Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Spalviņa Broņislava

Raksta ID: 840
Atjaunināts: 03 augusts, 2022

Bērzpils folkloras kopas un garīgo dziesmu dziedātaja
Dzimusi 1941.gada 2.novembrī Golvaru ciema padomes Tabakovas ciemā Kindzuļu ģimenē. Mācījusies Līdumnieku četrklasīgajā pamatskolā, Golvaru septiņgadīgajā skolā un Bērzpils vidusskolā. Pēc vidusskolas uzreiz sākusi strādāt Bērzpils ciema padomē par kasieri, bet vēlāk - ap 1965.gadu - Bērzpils vidusskolā par laboranti fizikas un ķīmijas kabinetā. Vēlāk skolā viņa strādājusi gan par internāta audzinātāju , gan grāmatvedībā. Tā kā skolā nācās meitenēm mācīt stundu "Slaukšanas operators" (zēniem bija "Lauksaimniecības mehanizators"), Broņislava mācījās un neklātienē pabeidza Bulduru lauksaimniecības tehnikumu kā zootehniķe. Tā arī līdz pensijai 1996.gadā un vēl pāris gadus skolā nostrādāja.
Koros Broņislava dziedājusi jau mācoties skolā, bet strādājot skolā Bērzpilī - dziedājusi Balvu skolotāju korī . Dziedājusi arī Bērzpils korī un sieviešu vokālajā ansamblī. Padomju laikā ar ansambli dziedājusi gan bērēs, gan kāzās, gan dažādos pasākumos - graudu kulšanas sākuma reizē, pirmrindnieku godināšanas pasākumos utt. Piedalījusies vairākos Dziesmu svētkos Rīgā.
Kopš 1997.gada dzied Bērzpils folkloras kopā.
Garīgajiem dziedājumiem Broņislava Spalviņa pievērsusies 90.gados. Tolaik kaimiņos pazīstama saļmu dziedātāja bija Vera Prole, kura viņu reizēm aicinājusi līdzi dziedāt. Vēlāk viņu kā dziedātāju sākusi ņemt Eleonora Namsone.Tagad  Broņislava dzied kopā ar Aiju Ikstenu, Annu Bitaini. Dzied kapusvētkos, bērēs, saļmes, dzied arī baznīcā. Broņislava kopā ar apkārtējām sievām maija mēnesī ik pārdienas dzied pie vietējā Beļausku krucifiksa. Pēdējā laikā pie krucifiksa viņa dzied kopā ar Annu Sudari, Annu Sideļņiku, Marijannu Jurkāni, Aiju Ikstenu un Annu Krivišu. Broņislava Spalviņa ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Maija dziedājumi pie ciemu krustiem Ziemeļlatgalē" nesējām.
Broņislava Spalviņa bijusi daudzos svētceļojumos -Krakovā, Lurdā, Vatikānā, Medžugorjē, Čenstohovā.

 

Foto no personīgā arhīva: B.Spalviņa (2010); Vatikāna laukumā (2011); pie Beļausku krucifiksa 2006.gadā (no kreisās puses - Marcijana Učelniece, Anna Sudare, Meta Grodņa, Marcijana Kindzule, Agnese Lune, Mārīte Jurkāne un Broņislava Spalviņa)

Raksta ID: 840
Atjaunināts: 03 augusts, 2022
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 1808
Ievietots:: 28 marts, 2011 by Ināra B.
Atjaunināts:: 03 augusts, 2022 by Ināra B.
Also listed in
folder Katoliskā tradicionālā mūzika un tās kopēji -> Garīgo dziesmu dziedātāji


