Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Sudare Anna

Raksta ID: 842
Atjaunināts: 03 augusts, 2022

Bērzpils folkloras kopas un garīgo dziesmu dziedātāja.
Dzimusi 1937.gada 13.decembrī Bērzpils pagasta Beļauskos, kur dzīvo joprojām. Bērzpils vidusskolā beigusi astoņas klases un sākusi palīdzēt mammai fermas darbos. Anna strādājusi arī par piena savācēju, ēdnīcā un tad no 1962.gada - pastā. Pastā  viņa strādājusi līdz pat aiziešanai pensijā 1994.gadā.
Dziedāt Anna sākusi skolas korī, vēlāk arī Bērzpils korī. Tajā laikā piedalījusies visos Dziesmusvētkos Rīgā. Kad koris izjuka, izveidojās Bērzpils etnogrāfiskais ansamblis, kurā no paša sākuma sāka dziedāt arī Anna. Jāpiebilst, ka etnogrāfisko ansambli no 2006.gada līdz 2009.gadam vadīja viņas brālis Pēteris Sudarovs.
Daudzas saļmes Anna zināja kopš bērnības, jo dziedāja viņas mamma Marta Sudare. Viņa daudz dziedāja arī ikdienā. Anna atceras, ka katru rītu atmostoties dzirdējusi mammu dziedam. No bērnības viņa zinājusi dziesmas no vecās grāmatas, bet no jaunās grāmatas - mācījusies no Eleonoras Namsones. Anna Sudare pati sākusi saļmes dziedāt 90.gados. Sākumā dziedājusi ar E.Namsoni, vēlāk - ar Annu Bitaini. Kur aicinājuši, tur arī braukušas dziedāt - uz bērēm, kapiem. Dziedājusi arī Bērzpils baznīcas korī.
Maija mēnesī Anna Sudare ar apkārtējām  sievām parasti salasās un dzied pie Beļausku krucifiksa. Visbiežāk sanāk astoņas deviņas sievas: Broņislava Spalviņa, Marija Jurkāne, Tekla Maderniece, Agnese Lune, Aina Ziemele, Meta Grodņa, Marcijana Kindzule, Marcijana Učelniece. Dzied viņas ap trijiem dienā 1,5 - 2 stundas, lai uz vakara darbiem būtu atpakaļ mājās. 2022.gadā pie krucifiksa dziedāja Anna Sudare, Broņislava Spalviņa, Marijanna Jurkāne, Anna Sideļņika, Aija Ikstena un Anna Kriviša. Anna Sudare ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Maija dziedājumi pie ciemu krustiem Ziemeļlatgalē" nesējām.


Foto no personīgā arhīva: Anna Sudare (2010); 60.gadu beigās; ar Bērzpils folkloras kopu Brīvdabas muzejā (pirmā no kreisās puses)
Raksta ID: 842
Atjaunināts: 03 augusts, 2022
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 1881
Ievietots:: 28 marts, 2011 by Ināra B.
Atjaunināts:: 03 augusts, 2022 by Ināra B.
Also listed in
folder Katoliskā tradicionālā mūzika un tās kopēji -> Garīgo dziesmu dziedātāji


Citi raksti šajā sadaļā
b Akmentiņa Līvija
b Andrejeva Sandra
b Annuškāne Anna
b Avotiņa Skaidrīte
b Babāne Aniceta
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Bankova Emīlija
b Baranņikova Zinaīda
b Beidzeniece Tekla
b Bitaine Anna
b Bombāne Genovefa
b Bondareva Antija
b Bratuškina Valentīna
b Brenča Ineta
b Brokāne Stefānija (dz. Orlovska)
b Bruže Lilija
b Bukša Elita
b Bukšs Aloizs
b Cibule Inese
b Circāne Vija
b Daukste Maruta
b Dektere Antoņina
b Dimitrijeva Aina
b Diča Marija
b Dortāne Marta
b Dortāne Veneranda
b Dubkeviča Anna (Orlovska)
b Dukaļska Bārbala
b Dukaļska Janīna
b Dukaļska Tekla (dz. Prancāne)
b Dupuža Anna
b Dupuža Izabella
b Dupužs Staņislavs
b Dārzniece Marcijana
b Gaspažiņa Lucija
b Golovina Anita
b Golubova Marija ( dz. Ivanovska)
b Grodņa Meta
b Husare Irina
b Igovena Valentīna
b Janiša Veronika
b Jermacāne Anna
b Jermacāns Pēteris
b Jeromāns Leons
b Jēkabsone Daiga
b Kaimiņa Eleonora
b Kaimiņa Janīna
b Kamzola Valentīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Monika
b Keiša Stefānija
b Keiša Valentīna
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kokoreviča Annele
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Marijanna
b Korne Emīlija
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Broņislava
b Krakope Antoņina
b Krilova Tamāra
b Kupriša Silvija
b Langovska Marianna
b Lapšāne Lucija
b Lapšāne Valentīna
b Laupace Irēna
b Lazdāne Otīlija
b Lesniece Ilze
b Lesniece Janīna
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Aina
b Logina Antoņina
b Logina Antoņina (dz. Lesniece)
b Logina Elija
b Logina Emīlija (dz. Ločmele)
b Logina Evgēnija
b Logina Leontija
b Logina Marija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Logina Zenta
b Ločmele Alīda
b Ločmele Evija
b Ločmele Helēna
b Ločmele Janīna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Maruta
b Ločmele Tekla
b Ločmelis Staņislavs
b Matisāne Konstancija
b Matisāne Santa
b Matisāne Stefānija
b Medne Helēna
b Medne Teresija
b Melne Marianna (dz. Barkāne)
b Metene Valentīna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Miza Zelma
b Mūrmanis Harijs
b Pabērza Antonija
b Pakalnīte Anita
b Pitkeviča Marija
b Pluša Aija
b Pranckune Emerita
b Prancāne Anna
b Prancāne Maruta
b Pugače Līksma
b Pužule Anna
b Pužule Daina
b Pužule Emīlija
b Pužule Lucija
b Pužule Zinaīda
b Raginska Anna
b Raginska Inita
b Rakstiņa Aivita
b Rakstiņa Zenta
b Rancāne Aīda
b Reidzāne Beatrise
b Serdāne Leonora
b Sisojeva Anna
b Slišāne Aina
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irēna
b Slišāne Kate
b Slišāne Leontīna
b Slišāne Rozālija
b Slišāns Andris
b Slišāns Antons
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Sokirka Ināra
b Spalviņa Broņislava
b Spridzāne Ligita
b Sprukule Inita
b Stepanovs Juris
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Studente Ārija
b Stērniniece Bronislava
b Sudarovs Pēteris
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Supe Līvija
b Supe Marija
b Sutugova Sarma
b Svilpe Marija
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Ušupniece Emīlija
b Vaivode Elēna
b Vancāne Emerita
b Veina Albīna
b Vilkaste Anna
b Vilne Eleonora
b Vizule Anele
b Volkova Eleonora (dz. Stērnieks)
b Zaremba Anita
b Zaremba Staņislavs
b Zelča Aina
b Zelča Helēna
b Zelča Inese
b Zelča Olga
b Zelča Tamāra
b Zelča Vilma
b Zelča Zinaīda
b Zizlāne Līga
b Zuša Rasma
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Mihalina (dz. Kozlovska)
b Šaicāne Skaidrīte
b Šaicāne Tekla (dz. Bratuškina)
b Šakina Margarita
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ščemeļinska Anna (Bukša)
b Žabare Emerita
b Žagare Ingrīda
b Čerbakovs Dzintars
b Čipate Rita
b Čudarāne Regīna