Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Livzeniece Marcijana

Raksta ID: 837
Atjaunināts: 05 septembris, 2018
Bērzpils folkloras kopas "Saivenis" dziedātāja, maizes cepēja
Dzimusi 1935. gada 23. februārī Balvu rajona Lazdukalna pagasta "Papūrnē", bet augusi Bērzpils pagasta Domopolē. Tagad dzīvo Bērzpils pagasta Beļauskos, kur atnākusi pēc apprecēšanās 1967.gadā.
Mācījusies Bērzpils vidusskolā, kur beigusi septiņas klases, un Bebrenes tehnikumā. Strādājusi gan fermā, gan gājusi lauku brigādē. Divdesmit gadus nostrādājusi Bērzpils padomju saimniecībā par vetārsta palīdzi.
Viss Marcijanas mūžs ir saistīts ar dziesmu. Savā laikā dziedājusi skolas korī, ansamblī, vēlākajos dzīves gados dziedājusi pagasta korī. Piedalījusies septiņos Dziesmu svētkos Rīgā.  Kopš 1998.gada dzied folkloras kopā „Saivenis”, jau no bērnības dziedājusi baznīcas korī. Arī dziedāt psalmus sākusi vēl maza būdama. Tolaik viņai bijusi gados vecāka draudzene Marcijana Slavicka, kura dziedājusi psalmus. Viņai līdzi iedama, samācījusies arī Marcijana - sākumā dziedājusi, bet vēlāk jau pati vadījusi psalmu dziedāšanu.
Marcijana līdz 2007.gadam bijusi galvenā dziedātāja bēru ceremonijās - pēdējā ceļā ar dziesmu pavadījusi ap 300 cilvēku. Tagad psalmus Marcijana dzied retāk veselības problēmu dēļ. Pēdējos gadus dziedāšana visbiežāk sanākusi kopā ar Annu Sudari, Annu Bitaini un Broņislavu Spalviņu. Marcijana Livzeniece ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Psalmu dziedāšana Ziemeļlatgalē" nesējām.
Marcijana Livzeniece spēlē uz cītara, akordeona, garmoškas.
Cept maizi arī Marcijana samācījusies no Marcijanas Slavickas, pie kuras ik pa laikam viņa dzīvojusi. Sākusi cept tieši ar rudzu maizi, jo rudzus audzējuši savā piemājas saimniecībā. Paši ar rokas dzirnavām tos divas reizes izmaluši. Miltus izsijājuši un likuši uz krāsns izsilt, un tikai tad jaukusi mīklu. Klāt likusi ķimenes, sāli un nedaudz cukura (uz litru ūdens – sauju sāls un karoti cukura), sasegusi un raudzējusi līdz otram rītam. Lai būtu garšīgāka maize, reizēm pielikusi upeņu zaru aromātam. Mīcot klāt bērusi rudzu miltus, reizēm arī kviešu miltus, bet agrākos laikos klāt likuši arī rīvētus kartupeļus un burkānus. Marcijana atklāj, ka rūgstot labāk, ja mīklai pieliekot izceptās maizes gabaliņu.
Labākā malka maizes cepšanai, protams, ir alkšņu malka. Kad krāsns izkurināta, pārbaudījuši, vai var likt maizi – krāsnī iemetuši saujiņu miltu. Ja milti nedeguši ar liesmu, varējis likt maizes klaipus. Sākumā maizi cepuši uz rudenī salasītām kļavu lapām, tagad gan vairāk cep uz pannām. Agrāk Marcijana maizi cepusi gandrīz katru nedēļu, tagad retāk – uz svētkiem. Parasti izcepot divus kukuļus.
Pašlaik biežāk tiek cepta baltmaize – pasilda litru piena, pieber kilogramu miltu, nedaudz sāls, cukura, vaniļas cukura un raugu. Drusku pielej eļļu. Kad uzrūgst, „izsit ar koka karoti”, jo ar rokām maizes cepēja nekad nemīcot. Cep sev, draugiem, paziņām.
Mājās ir maizes krāsns, kura 2009.gadā pārmūrēta.Foto no personīgā arhīva: M.Livzeniece (2010 un 2009); ar meitu Ilonu un dēlu Gunāru (2007); ar draudzeni Leontiju Čudari (2006)


Raksta ID: 837
Atjaunināts: 05 septembris, 2018
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1869
Ievietots:: 28 marts, 2011 by Ināra B.
Atjaunināts:: 05 septembris, 2018 by Ināra B.
Also listed in
folder Katoliskā tradicionālā mūzika un tās kopēji -> Garīgo dziesmu dziedātāji
folder Personības -> Amatu meistari -> Maizes cepēji


