Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Ločmele Malvīne

Raksta ID: 820
Atjaunināts: 15 augusts, 2022

Medņevas etnogrāfiskā ansambļa un garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1936.gada 8.februārī Medņevas pagasta Lodumas ciemā kā ceturtā meita septiņu bērnu ģimenē. Mācījusies Viduču pamatskolā.  Tēvs Antons Erciks bija muzikants, līdz ar to, tēvam muzicējot, visi bērni agri iemācījās dejot un dziedāt. Arī Malvīne nedaudz spēlēja kokli, toties visi viņas brāļi - Marijans, Jānis un Staņislavs labi spēlēja garmošku. Malvīnes bērnība un jaunība pagāja trūkumā un nabadzībā, bet ļoti skaistā vietā. Ar kaimiņu bērniem un māsām ganos ejot tika izdziedātas daudzas skaistas dziesmas. 1959.gadā viņa apprecējās ar Aloizu Ločmeli, kura ģimene bija izsūtīta uz Sibīriju, tāpēc arī Malvīne devās līdzi uz tālo Omskas apgabalu. 1961.gadā ģimene pārbrauca no Sibīrijas un gadus divus dzīvoja Gulbenes rajona Lizumā, audzinādama dēlus. Vēlāk ģimene dzīvoja turpat Gulbenes rajona Staros un Ogres rajona Taurupē. Abās vietās Malvīne strādāja fermā. 1974.gadā viņa ar pieciem maziem bērniem pārcēlās uz Medņevas pagasta Aizpurvi. Līdz pat pensijai 1986.gadā Malvīne Ločmele turpināja strādāt par teļkopēju Aizpurves fermā.
Medņevas etnogrāfiskajā ansamblī dzied kopš tā dibināšanas pirmās dienas 1987.gadā. Šobrīd no pirmā sastāva viņas ir palikušas divatā ar Natāliju Smušku. Ar etnogrāfisko ansambli piedalījusies vairākos folkloras festivālos "Baltica", uzstājusies Brīvdabas muzejā un Dainu kalnā. 2014.gada vasarā ansamblis dziedāja novadnieka Valda Buša gleznu izstādes atklāšanā Jūrmalā. Visu etnogrāfiskā ansambļa dziedātāju dzīves gājums (arī Malvīnes Ločmeles) aprakstīts 2006.gadā izdotajā grāmatā "Medņevas dziedātājas". Klāt ir arī divi diski, ar viņu dziedātām dziesmām. "Baltica 2012" laikā Medņevas etnogrāfiskais ansamblis Sv.Marijas Magdalēnas baznīcā dziedāja psalmu trešo daļu.
Malvīne atceras, ka psalmus viņa dzied kopš bērnības, jo tolaik jau psalmu dziedāšana notika gandrīz visu nedēļu līdz pat bērēm. Tolaik viņu dziedāt mācīja tante Anna Circene, kura prata dziedāt ne tikai Dieva dziesmas, bet arī tautasdziesmas. Tagad visbiežāk psalmus dzied dienu pirms bērēm un pēc bērēm. Dzied ar Natāliju Smušku, Silviju Babāni, kura nepieciešamības gadījumā var aizvietot N.Smušku kā psalmu vadītāja, Antoņinu Pabērzu, Eleonoru Kaimiņu, Vitāliju Loginu, vidējās paaudzes dziedātājām - Lilitu Circeni, Janīnu Circeni, Līviju Circeni, Anitu Upīti, Skaidrīti Šaicāni.

Malvīne Ločmele ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Maija dziedājumi pie ciemu krustiem Ziemeļlatgalē" nesējām. Viņa dzied pie Loduma krucifiksa

Valsts Kultūrkapitāla fonda padome 2020.gada 17.decembra sēdē Malvīnei Ločmelei piešķīra mūža stipendiju.

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Malvīne Ločmele Medņevas etnogrāfiskā ansambļa 25 gadu jubilejas reizē (2012) - R.Cibules foto; jaunībā; 70 gadu jubilejas reizē (2006); ar mazmeitām Sarmīti un Gunitu - foto no personīgā arhīva

Raksta ID: 820
Atjaunināts: 15 augusts, 2022
Atjauninājumu skaits:: 5
Skatījumi:: 1787
Ievietots:: 04 marts, 2011 by Ināra B.
Atjaunināts:: 15 augusts, 2022 by Ināra B.
Also listed in
folder Katoliskā tradicionālā mūzika un tās kopēji -> Garīgo dziesmu dziedātāji


