Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Zelča Olga

Raksta ID: 832
Atjaunināts: 23 oktobris, 2013
Tilžas folkloras kopas dziedātāja
Dzimusi 1825.gadā 16.janvārī Tilžas pagastā "Kapulejas" mājās Bernarda un Madaras (Magdas) Zelču ģimenē. Olgai bija divas māsas un brālis, kurš krita Otrajā Pasaules karā. Septiņu gadu vecumā sāka skolas gaitas Skrindas pamatskolā Tilžā, kur beidza 6. klases. Tad sāka mācīties Tilžas nepilnajā vidusskolā, kuru pēc kāda laika aizvēra un Olga aizgāja mācīties uz Malnavas tehnikumu. Šo skolu beidza ar Sarkano diplomu 1946. gadā. Pēc tehnikuma viņu nosūtīja strādāt uz Kultūras ministriju Rīgā, kuru ātri vien likvidē, tāpēc Olga atgriežas strādāt Tilžā. Kādu laiku strādā vecāku piemājas saimniecībā. 1949. gadā sāk strādāt Tilžas pamatskolā par skolotāju pirmajām četrām klasēm, paralēli darbam skolā sāk mācības Rīgas Pedagoģiskajā institūtā. Kādu laiku Olga strādā Kubulu četrklasīgajā skolā par vadītāju. 1949.gadā Olga apprecas un viņu pārceļ uz Vectilžas skolu par direktori, kur nostrādā sešus gadus. Tā kā Olga nestājās partijā, viņai nākas aiziet no direktores amata. 1955.gadā pāriet strādāt uz Rugāju vidusskolu, kur nostrādā divus gadus, tad pāriet uz Tilžas vidusskolu par ražošanas vadītāju. 1959.gadā sāk strādāt tajā pašā skolā par mācību pārzini un šajā amatā nostrādā piecus gadus. No 1964. gada līdz pat pensijai Olga pasniedza vidusskolas klasēm bioloģiju un visām klasēm ķīmiju.
Savu laiku Olga dziedāja Tilžas sieviešu korī, darbojās Tilžas ciema sieviešu padomē. Olga izaudzināja meitu un dēlu. Meita strādā Balvu aptiekā, dēls dzīvo un strādā Murmanskā uz kuģa par kapteini. Olga aizraujas ar puķu (lilijas, rozes) un vīnogu audzēšanu, ziemā min krustvārdu mīklas, patīk kulinārija un dziedāt. Kad 1990. gadā Olga aizgāja pensijā, sāka dziedāt Tilžas folkloras kopā, kur viņa ir galvenais „runas vīrs“, kurai nekad netrūkst vārdu, ko pateikt īstajā laikā un īstajā vietā. Viņa ir daudz pētījusi folkloras mantojumu, tāpēc ir laba padomdevēja daudzos jautājumos.

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto no personīgā arhīva: O.Zelča folkloras kopas sastāvā Tilžas vidusskolā 1995.gadā (piektā no labās puses); 80 gadu jubilejas reizē (2005); godinot dziedātāju Tilžas etnogrāfiskā ansambļa 25.gadu jubilejas reizē 2013.gada 18.oktobrī (Z.Loginas foto)
Raksta ID: 832
Atjaunināts: 23 oktobris, 2013
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1728
Ievietots:: 17 marts, 2011 by Ināra B.
