Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Vaivode Elēna

Raksta ID: 825
Atjaunināts: 15 jūnijs, 2012
Tilžas folkloras kopas dziedātāja
Dzimusi 1918.gada 25.maijā Kokorevas pagasta "Ievulīčos". Sākumā sešus gadus mācījusies Tilžas Skrindas skolā, tad vienu gadu Kārsavas ģimnāzijā. Ģimnāziju nepabeigusi, jo nomiris tēvs un viņai nācies atgriezties mājās. Elēna līdz 15 gadiem ganījusi govis, tad strādājusi savā saimniecībā.
1940.gadā apprecējusies un dzīvojusi Plēsumā, bet pēc vīra nāves 1984.gadā, kopā ar dēlu pārnākusi uz Tilžu. Elēna saka: "Manu dzīvi raksturo gara vēsture. 1943.gada 25.novembrī piedzimis dēls, bet jau 25.decembrī armijā paņēmuši vīru. Vēlāk viņš dezertējis gan no krievu, gan vācu armijas, pārnācis mājās un slēpies bunkurā, bet vēlāk dzīvojis mežā". Elenai šis laiks bija smags - jādzīvo vienai ar mazu bērnu uz rokām.
Elēna Vaivode kādu laiku bijusi fermā par brigadieri, tad strādājusi lauku brigādē, taču visilgāk - 28 gadus nostrādājusi par pastnieci, iznēsājot presi, laikrakstus un žurnālus.
Dziedāt Elēna sākusi agri, sākumā dziedājusi tāpat vien kopā ar māsu. Vēlāk kopā ar māsu un brāli 1935.gadā sākusi dziedāt baznīcas korī, kur nodziedājusi 50 gadus. Kad pārcēlusies uz dzīvi Tilžā, Elēna jau ar pirmo dienu sākusi dziedāt Tilžas folkloras kopā. Ir kopas vecākā dziedātāja, kura 2008.gadā nosvinējusi 90 gadu jubileju. Tiesa gan, tagad sirmā dziedātāja pārsvarā uzstājās tikai pašu mājās. Bet agrāk ar kolektīvu pabijusi gan Rīgā, gan Balvos, gan citās Latvijas vietās.
Elēna Vaivode Tilžā bijusi pazīstama arī kā laba maizes cepēja
E.Vaivode nomira 94 gadu vecumā 2012.gada 21.maijā. Apglabāta Tilžas kapsētā


Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto no personīgā arhīva: E.Vaivode 2008.gada 19.oktobrī; folkloras kopas sastāvā 1995.gadā (priekšā sēž); Tilžas kora sastāvā 1995.gadā (pirmajā rindā pirmā no labās puses); folkloras svētkos Upītē (otrā no labās puses); maizes cepšana pie R.Čudarānes
Raksta ID: 825
Atjaunināts: 15 jūnijs, 2012
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1658
Ievietots:: 14 marts, 2011 by Ināra B.
Atjaunināts:: 15 jūnijs, 2012 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Akmentiņa Līvija
b Andrejeva Sandra
b Annuškāne Anna
b Avotiņa Skaidrīte
b Babāne Aniceta
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Bankova Emīlija
b Baranņikova Zinaīda
b Beidzeniece Tekla
b Bitaine Anna
b Bombāne Genovefa
b Bondareva Antija
b Bratuškina Valentīna
b Brenča Ineta
b Brokāne Stefānija (dz. Orlovska)
b Bruže Lilija
b Bukša Elita
b Bukšs Aloizs
b Cibule Inese
b Circāne Vija
b Daukste Maruta
b Dektere Antoņina
b Dimitrijeva Aina
b Diča Marija
b Dortāne Marta
b Dortāne Veneranda
b Dubkeviča Anna (Orlovska)
b Dukaļska Bārbala
b Dukaļska Janīna
b Dukaļska Tekla (dz. Prancāne)
b Dupuža Anna
b Dupuža Izabella
b Dupužs Staņislavs
b Dārzniece Marcijana
b Gaspažiņa Lucija
b Golovina Anita
b Golubova Marija ( dz. Ivanovska)
b Grodņa Meta
b Husare Irina
b Igovena Valentīna
b Janiša Veronika
b Jermacāne Anna
b Jermacāns Pēteris
b Jeromāns Leons
b Jēkabsone Daiga
b Kaimiņa Eleonora
b Kaimiņa Janīna
b Kamzola Valentīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Monika
b Keiša Stefānija
b Keiša Valentīna
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kokoreviča Annele
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Marijanna
b Korne Emīlija
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Broņislava
b Krakope Antoņina
b Krilova Tamāra
b Kupriša Silvija
b Langovska Marianna
b Lapšāne Lucija
b Lapšāne Valentīna
b Laupace Irēna
b Lazdāne Otīlija
b Lesniece Ilze
b Lesniece Janīna
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Aina
b Logina Antoņina
b Logina Antoņina (dz. Lesniece)
b Logina Elija
b Logina Emīlija (dz. Ločmele)
b Logina Evgēnija
b Logina Leontija
b Logina Marija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Logina Zenta
b Ločmele Alīda
b Ločmele Evija
b Ločmele Helēna
b Ločmele Janīna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Maruta
b Ločmele Tekla
b Ločmelis Staņislavs
b Matisāne Konstancija
b Matisāne Santa
b Matisāne Stefānija
b Medne Helēna
b Medne Teresija
b Melne Marianna (dz. Barkāne)
b Metene Valentīna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Miza Zelma
b Mūrmanis Harijs
b Pabērza Antonija
b Pakalnīte Anita
b Pitkeviča Marija
b Pluša Aija
b Pranckune Emerita
b Prancāne Anna
b Prancāne Maruta
b Pugače Līksma
b Pužule Anna
b Pužule Daina
b Pužule Emīlija
b Pužule Lucija
b Pužule Zinaīda
b Raginska Anna
b Raginska Inita
b Rakstiņa Aivita
b Rakstiņa Zenta
b Rancāne Aīda
b Reidzāne Beatrise
b Serdāne Leonora
b Sisojeva Anna
b Slišāne Aina
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irēna
b Slišāne Kate
b Slišāne Leontīna
b Slišāne Rozālija
b Slišāns Andris
b Slišāns Antons
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Sokirka Ināra
b Spalviņa Broņislava
b Spridzāne Ligita
b Sprukule Inita
b Stepanovs Juris
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Studente Ārija
b Stērniniece Bronislava
b Sudare Anna
b Sudarovs Pēteris
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Supe Līvija
b Supe Marija
b Sutugova Sarma
b Svilpe Marija
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Ušupniece Emīlija
b Vancāne Emerita
b Veina Albīna
b Vilkaste Anna
b Vilne Eleonora
b Vizule Anele
b Volkova Eleonora (dz. Stērnieks)
b Zaremba Anita
b Zaremba Staņislavs
b Zelča Aina
b Zelča Helēna
b Zelča Inese
b Zelča Olga
b Zelča Tamāra
b Zelča Vilma
b Zelča Zinaīda
b Zizlāne Līga
b Zuša Rasma
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Mihalina (dz. Kozlovska)
b Šaicāne Skaidrīte
b Šaicāne Tekla (dz. Bratuškina)
b Šakina Margarita
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ščemeļinska Anna (Bukša)
b Žabare Emerita
b Žagare Ingrīda
b Čerbakovs Dzintars
b Čipate Rita
b Čudarāne Regīna