Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

France Inga

Raksta ID: 803
Atjaunināts: 26 janvāris, 2011
Pedagoģe, mācību grāmatu autore
Dzimusi 1970.gada 10.janvārī Balvos. Beigusi Balvu 1.vidusskolu, kā arī Balvu bērnu mūzikas skolu. 1988.gadā Inga uzsākusi studijas Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātē, vispirms iegūstot matemātikas skolotāja diplomu, bet pēc tam arī matemātikas maģistra grādu. Jau paralēli studijām viņa strādāja par matemātikas skolotāju Rīgas 64.vidusskolā, pēc tam Jelgavas Spīdolas skolā - ģimnāzijā un visbeidzot septiņus gadus Natālijas Draudziņas ģimnāzijā Rīgā. Viens no interesantākajiem darbiem skolā Ingai šķitis dažādu matemātikas pulciņu vadīšana, strādājot pie skolēnu sagatavošanas matemātikas olimpiādēm.
Laika periodā no 2000.gada līdz 2008.gadam Inga France strādāja kā ārštata metodiķe IZM Izglītības satura un eksaminācijas centrā, kā arī bija lektore un kursu vadītāja dažādās skolotāju tālākizglītības programmās, kas saistītas ar matemātikas padziļinātu mācīšanu, arī darbs pie matemātikas grāmatu recenzēšanas. Saistībā ar matemātikas padziļinātu mācīšanu, sadarbībā ar citiem autoriem tapušas arī daudzas publikācijas, kas izdotas atsevišķās brošūrās un ievietotas LIIS interneta vietnē. Žurnālā „Zvaigžņotā debess” publicēta rakstu sērija par grafu teorijas elementiem
2000.-2004.gadā Inga France strādāja Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības sistēmas attīstības projekta Skolu vērtēšanas komponentā. Šajā laikā viņa kopā ar kolēģiem strādāja pie skolu darbības kvalitātes vērtēšanas un attīstības plānošanas metodikas izstrādes.
2004.gadā Inga uzsāka studijas LU Ekonomikas un vadības fakultātē, 2006.gadā iegūstot sociālo zinātņu maģistra grādu sabiedrības vadībā. 2004.gadā viņa strādāja SIA "Baltkonsults" par projektu vadītāju, kopš 2005.gada strādā Rīgas brīvostas pārvaldē pie projektu sagatavošanas un ieviešanas, kopš 2011.gada par tirgus analītiķi.
Kaut arī pēdējos gados tiešais darbs Ingai vairs nav saistīts ar matemātikas mācīšanu, tā tomēr palikusi viņas sirdslieta. Kopā ar Ilzi Franci un Eviju Slokenbergu ir sarakstītas un izdevniecībā "Lielvārds" nākušas klajā mācību grāmatas "Matemātika 10.klasei" un "Matemātika 11.klasei". Pēdējā grāmata - "Matemātika 12.klasei'" tiks izdota 2011.gadā.
Inga France 12 gadus dziedāja LU sieviešu korī "Minjona", ar kuru kopā būts daudzos koncertceļojumos gan Eiropā, gan ASV. Ceļošana arī joprojām ir pats mīļākais vaļasprieks, ko pēdējos gados cenšas savienot ar operas un koncertu apmeklējumiem.
Kopš studiju uzsākšanas 1988.gadā dzīvo Rīgā.


Foto no personīgā arhīva: Inga Balvos 2010.gadā un Bavārijā pie Linderhofas pils 2010.gada vasarā
Raksta ID: 803
Atjaunināts: 26 janvāris, 2011
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 2263
Ievietots:: 26 janvāris, 2011 by Ināra B.
Atjaunināts:: 26 janvāris, 2011 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aleksandrova Devgasija
b Annuškāne Eugenija
b Baranova Rūta
b Budevičs Jānis
b Bukša Marija
b Bukšs Vilis
b Castrova Maruta
b Cibule Ruta
b Cunska Evģēnija
b Daukste Inese
b Dreimanis Vitolds
b Gabrāne Iveta
b Garijone Agnese
b Grahoļska Valentīna
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Daiga
b Grigāne Gunta
b Igovena Valentīna
b Ilona Bukša
b Irbīte Ingūna
b Jermacāne Lūcija
b Jevstigņejeva Akvilīna
b Kalniņa Inese
b Korkla Aina
b Kriviša Anna
b Krišjāne Erna
b Krēmane Anna
b Laicāne Maija
b Ločmele Anastasija
b Ločmele Anita
b Lukjanova Daiga
b Lāpāns Māris
b Matīsa Alīna
b Menca Amālija
b Mežale Zita
b Milaševiča Antoņina
b Nagle Aija
b Nelsone Irēna
b Oplucāne Ilga
b Ozoliņš Kārlis
b Pimanova Māra
b Polfanders Henrihs
b Pozņaks Ulriks
b Puķītis Ernests
b Sallinene Inta
b Salmanis Egons
b Seņka Jāzeps
b Silovs Leonards
b Sležis Ilmārs
b Slišāne Emīlija
b Slišāns Imants
b Sokirka Ināra
b Sudarovs Pēteris
b Tiltiņa Iveta
b Useniece Iveta
b Uļanovska Stefānija
b Vaskinovičs Juris
b Veikšāne Austra
b Veismanis Agris
b Vītola Linda
b Zaharova Zoja
b Zdanoviča Natālija
b Šaicāne Irēna
b Ūsele Veneranda
b Čudarāne Regīna