Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Jermacāne Anna

Raksta ID: 827
Atjaunināts: 03 augusts, 2022

Tilžas folkloras kopas "Sagša" un garīgo dziesmu dziedātāja, maizes cepēja, godu saimniece
Dzimusi 1960.gada 30.aprīlī Tilžas pagastā "Akmeņrūčos" Ādolfa un Janīnas Loču ģimenē. Annai ir brālis Aivars Ločs. 1967. gadā sāka mācīties Tilžas vidusskolā, kuru pabeidza 1978. gadā. Skolas laikā no 1977. gada dziedāja Tilžas pagasta korī, pagasta vokālajā ansamblī, dejoja pagasta jauniešu deju kolektīvā. Pēc skolas beigšanas uzreiz sāka strādāt Balvu pilsētas 3. bērnudārzā (Steķentavā, kur tagad mežniecība atrodas). Pēc gada apprecējās un no 1979. gada līdz 1983. gadam strādāja Tilžas pasta nodaļā.

No 1990.gada līdz 1994. gadam nostrādāja Tilžas padomju saimniecībā par slaucēju. Kādu laiku nācās būt par bezdarbnieci, bet no 1999. gada līdz 2011.gada vasarai strādāja par tehnisko darbinieku Tilžas doktorātā. No 2012.gada strādā par veļas mazgātāju Tilžas bērnudārzā.

Anna ir ļoti sabiedriska un aktīva, darbojas Latvijas lauku sieviešu apvienībā, sieviešu biedrībā "Tilžas Oāze", Balvu sieviešu biedrībā "Rudzupuķe", no 2009.gada darbojas Tilžas dramatiskajā kolektīvā. Viņa izstrādāja un realizēja divus LEADER projektus - atjaunoja vecās grāmatnīcas telpas un sakārtoja tās apkārtni. Renovētajās telpās tagad atrodas biedrība "Tilžas Oāze". Anna Tilžas pagastā iesākusi Annas dienas gadatirgus tradīcijas un palīdzējusi Vectilžas pagasta sievietēm izveidot ģimenes biedrību "Saime". 2008. gada 23. maijā Anna Jermacāne kā kandidāte nominācijā "Sievietei par ģimenes stiprināšanu" devās uz Tukuma rajonā esošo atpūtas kompleksu „Valguma pasaule”, lai saņemtu apbalvojumu - "Stikla kurpīti" vēstuļu konkursā „Sieviete Latvijai 2008”. Konkursā Annu pieteica nominācijā – Sievietei par ģimenes stiprināšanu. Anna ir pratusi kopt un uzturēt dzimtas tradīcijas un izaudzinājusi sešas meitenes. 2009.gadā ieguva LLSA Ziedu ordeni.

Annai patīk gatavot un klāt galdus, tāpēc iet godos un bērēs par saimnieci, cep maizi. Anna apgūt amatu pie godu saimnieces Magdas sāka 1993.gadā, un, jau pēc gada, patstāvīgi uzsāka galvenās godu saimnieces darbu. Cept maizi viņa sāka no 1985.gada, kad bērni vēl bija mazi. Tolaik bija sava saimniecība, savi rudzi, kurus varēja samalt miltos. Sākumā viņa noskatījās, kā to dara mamma, bet pēc tam pati domāja, kā uzlabot garšu. Mēģinot arī apguva maizes cepšanas prasmi. Ja kas iepatikās, tā arī turpināja cept tālāk. Tagad Anna cep ne tikai savām vajadzībām, bet arī pēc pasūtījuma citiem. Cep gan baltmaizi, gan rudzu maizi. Anna mīklu jauc bļodā. Ar karstu ūdeni aplej miltus un liek visu uz divām diennaktīm ieskābt. Tad klāt liek cukuru, sāli, mīcot klāt ber bīdelētos miltus. Ar pašcepto maizi Anna piedalījusies visos pagasta svētkos, arī Balvu novada svētkos. 2011.gada maijā Annas maize tika piedāvāta Latgales dienā Brīvdabas muzejā, kur piedalījās arī Tilžas etnogrāfiskais ansamblis.

Sākumā Anna Jermacāne dziedāja Vectilžas etnogrāfiskajā ansamblī "Sagša", bet no 2003.gada dzied Tilžas etnogrāfiskajā ansamblī. Šajā ansamblī dziedāja viņas krustmāte Alīda Ločmele un kādu laiku dziedāja arī Annas meitas. Anna arī tagad aktīvi iesaistās Tilžas pagasta kultūras un sabiedriskajā dzīvē.
Pati Anna saka: "Vislielākais mans dārgums - mani seši bērni".

Anna Jermacāne ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Maija dziedājumi pie ciemu krustiem Ziemeļlatgalē" nesējām. Viņa maija mēnesī kopā ar Tilžas etnogrāfisko ansambli dzied pie visiem Tilžas pagasta krucifiksiem.


Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē


Foto no personīgā arhīva: Anna Jermacāne;  ar Tilžas folkloras kopu (stāv centrā); Tilžas etnogrāfiskā ansambļa 25 gadu jubilejas reizē 2013.gada 18.oktobrī (Z.Loginas foto); A.Jermacāne Lietuvā (2010);

Raksta ID: 827
Atjaunināts: 03 augusts, 2022
Atjauninājumu skaits:: 6
Skatījumi:: 2145
Ievietots:: 16 marts, 2011 by Ināra B.
Atjaunināts:: 03 augusts, 2022 by Ināra B.
Also listed in
folder Katoliskā tradicionālā mūzika un tās kopēji -> Garīgo dziesmu dziedātāji
folder Personības -> Amatu meistari -> Maizes cepēji


Citi raksti šajā sadaļā
b Akmentiņa Līvija
b Andrejeva Sandra
b Annuškāne Anna
b Avotiņa Skaidrīte
b Babāne Aniceta
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Bankova Emīlija
b Baranņikova Zinaīda
b Beidzeniece Tekla
b Bitaine Anna
b Bombāne Genovefa
b Bondareva Antija
b Bratuškina Valentīna
b Brenča Ineta
b Brokāne Stefānija (dz. Orlovska)
b Bruže Lilija
b Bukša Elita
b Bukšs Aloizs
b Cibule Inese
b Circāne Vija
b Daukste Maruta
b Dektere Antoņina
b Dimitrijeva Aina
b Diča Marija
b Dortāne Marta
b Dortāne Veneranda
b Dubkeviča Anna (Orlovska)
b Dukaļska Bārbala
b Dukaļska Janīna
b Dukaļska Tekla (dz. Prancāne)
b Dupuža Anna
b Dupuža Izabella
b Dupužs Staņislavs
b Dārzniece Marcijana
b Gaspažiņa Lucija
b Golovina Anita
b Golubova Marija ( dz. Ivanovska)
b Grodņa Meta
b Husare Irina
b Igovena Valentīna
b Janiša Veronika
b Jermacāns Pēteris
b Jeromāns Leons
b Jēkabsone Daiga
b Kaimiņa Eleonora
b Kaimiņa Janīna
b Kamzola Valentīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Monika
b Keiša Stefānija
b Keiša Valentīna
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kokoreviča Annele
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Marijanna
b Korne Emīlija
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Broņislava
b Krakope Antoņina
b Krilova Tamāra
b Kupriša Silvija
b Langovska Marianna
b Lapšāne Lucija
b Lapšāne Valentīna
b Laupace Irēna
b Lazdāne Otīlija
b Lesniece Ilze
b Lesniece Janīna
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Aina
b Logina Antoņina
b Logina Antoņina (dz. Lesniece)
b Logina Elija
b Logina Emīlija (dz. Ločmele)
b Logina Evgēnija
b Logina Leontija
b Logina Marija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Logina Zenta
b Ločmele Alīda
b Ločmele Evija
b Ločmele Helēna
b Ločmele Janīna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Maruta
b Ločmele Tekla
b Ločmelis Staņislavs
b Matisāne Konstancija
b Matisāne Santa
b Matisāne Stefānija
b Medne Helēna
b Medne Teresija
b Melne Marianna (dz. Barkāne)
b Metene Valentīna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Miza Zelma
b Mūrmanis Harijs
b Pabērza Antonija
b Pakalnīte Anita
b Pitkeviča Marija
b Pluša Aija
b Pranckune Emerita
b Prancāne Anna
b Prancāne Maruta
b Pugače Līksma
b Pužule Anna
b Pužule Daina
b Pužule Emīlija
b Pužule Lucija
b Pužule Zinaīda
b Raginska Anna
b Raginska Inita
b Rakstiņa Aivita
b Rakstiņa Zenta
b Rancāne Aīda
b Reidzāne Beatrise
b Serdāne Leonora
b Sisojeva Anna
b Slišāne Aina
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irēna
b Slišāne Kate
b Slišāne Leontīna
b Slišāne Rozālija
b Slišāns Andris
b Slišāns Antons
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Sokirka Ināra
b Spalviņa Broņislava
b Spridzāne Ligita
b Sprukule Inita
b Stepanovs Juris
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Studente Ārija
b Stērniniece Bronislava
b Sudare Anna
b Sudarovs Pēteris
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Supe Līvija
b Supe Marija
b Sutugova Sarma
b Svilpe Marija
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Ušupniece Emīlija
b Vaivode Elēna
b Vancāne Emerita
b Veina Albīna
b Vilkaste Anna
b Vilne Eleonora
b Vizule Anele
b Volkova Eleonora (dz. Stērnieks)
b Zaremba Anita
b Zaremba Staņislavs
b Zelča Aina
b Zelča Helēna
b Zelča Inese
b Zelča Olga
b Zelča Tamāra
b Zelča Vilma
b Zelča Zinaīda
b Zizlāne Līga
b Zuša Rasma
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Mihalina (dz. Kozlovska)
b Šaicāne Skaidrīte
b Šaicāne Tekla (dz. Bratuškina)
b Šakina Margarita
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ščemeļinska Anna (Bukša)
b Žabare Emerita
b Žagare Ingrīda
b Čerbakovs Dzintars
b Čipate Rita
b Čudarāne Regīna