Citi raksti šajā sadaļā
b Akmentiņa Līvija
b Andrejeva Sandra
b Annuškāne Anna
b Avotiņa Skaidrīte
b Babāne Aniceta
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Bankova Emīlija
b Baranņikova Zinaīda
b Beidzeniece Tekla
b Bitaine Anna
b Bombāne Genovefa
b Bondareva Antija
b Bratuškina Valentīna
b Brenča Ineta
b Brokāne Stefānija (dz. Orlovska)
b Bruže Lilija
b Bukša Elita
b Bukšs Aloizs
b Cibule Inese
b Circāne Vija
b Daukste Maruta
b Dektere Antoņina
b Dimitrijeva Aina
b Diča Marija
b Dortāne Marta
b Dortāne Veneranda
b Dubkeviča Anna (Orlovska)
b Dukaļska Bārbala
b Dukaļska Janīna
b Dukaļska Tekla (dz. Prancāne)
b Dupuža Anna
b Dupuža Izabella
b Dupužs Staņislavs
b Dārzniece Marcijana
b Gaspažiņa Lucija
b Golovina Anita
b Golubova Marija ( dz. Ivanovska)
b Grodņa Meta
b Husare Irina
b Igovena Valentīna
b Janiša Veronika
b Jermacāne Anna
b Jermacāns Pēteris
b Jeromāns Leons
b Jēkabsone Daiga
b Kaimiņa Eleonora
b Kaimiņa Janīna
b Kamzola Valentīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Monika
b Keiša Stefānija
b Keiša Valentīna
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kokoreviča Annele
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Marijanna
b Korne Emīlija
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Broņislava
b Krakope Antoņina
b Krilova Tamāra
b Kupriša Silvija
b Langovska Marianna
b Lapšāne Lucija
b Lapšāne Valentīna
b Laupace Irēna
b Lazdāne Otīlija
b Lesniece Ilze
b Lesniece Janīna
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Aina
b Logina Antoņina
b Logina Antoņina (dz. Lesniece)
b Logina Elija
b Logina Emīlija (dz. Ločmele)
b Logina Evgēnija
b Logina Leontija
b Logina Marija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Logina Zenta
b Ločmele Alīda
b Ločmele Evija
b Ločmele Helēna
b Ločmele Janīna
b Ločmele Maruta
b Ločmele Tekla
b Ločmelis Staņislavs
b Matisāne Konstancija
b Matisāne Santa
b Matisāne Stefānija
b Medne Helēna
b Medne Teresija
b Melne Marianna (dz. Barkāne)
b Metene Valentīna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Miza Zelma
b Mūrmanis Harijs
b Pabērza Antonija
b Pakalnīte Anita
b Pitkeviča Marija
b Pluša Aija
b Pranckune Emerita
b Prancāne Anna
b Prancāne Maruta
b Pugače Līksma
b Pužule Anna
b Pužule Daina
b Pužule Emīlija
b Pužule Lucija
b Pužule Zinaīda
b Raginska Anna
b Raginska Inita
b Rakstiņa Aivita
b Rakstiņa Zenta
b Rancāne Aīda
b Reidzāne Beatrise
b Serdāne Leonora
b Sisojeva Anna
b Slišāne Aina
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irēna
b Slišāne Kate
b Slišāne Leontīna
b Slišāne Rozālija
b Slišāns Andris
b Slišāns Antons
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Sokirka Ināra
b Spalviņa Broņislava
b Spridzāne Ligita
b Sprukule Inita
b Stepanovs Juris
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Studente Ārija
b Stērniniece Bronislava
b Sudare Anna
b Sudarovs Pēteris
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Supe Līvija
b Supe Marija
b Sutugova Sarma
b Svilpe Marija
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Ušupniece Emīlija
b Vaivode Elēna
b Vancāne Emerita
b Veina Albīna
b Vilkaste Anna
b Vilne Eleonora
b Vizule Anele
b Volkova Eleonora (dz. Stērnieks)
b Zaremba Anita
b Zaremba Staņislavs
b Zelča Aina
b Zelča Helēna
b Zelča Inese
b Zelča Olga
b Zelča Tamāra
b Zelča Vilma
b Zelča Zinaīda
b Zizlāne Līga
b Zuša Rasma
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Mihalina (dz. Kozlovska)
b Šaicāne Skaidrīte
b Šaicāne Tekla (dz. Bratuškina)
b Šakina Margarita
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ščemeļinska Anna (Bukša)
b Žabare Emerita
b Žagare Ingrīda
b Čerbakovs Dzintars
b Čipate Rita
b Čudarāne Regīna