Atjaunināts:: 23 oktobris, 2013 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Akmentiņa Līvija
b Andrejeva Sandra
b Annuškāne Anna
b Avotiņa Skaidrīte
b Babāne Aniceta
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Bankova Emīlija
b Baranņikova Zinaīda
b Beidzeniece Tekla
b Bitaine Anna
b Bombāne Genovefa
b Bondareva Antija
b Bratuškina Valentīna
b Brenča Ineta
b Brokāne Stefānija (dz. Orlovska)
b Bruže Lilija
b Bukša Elita
b Bukšs Aloizs
b Cibule Inese
b Circāne Vija
b Daukste Maruta
b Dektere Antoņina
b Dimitrijeva Aina
b Diča Marija
b Dortāne Marta
b Dortāne Veneranda
b Dubkeviča Anna (Orlovska)
b Dukaļska Bārbala
b Dukaļska Janīna
b Dukaļska Tekla (dz. Prancāne)
b Dupuža Anna
b Dupuža Izabella
b Dupužs Staņislavs
b Dārzniece Marcijana
b Gaspažiņa Lucija
b Golovina Anita
b Golubova Marija ( dz. Ivanovska)
b Grodņa Meta
b Husare Irina
b Igovena Valentīna
b Janiša Veronika
b Jermacāne Anna
b Jermacāns Pēteris
b Jeromāns Leons
b Jēkabsone Daiga
b Kaimiņa Eleonora
b Kaimiņa Janīna
b Kamzola Valentīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Monika
b Keiša Stefānija
b Keiša Valentīna
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kokoreviča Annele
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Marijanna
b Korne Emīlija
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Broņislava
b Krakope Antoņina
b Krilova Tamāra
b Kupriša Silvija
b Langovska Marianna
b Lapšāne Lucija
b Lapšāne Valentīna
b Laupace Irēna
b Lazdāne Otīlija
b Lesniece Ilze
b Lesniece Janīna
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Aina
b Logina Antoņina
b Logina Antoņina (dz. Lesniece)
b Logina Elija
b Logina Emīlija (dz. Ločmele)
b Logina Evgēnija
b Logina Leontija
b Logina Marija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Logina Zenta
b Ločmele Alīda
b Ločmele Evija
b Ločmele Helēna
b Ločmele Janīna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Maruta
b Ločmele Tekla
b Ločmelis Staņislavs
b Matisāne Konstancija
b Matisāne Santa
b Matisāne Stefānija
b Medne Helēna
b Medne Teresija
b Melne Marianna (dz. Barkāne)
b Metene Valentīna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Miza Zelma
b Mūrmanis Harijs
b Pabērza Antonija
b Pakalnīte Anita
b Pitkeviča Marija
b Pluša Aija
b Pranckune Emerita
b Prancāne Anna
b Prancāne Maruta
b Pugače Līksma
b Pužule Anna
b Pužule Daina
b Pužule Emīlija
b Pužule Lucija
b Pužule Zinaīda
b Raginska Anna
b Raginska Inita
b Rakstiņa Aivita
b Rakstiņa Zenta
b Rancāne Aīda
b Reidzāne Beatrise
b Serdāne Leonora
b Sisojeva Anna
b Slišāne Aina
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irēna
b Slišāne Kate
b Slišāne Leontīna
b Slišāne Rozālija
b Slišāns Andris
b Slišāns Antons
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Sokirka Ināra
b Spalviņa Broņislava
b Spridzāne Ligita
b Sprukule Inita
b Stepanovs Juris
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Studente Ārija
b Stērniniece Bronislava
b Sudare Anna
b Sudarovs Pēteris
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Supe Līvija
b Supe Marija
b Sutugova Sarma
b Svilpe Marija
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Ušupniece Emīlija
b Vaivode Elēna
b Vancāne Emerita
b Veina Albīna
b Vilkaste Anna
b Vilne Eleonora
b Vizule Anele
b Volkova Eleonora (dz. Stērnieks)
b Zaremba Anita
b Zaremba Staņislavs
b Zelča Aina
b Zelča Helēna
b Zelča Inese
b Zelča Tamāra
b Zelča Vilma
b Zelča Zinaīda
b Zizlāne Līga
b Zuša Rasma
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Mihalina (dz. Kozlovska)
b Šaicāne Skaidrīte
b Šaicāne Tekla (dz. Bratuškina)
b Šakina Margarita
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ščemeļinska Anna (Bukša)
b Žabare Emerita
b Žagare Ingrīda
b Čerbakovs Dzintars
b Čipate Rita
b Čudarāne Regīna