Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Kokoreviča Marijanna

Raksta ID: 806
Atjaunināts: 05 septembris, 2018
Medņevas folkloras kopas „Egle” un garīgo dziesmu dziedātāja
Dzimusi 1952.gada 18.martā Medņevas pagasta Viduču ciema "Ziedugravās" Aleksandra un Borbalas Dukaļsku ģimenē. Jau agrā bērnībā vecāki pārcēlās uz dzīvi "Sīļovkā". Mācības uzsāka Viduču astoņgadīgajā skolā, bet pēc pamatskolas beigšanas turpināja Rekavas vidusskolā. Visus trīs gadus Marijanna skolā vadīja pašdarbību. Viņa dziedāja korī, meiteņu ansamblī un kā soliste uzstājās dažādos pasākumos. Visam klāt bija muzicēšana, jo pašmācības ceļā bija iemācījusies spēlēt uz garmoškas un akordeona.
Pēc vidusskolas beigšanas mācījās Rīgas Vieglās rūpniecības tehnikumā. Pēc divarpus mācību gadiem ieguva konstruktores-modelētājas profesiju un uzsāka darba gaitas Viļakas šūšanas ateljē kā piegriezēja-šuvēja. 1975. gadā apprecējās un pārcēlās dzīvot vīra vecāku mājās Vecumu pagastā. Pēc nelaimes ar roku vajadzēja apgūt jaunu profesiju, jo iepriekšējās zināšanas vairs nebija liekamas lietā un pēc divu gadu mācībām Latvijas lauksaimniecības neklātienes tehnikumā Marijanna kļuva par kvalificētu agronomu un strādāja padomju saimniecībā „Vecumi” kā augkopības brigadiere.
1987.gadā ģimene pārceļas uz Viļaku, kur Marijanna strādāja padomju saimniecībā "Viļaka" par iecirkņa priekšnieci. Zaudējot darbu padomju saimniecībā, 1995.gadā ģimeneatgriežas atpakaļ Medņevas pagastā un arī pašlaik dzīvo Medņevas ciema "Ceļmalās".
Strādājot Viļakā Marijanna Kokoreviča sāka dziedāt Viļakas kultūras nama jauktajā korī un 1990. gada Dziesmu svētkos pirmo reizi kāpa uz Mežaparka lielās estrādes. 2000.gadā viņa sāka dziedāt Medņevas etnogrāfiskajā ansamblī. Kad 2008.gadā nemateriālā kultūras mantojuma projektā piedzima folkloras kopa „Egle”, Marijanna Kokoreviča ar 2009.gada februāri sāka dziedāt „Eglē”, kur dzied joproām. Kopš 2002.gada dzied arī Medņevas vokālajā ansamblī "Melodija", kuru vada meita Inita Raginska.
  Dziesmu kamolu Marijannai šūpulī ielika māmuļa Borbala Dukaļska, kura arī bija liela dziedātāja -dziedāja gan Medņevas etnogrāfiskajā ansamblī, gan bija psalmu vadītāja, kuru visur aicināja dziedāt. Mammai līdzi iedama, arī Marijanna apguva psalmu dziedāšanu. Kaut viņa dzied daudzus gadus, lasīt lasījumus sāka tikai ap 2004.gadu. Marianna dzied kopā ar Leontīni Čiguri, Helēnu Locāni, Anastasiju Erciku, Broņislavu Kokoreviču. Marijanna Kokoreviča ir viena no Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību sarakstā iekļautās vērtības "Psalmu dziedāšana Ziemeļlatgalē" nesējāmAvotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto no personīgā arhīva: Medņevas etnogrāfiskais ansamblis 2003.gadā (M.Kokoreviča pirmā no kreisās puse); Medņevas etnogrāfiskā ansambļa 25 gadu jubilejas reizē (2012) - no kreisās puses Ņina Circene, Marijanna Kokoreviča, Antonija Pabērza, Silvija Babāne (R.Cibules foto)
Raksta ID: 806
Atjaunināts: 05 septembris, 2018
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 2018
Ievietots:: 28 februāris, 2011 by Ināra B.
Atjaunināts:: 05 septembris, 2018 by Ināra B.
