Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Lapšāne Lucija

Raksta ID: 813
Atjaunināts: 30 janvāris, 2020

Medņevas etnogrāfiskā ansambļa dziedātāja
Dzimusi 1932.gada 20.novembrī Lazdukalna pagasta "Golovkoros" bezzemnieka ģimenē. Tēvs bijis kalējs, māte - mājsaimniece. 1940.gada rudenī sākusi mācīties Eglaines pirmās pakāpes pamatskolā. Kara laikā nodegusi viņu māja, tāpēc pārcēlušies uz Beņislavu. 1947.gadā Lucija pabeidz Eglaines septiņgadīgo skolu, kur dziedāšanu mācījusi skolotāja Alīna Matīsa. Rudenī mācības viņa turpinājusi Rugāju vidusskolā, bet no 1951.gada līdz 1953.gadam mācījusies Daugavpils Valsts skolotāju institūtā. Pirmā Lucijas Lapšānes darba vieta bijusi Balvu rajona Zvaigznes septiņgadīgā skola, kurā mācījusies latviešu valodu un literatūru. Pēc gada skola tikusi slēgta un Lucija tikusi pārcelta uz Vidučiem. 1957.gadā viņa apprecējusies un sešus gadus nostrādājusi Upītes septiņgadīgajā skolā līdz 1963.gadā atgriezusies Vidučos. Te viņa iesaistījusies vairākos pašdarbības kolektīvos, organizējusi rokdarbu izstādes. Pāris gadus pēc Medņevas etnogrāfiskā ansambļa nodibināšanas, ansamblī sākusi dziedāt arī Lucija Lapšāne. Lucijai ir tādas apdziedāšanas dziesmas, ka ir ko turēt jebkura ansambļa dziedātājai. Caur viņu ansambļa repertuārā ienākušas:„Aiz kū rūzes šūvosar”, „Šuvu, šuvu, varažeju”, „Olis, olis, brandavīns”, „Kod dzīvovu pī māmiņas”, „Kur tu juosi, šmuks puisīt(i)”.
Lucija bijusi arī lieliska rokdarbniece. Izbraukumos etnogrāfiskais dziedājis zem viņas izšūtā karoga.
1989.gadā Lucija Lapšāne pārcēlusies uz dzīvi Alūksnē pie bērniem, taču uz svarīgākajiem pasākumiem Medņevā kādu laiku viņa vēl braukājusi
Lucija joprojām atceras piedalīšanos pirmajos Padomju Latvijas dziesmu svētkos 1947.gadā, kur viņa būdama skolniece dziedājusi kopā ar pieaugušajiem

Mirusi 2019.gada 26.novembrī

/informācija sagatavota pēc I.Sokirkas darba "Medņevas etnogrāfiskā ansambļa dalībnieku dzīvesstāstu dokumentēšana"/

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto no personīgā arhīva: folkloras festivāla "Baltica" laikā Jūrkalnē 2000.gadā (pirmā no labās puses); Medņevas etnogrāfiskā ansambļa 25 gadu jubilejas reizē (2012) - R.Cibules foto

