Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Namsons Antons

Raksta ID: 805
Atjaunināts: 14 maijs, 2012
Ērģelnieks
Dzimis 1925.gada 31.janvārī Bērzpils pagasta "Osudaros" kalēja trīs bērnu ģimenē. 1940.gadā beidzis Bērzpils pagasta pamatskolu un uzsācis ērģelnieka apmācības. A.Namsons atceras: "Man ļoti patika dievkalpojumi skaistajā Bēržu baznīcā. Lielāks paaudzies, sāku piekalpot. Klausoties varenajās ērģeļu skaņās, es gribēju tās iemācīties spēlēt".  Spēlēt ērģeles Antons Namsons mācās no 1942.gada līdz 1945.gadam pie ērģelnieka Miķeļa Laizāna Tilžā. Atsaucoties Tilžas prāvesta Locāna aicinājumam, Antons pērceļas uz Tilžu. No 1947.gada 14.septembra viņš sāk patstāvīgi strādāt Tilžas baznīcā par ērģelnieku, noorganizē un vada baznīcas kori. Tilžas Romas katoļu draudzes kori A.Namsons vadījis 59 gadus.
Spēlēšanai baznīcā A.Namsons ir  uzticīgs visus padomju varas gadus. Spēlējis arī Kārsavā, Jelgavā, Rugājos, Baltinavā, Bēržos un citur, jo daudzās baznīcās nebija sava ērģelnieka. Tā kā viņam bija arī laba balss, tad ērģeļu skaņas un balss darīja krāšņākus un pilnvērtīgākus dievkalpojumus baznīcās. A.Namsons ērģeļspēli mācījis arī citam mūspuses pazīstamam ērģelniekam Staņislavam Baranovskim.
Lai nodrošinātu ģimeni ar iztikas līdzekļiem, Namsons strādājis celtniecībā un vairāk nekā 25 gadus mežniecībā.
Par nozīmīgu darbu 2001.gada septembrī Antons Namsons saņēmis Goda rakstu no Vatikāna, no pāvesta Jāņa Pāvila II. Ievērojot viņa garo darba mūžu - 55 gadus pie ērģelēm un dzīvojot pēc kristīgās ticības principiem, pāvests Namsonu ģimeni apsveicis un devis savu Apustulisko svētību.
Antons Namsons miris 2007.gada 22.aprīlī, apglabāts Bēržu kapsētā.


Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto no E.Namsones ģimenes albuma: A.Namsona foto pasei (60. gadi); Antons ar sievu Janīnu 1960.gadu sākumā; A.Namsona ģimene (Antona mamma, sieva Janīna ar meitu Dagniju, krustmāte Marijanna Reinieks); A.Namsons ar ilggadējo Tilžas draudzes prāvestu Stefanu Locānu (abi vidū) pie Tilžas katoļu baznīcas ar draudzes dziedātājām (ap 1950.gadu)
Raksta ID: 805
Atjaunināts: 14 maijs, 2012
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1568
Ievietots:: 01 februāris, 2011 by Ināra B.
Atjaunināts:: 14 maijs, 2012 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Baranovskis Staņislavs
b Boža Aina
b Jangblūde Dace (dzim.Kaša)
b Jaunzeme - Portnaja Diāna
b Jūsmiņš Aloizijs
b Jēkabsone Laura
b Jēkabsons Arnolds
b Kļaviņš Jānis
b Logins Francis
b Matīss Tālis
b Mežore Sandra
b Mētra Olīvs
b Skulte Ādolfs