Citi raksti šajā sadaļā
b Akmentiņa Līvija
b Andrejeva Sandra
b Annuškāne Anna
b Avotiņa Skaidrīte
b Babāne Aniceta
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Bankova Emīlija
b Baranņikova Zinaīda
b Beidzeniece Tekla
b Bitaine Anna
b Bombāne Genovefa
b Bondareva Antija
b Bratuškina Valentīna
b Brenča Ineta
b Brokāne Stefānija (dz. Orlovska)
b Bruže Lilija
b Bukša Elita
b Bukšs Aloizs
b Cibule Inese
b Circāne Vija
b Daukste Maruta
b Dektere Antoņina
b Dimitrijeva Aina
b Diča Marija
b Dortāne Marta
b Dortāne Veneranda
b Dubkeviča Anna (Orlovska)
b Dukaļska Bārbala
b Dukaļska Janīna
b Dukaļska Tekla (dz. Prancāne)
b Dupuža Anna
b Dupuža Izabella
b Dupužs Staņislavs
b Dārzniece Marcijana
b Gaspažiņa Lucija
b Golovina Anita
b Golubova Marija ( dz. Ivanovska)
b Grodņa Meta
b Husare Irina
b Igovena Valentīna
b Janiša Veronika
b Jermacāne Anna
b Jermacāns Pēteris
b Jeromāns Leons
b Jēkabsone Daiga
b Kaimiņa Eleonora
b Kaimiņa Janīna
b Kamzola Valentīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Monika
b Keiša Stefānija
b Keiša Valentīna
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kokoreviča Annele
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Marijanna
b Korne Emīlija
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Broņislava
b Krakope Antoņina
b Krilova Tamāra
b Kupriša Silvija
b Langovska Marianna
b Lapšāne Lucija
b Lapšāne Valentīna
b Laupace Irēna
b Lazdāne Otīlija
b Lesniece Ilze
b Lesniece Janīna
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Aina
b Logina Antoņina
b Logina Antoņina (dz. Lesniece)
b Logina Elija
b Logina Emīlija (dz. Ločmele)
b Logina Evgēnija
b Logina Leontija
b Logina Marija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Logina Zenta
b Ločmele Alīda
b Ločmele Evija
b Ločmele Helēna
b Ločmele Janīna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Maruta
b Ločmele Tekla
b Ločmelis Staņislavs
b Matisāne Konstancija
b Matisāne Santa
b Matisāne Stefānija
b Medne Helēna
b Medne Teresija
b Melne Marianna (dz. Barkāne)
b Metene Valentīna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Miza Zelma
b Mūrmanis Harijs
b Pabērza Antonija
b Pakalnīte Anita
b Pitkeviča Marija
b Pluša Aija
b Pranckune Emerita
b Prancāne Anna
b Prancāne Maruta
b Pugače Līksma
b Pužule Anna
b Pužule Daina
b Pužule Emīlija
b Pužule Lucija
b Pužule Zinaīda
b Raginska Anna
b Raginska Inita
b Rakstiņa Aivita
b Rakstiņa Zenta
b Rancāne Aīda
b Reidzāne Beatrise
b Serdāne Leonora
b Sisojeva Anna
b Slišāne Aina
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irēna
b Slišāne Kate
b Slišāne Leontīna
b Slišāne Rozālija
b Slišāns Andris
b Slišāns Antons
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Sokirka Ināra
b Spridzāne Ligita
b Sprukule Inita
b Stepanovs Juris
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Studente Ārija
b Stērniniece Bronislava
b Sudare Anna
b Sudarovs Pēteris
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Supe Līvija
b Supe Marija
b Sutugova Sarma
b Svilpe Marija
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Ušupniece Emīlija
b Vaivode Elēna
b Vancāne Emerita
b Veina Albīna
b Vilkaste Anna
b Vilne Eleonora
b Vizule Anele
b Volkova Eleonora (dz. Stērnieks)
b Zaremba Anita
b Zaremba Staņislavs
b Zelča Aina
b Zelča Helēna
b Zelča Inese
b Zelča Olga
b Zelča Tamāra
b Zelča Vilma
b Zelča Zinaīda
b Zizlāne Līga
b Zuša Rasma
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Mihalina (dz. Kozlovska)
b Šaicāne Skaidrīte
b Šaicāne Tekla (dz. Bratuškina)
b Šakina Margarita
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ščemeļinska Anna (Bukša)
b Žabare Emerita
b Žagare Ingrīda
b Čerbakovs Dzintars
b Čipate Rita
b Čudarāne Regīna