Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Bužs Andrejs

Raksta ID: 821
Atjaunināts: 27 decembris, 2021

Dzimis 1932.gada 1.decembrī Balvu pagasta Žaugupes ciemā pasta ierēdņa Pāvela Buža un viņa sievas Marijas ģimenē. Andreja dzimšanas apliecībā gan minēta cita pasaulē nākšanas vieta - Balvu pagasta Tutinavas ciems, kur pagājusi viņa bērnības un jaunības lielākā daļa. Slikto materiālo apstākļu dēļ zēns jau no pirmskolas vecuma sāk ganu gaitas apkārtējo zemnieku saimniecībās. Tāda maizītes pelnīšana skolas gaitām notiek katru vasaru astoņus gadus pēc kārtas. Kad 1949.gadā Tutinavas ciematnieki nodibina kolektīvo saimniecību, arī Andrejam vasarās tur nākas strādāt dažādus lauku darbus. Tā kā mācības skolā padodas labi, jaunietim atliek laiks piedalīties sabiedriskajā dzīvē, ņemt dalību visos mākslinieciskās pašdarbības pulciņos, un daudz lasīt grāmatas.
Pēc vidusskolas beigšanas 1952.gadā, Andrejs kārto iestājeksāmenus Latvijas Valsts konservatorijas Teātra fakultātē, bet nejaušu sakritību dēļ par tās studentu nekļūst. Viņš iestājas Gorkijas sakaru tehniskajā karaskolā, kuru absolvē 1955.gadā.
Pēc virsnieka gaitām Padomju Armijā Andrejs Bužs 1978.gadā atgriežas savā likteņpilsētā Balvos. Te viņš strādā dažādās darba vietās - ir priekšnieks Balvu rajona sakaru mezglā, militārās apmācības pasniedzējs Rugāju vidusskolā. Sākot ar 1986.gada otro pusi nekādā algotā darbā vairs nestrādā.
1982.gadā Andrejs Bužs organizē Balvu rajona atturības kluba "Ezerrieksts" nodibināšanu, kuru vada līdz 1993.gadam. Cīņā pret tautas apdzirdīšanu sadarbojas ar rajona laikrakstu "Vaduguns" redakciju. Pēc viņa ierosinājuma laikraksts sāk izdot literāro lappusi "Klātbūtne", kurā publicē arī savus rakstus, humoreskas ar nosaukumu "Pašmāju humors".
Pārkāpis mūža 70 gadu slieksnim, Andrejs Bužs sāk rakstīt literāro darbu "Testamentā... Modus vivendi", kura pirmā daļa tiek izdota 2010.gada nogalē, bet otrā daļa 2012.gadā. Grāmata neiekļaujas ierastajos literatūras stereotipu rāmjos. Tajā galvenais - autors nodod mazdēlam garīgās vērtības, ko sakrājis savā mūžā: zinātnisku pasaules izpratni, cilvēkmīlestību, godīgumu.
"Testamenta" autors ir precējies, ģimenē izaudzināti divi dēli.

Andrejs Bužs miris 2019.gada 11.decembrī. Apglabāts Balvos, Rozu kapos.

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē


Foto no personīgā arhīva: A.Bužs (1981); kā kursants Gorkijā (1952); ar vecāko dēlu Aleksandru viņa dienesta laikā Kazaņā (1985)

Raksta ID: 821
Atjaunināts: 27 decembris, 2021
Atjauninājumu skaits:: 4
Skatījumi:: 2277
Ievietots:: 04 marts, 2011 by Ināra B.
Atjaunināts:: 27 decembris, 2021 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aleksejevs Aleksandrs
b Andžāne Veneranda
b Apšeniece Akula Leontīne
b Atpile-Jugane Ineta
b Benislavska Konstance
b Bertholde Broņislava
b Berķe Dženija
b Birkova Vija (pseid.Vija Laganovska)
b Boldāns Pēteris (Aussalīts)
b Bukšs Aldis
b Cibuļskis Jānis (Jōņs Juoņs Cybuļskis)
b Dambītis Roberts
b Degums Arvis
b Dortāne Eva
b Eglājs Augusts (īst. v. Pokrotnieks Ciprijans)
b Garais Alberts (pseidonīms Lobreiteņš)
b Jeromāne Rutta
b Kalniņš Pēteris
b Kalnājs Tālivaldis (īst v. Tālivaldis Jānis Kalniņš)
b Keiša Ilze
b Keišs Imants
b Keišs Pēteris
b Krēmane Anna
b Kuļšs Pīters (pseidonīms Cērpiņu Blauzga)
b Lasis Fricis Arvīds (Augusts Pagars)
b Logins Jānis
b Ločmelis Alberts
b Ločmelis Jānis
b Lāpāns Māris
b Līvzemnieks Viktors
b Manteifelis Gustavs
b Martuževa Broņislava
b Mežābele Santa
b Pastors Antons
b Pastors Jānis (Jōņs Pastors)
b Prancāns Uldis
b Putniņš Reinholds Valdemārs
b Rasa Jānis
b Rundzāns Valerijans
b Sanders Vitālijs
b Slišāne Mārīte
b Slišāns Antons
b Sprudzāns Pēteris
b Stradiņa Margarita
b Stroda Lūcija (dz. Jaundzema)
b Tjunītis Andris
b Uršuļska Iveta
b Vidāre, Baiba
b Vizulis Leontijs
b Viļuma Edita
b Zujāne Biruta
b Šaicāne Ilze