b Vizule Anele
b Volkova Eleonora (dz. Stērnieks)
b Zaremba Anita
b Zaremba Staņislavs
b Zelča Aina
b Zelča Helēna
b Zelča Inese
b Zelča Olga
b Zelča Vilma
b Zelča Zinaīda
b Zizlāne Līga
b Zuša Rasma
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Mihalina (dz. Kozlovska)
b Šaicāne Skaidrīte
b Šaicāne Tekla (dz. Bratuškina)
b Šakina Margarita
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ščemeļinska Anna (Bukša)
b Žabare Emerita
b Žagare Ingrīda
b Čerbakovs Dzintars
b Čipate Rita
b Čudarāne Regīna