Raksta ID: 813
Atjaunināts: 30 janvāris, 2020
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 1600
Ievietots:: 01 marts, 2011 by Ināra B.
Atjaunināts:: 30 janvāris, 2020 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Akmentiņa Līvija
b Andrejeva Sandra
b Annuškāne Anna
b Avotiņa Skaidrīte
b Babāne Aniceta
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Bankova Emīlija
b Baranņikova Zinaīda
b Beidzeniece Tekla
b Bitaine Anna
b Bombāne Genovefa
b Bondareva Antija
b Bratuškina Valentīna
b Brenča Ineta
b Brokāne Stefānija (dz. Orlovska)
b Bruže Lilija
b Bukša Elita
b Bukšs Aloizs
b Cibule Inese
b Circāne Vija
b Daukste Maruta
b Dektere Antoņina
b Dimitrijeva Aina
b Diča Marija
b Dortāne Marta
b Dortāne Veneranda
b Dubkeviča Anna (Orlovska)
b Dukaļska Bārbala
b Dukaļska Janīna
b Dukaļska Tekla (dz. Prancāne)
b Dupuža Anna
b Dupuža Izabella
b Dupužs Staņislavs
b Dārzniece Marcijana
b Gaspažiņa Lucija
b Golovina Anita
b Golubova Marija ( dz. Ivanovska)
b Grodņa Meta
b Husare Irina
b Igovena Valentīna
b Janiša Veronika
b Jermacāne Anna
b Jermacāns Pēteris
b Jeromāns Leons
b Jēkabsone Daiga
b Kaimiņa Eleonora
b Kaimiņa Janīna
b Kamzola Valentīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Monika
b Keiša Stefānija
b Keiša Valentīna
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kokoreviča Annele
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Marijanna
b Korne Emīlija
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Broņislava
b Krakope Antoņina
b Krilova Tamāra
b Kupriša Silvija
b Langovska Marianna
b Lapšāne Valentīna
b Laupace Irēna
b Lazdāne Otīlija
b Lesniece Ilze
b Lesniece Janīna
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Aina
b Logina Antoņina
b Logina Antoņina (dz. Lesniece)
b Logina Elija
b Logina Emīlija (dz. Ločmele)
b Logina Evgēnija
b Logina Leontija
b Logina Marija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Logina Zenta
b Ločmele Alīda
b Ločmele Evija
b Ločmele Helēna
b Ločmele Janīna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Maruta
b Ločmele Tekla
b Ločmelis Staņislavs
b Matisāne Konstancija
b Matisāne Santa
b Matisāne Stefānija
b Medne Helēna
b Medne Teresija
b Melne Marianna (dz. Barkāne)
b Metene Valentīna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Miza Zelma
b Mūrmanis Harijs
b Pabērza Antonija
b Pakalnīte Anita
b Pitkeviča Marija
b Pluša Aija
b Pranckune Emerita
b Prancāne Anna
b Prancāne Maruta
b Pugače Līksma
b Pužule Anna
b Pužule Daina
b Pužule Emīlija
b Pužule Lucija
b Pužule Zinaīda
b Raginska Anna
b Raginska Inita
b Rakstiņa Aivita
b Rakstiņa Zenta
b Rancāne Aīda
b Reidzāne Beatrise
b Serdāne Leonora
b Sisojeva Anna
b Slišāne Aina
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irēna
b Slišāne Kate
b Slišāne Leontīna
b Slišāne Rozālija
b Slišāns Andris
b Slišāns Antons
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Sokirka Ināra
b Spalviņa Broņislava
b Spridzāne Ligita
b Sprukule Inita
b Stepanovs Juris
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Studente Ārija
b Stērniniece Bronislava
b Sudare Anna
b Sudarovs Pēteris
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Supe Līvija
b Supe Marija
b Sutugova Sarma
b Svilpe Marija
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Ušupniece Emīlija
b Vaivode Elēna
b Vancāne Emerita
b Veina Albīna
b Vilkaste Anna
b Vilne Eleonora
b Vizule Anele
b Volkova Eleonora (dz. Stērnieks)
b Zaremba Anita
b Zaremba Staņislavs
b Zelča Aina
b Zelča Helēna
b Zelča Inese
b Zelča Olga
b Zelča Tamāra
b Zelča Vilma
b Zelča Zinaīda
b Zizlāne Līga
b Zuša Rasma
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Mihalina (dz. Kozlovska)
b Šaicāne Skaidrīte
b Šaicāne Tekla (dz. Bratuškina)
b Šakina Margarita
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ščemeļinska Anna (Bukša)
b Žabare Emerita
b Žagare Ingrīda
b Čerbakovs Dzintars
b Čipate Rita
b Čudarāne Regīna