Citi raksti šajā sadaļā
b Akmentiņa Līvija
b Andrejeva Sandra
b Annuškāne Anna
b Avotiņa Skaidrīte
b Babāne Aniceta
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Bankova Emīlija
b Baranņikova Zinaīda
b Beidzeniece Tekla
b Bitaine Anna
b Bombāne Genovefa
b Bondareva Antija
b Bratuškina Valentīna
b Brenča Ineta
b Brokāne Stefānija (dz. Orlovska)
b Bruže Lilija
b Bukša Elita
b Bukšs Aloizs
b Cibule Inese
b Circāne Vija
b Daukste Maruta
b Dektere Antoņina
b Dimitrijeva Aina
b Diča Marija
b Dortāne Marta
b Dortāne Veneranda
b Dubkeviča Anna (Orlovska)
b Dukaļska Bārbala
b Dukaļska Janīna
b Dukaļska Tekla (dz. Prancāne)
b Dupuža Anna
b Dupuža Izabella
b Dupužs Staņislavs
b Dārzniece Marcijana
b Gaspažiņa Lucija
b Golovina Anita
b Golubova Marija ( dz. Ivanovska)
b Grodņa Meta
b Husare Irina
b Igovena Valentīna
b Janiša Veronika
b Jermacāne Anna
b Jermacāns Pēteris
b Jeromāns Leons
b Jēkabsone Daiga
b Kaimiņa Eleonora
b Kaimiņa Janīna
b Kamzola Valentīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Monika
b Keiša Stefānija
b Keiša Valentīna
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kokoreviča Annele
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Marijanna
b Korne Emīlija
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Broņislava
b Krakope Antoņina
b Krilova Tamāra
b Kupriša Silvija
b Langovska Marianna
b Lapšāne Lucija
b Lapšāne Valentīna
b Laupace Irēna
b Lazdāne Otīlija
b Lesniece Ilze
b Lesniece Janīna
b Locāne Aina
b Logina Antoņina
b Logina Antoņina (dz. Lesniece)
b Logina Elija
b Logina Emīlija (dz. Ločmele)
b Logina Evgēnija
b Logina Leontija
b Logina Marija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Logina Zenta
b Ločmele Alīda
b Ločmele Evija
b Ločmele Helēna
b Ločmele Janīna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Maruta
b Ločmele Tekla
b Ločmelis Staņislavs
b Matisāne Konstancija
b Matisāne Santa
b Matisāne Stefānija
b Medne Helēna
b Medne Teresija
b Melne Marianna (dz. Barkāne)
b Metene Valentīna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Miza Zelma
b Mūrmanis Harijs
b Pabērza Antonija
b Pakalnīte Anita
b Pitkeviča Marija
b Pluša Aija
b Pranckune Emerita
b Prancāne Anna
b Prancāne Maruta
b Pugače Līksma
b Pužule Anna
b Pužule Daina
b Pužule Emīlija
b Pužule Lucija
b Pužule Zinaīda
b Raginska Anna
b Raginska Inita
b Rakstiņa Aivita
b Rakstiņa Zenta
b Rancāne Aīda
b Reidzāne Beatrise
b Serdāne Leonora
b Sisojeva Anna
b Slišāne Aina
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irēna
b Slišāne Kate
b Slišāne Leontīna
b Slišāne Rozālija
b Slišāns Andris
b Slišāns Antons
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Sokirka Ināra
b Spalviņa Broņislava
b Spridzāne Ligita
b Sprukule Inita
b Stepanovs Juris
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Studente Ārija
b Stērniniece Bronislava
b Sudare Anna
b Sudarovs Pēteris
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Supe Līvija
b Supe Marija
b Sutugova Sarma
b Svilpe Marija
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Ušupniece Emīlija
b Vaivode Elēna
b Vancāne Emerita
b Veina Albīna
b Vilkaste Anna
b Vilne Eleonora
b Vizule Anele
b Volkova Eleonora (dz. Stērnieks)
b Zaremba Anita
b Zaremba Staņislavs
b Zelča Aina
b Zelča Helēna
b Zelča Inese
b Zelča Olga
b Zelča Tamāra
b Zelča Vilma
b Zelča Zinaīda
b Zizlāne Līga
b Zuša Rasma
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Mihalina (dz. Kozlovska)
b Šaicāne Skaidrīte
b Šaicāne Tekla (dz. Bratuškina)
b Šakina Margarita
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ščemeļinska Anna (Bukša)
b Žabare Emerita
b Žagare Ingrīda
b Čerbakovs Dzintars
b Čipate Rita
b Čudarāne Regīna