Also listed in
folder Katoliskā tradicionālā mūzika un tās kopēji -> Garīgo dziesmu dziedātāji


Citi raksti šajā sadaļā
b Akmentiņa Līvija
b Andrejeva Sandra
b Annuškāne Anna
b Avotiņa Skaidrīte
b Babāne Aniceta
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Bankova Emīlija
b Baranņikova Zinaīda
b Beidzeniece Tekla
b Bitaine Anna
b Bombāne Genovefa
b Bondareva Antija
b Bratuškina Valentīna
b Brenča Ineta
b Brokāne Stefānija (dz. Orlovska)
b Bruže Lilija
b Bukša Elita
b Bukšs Aloizs
b Cibule Inese
b Circāne Vija
b Daukste Maruta
b Dektere Antoņina
b Dimitrijeva Aina
b Diča Marija
b Dortāne Marta
b Dortāne Veneranda
b Dubkeviča Anna (Orlovska)
b Dukaļska Bārbala
b Dukaļska Janīna
b Dukaļska Tekla (dz. Prancāne)
b Dupuža Anna
b Dupuža Izabella
b Dupužs Staņislavs
b Dārzniece Marcijana
b Gaspažiņa Lucija
b Golovina Anita
b Golubova Marija ( dz. Ivanovska)
b Grodņa Meta
b Husare Irina
b Igovena Valentīna
b Janiša Veronika
b Jermacāne Anna
b Jermacāns Pēteris
b Jeromāns Leons
b Jēkabsone Daiga
b Kaimiņa Eleonora
b Kaimiņa Janīna
b Kamzola Valentīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Monika
b Keiša Stefānija
b Keiša Valentīna
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kokoreviča Annele
b Kokoreviča Genovefa
b Korne Emīlija
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Broņislava
b Krakope Antoņina
b Krilova Tamāra
b Kupriša Silvija
b Langovska Marianna
b Lapšāne Lucija
b Lapšāne Valentīna
b Laupace Irēna
b Lazdāne Otīlija
b Lesniece Ilze
b Lesniece Janīna
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Aina
b Logina Antoņina
b Logina Antoņina (dz. Lesniece)
b Logina Elija
b Logina Emīlija (dz. Ločmele)
b Logina Evgēnija
b Logina Leontija
b Logina Marija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Logina Zenta
b Ločmele Alīda
b Ločmele Evija
b Ločmele Helēna
b Ločmele Janīna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Maruta
b Ločmele Tekla
b Ločmelis Staņislavs
b Matisāne Konstancija
b Matisāne Santa
b Matisāne Stefānija
b Medne Helēna
b Medne Teresija
b Melne Marianna (dz. Barkāne)
b Metene Valentīna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Miza Zelma
b Mūrmanis Harijs
b Pabērza Antonija
b Pakalnīte Anita
b Pitkeviča Marija
b Pluša Aija
b Pranckune Emerita
b Prancāne Anna
b Prancāne Maruta
b Pugače Līksma
b Pužule Anna
b Pužule Daina
b Pužule Emīlija
b Pužule Lucija
b Pužule Zinaīda
b Raginska Anna
b Raginska Inita
b Rakstiņa Aivita
b Rakstiņa Zenta
b Rancāne Aīda
b Reidzāne Beatrise
b Serdāne Leonora
b Sisojeva Anna
b Slišāne Aina
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irēna
b Slišāne Kate
b Slišāne Leontīna
b Slišāne Rozālija
b Slišāns Andris
b Slišāns Antons
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Sokirka Ināra
b Spalviņa Broņislava
b Spridzāne Ligita
b Sprukule Inita
b Stepanovs Juris
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Studente Ārija
b Stērniniece Bronislava
b Sudare Anna
b Sudarovs Pēteris
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Supe Līvija
b Supe Marija
b Sutugova Sarma
b Svilpe Marija
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Ušupniece Emīlija
b Vaivode Elēna
b Vancāne Emerita
b Veina Albīna
b Vilkaste Anna
b Vilne Eleonora
b Vizule Anele
b Volkova Eleonora (dz. Stērnieks)
b Zaremba Anita
b Zaremba Staņislavs
b Zelča Aina
b Zelča Helēna
b Zelča Inese
b Zelča Olga
b Zelča Tamāra
b Zelča Vilma
b Zelča Zinaīda
b Zizlāne Līga
b Zuša Rasma
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Mihalina (dz. Kozlovska)
b Šaicāne Skaidrīte
b Šaicāne Tekla (dz. Bratuškina)
b Šakina Margarita
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ščemeļinska Anna (Bukša)
b Žabare Emerita
b Žagare Ingrīda
b Čerbakovs Dzintars
b Čipate Rita
b Čudarāne Regīna