Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Mežale Veneranda

Raksta ID: 799
Atjaunināts: 27 augusts, 2013
Briežuciema etnogrāfiskā ansambļa un garīgo dziesmu dziedātāja

Dzimusi 1934.gada 27.decembrī Šķilbēnu ciema padomes Ploskinē. Skolā sāka iet 1941.gadā Ignatovā. Viņa ir pabeigusi tikai četras klases, jo agri bija jāsāk strādāt. Sākumā ganīja govis un strādāja savā saimniecībā, vēlāk sovhozā "Zelta druva" slauca govis. 1962.gadā Veneranda apprecējās un pārnāca dzīvot uz Briežuciema pagasta Denicovu. Te viņa strādāja par cūkkopēju. No 2000.gada dzīvo Briežuciema centrā. Izaudzināti divi dēli.

Briežuciema etnogrāfiskajā ansamblī Veneranda Mežale dzied kopš 1978.gada. Dzied kopš ansambļa pirmsākuma un ir viena no enerģiskākajām sievām ansamblī. Kopā ar kolektīvu bijusi vairākos folkloras festivālos un citos pasākumos. Piedalījusies 2013.gada Dziesmusvētkos.

Dziedāt psalmus Veneranda iesākusi kopā ar vecmammu, un viņai ļoti paticis dziedāt. Kā sāka pati? Leontīna Šakina paņēma Venerandu sev līdzi dziedāt psalmus pie Alfona Keiša, kad viņam nomira mamma. Tā kā mātes vēlēšanās bija, lai viņai psalmus dziedātu trīs gadus, tad dēls arī katru gadu mātes miršanas dienā organizēja mājās psalmu dziedāšanu. Tā dziedāja piecus gadus līdz nomira pats Alfons Keišs. Vēlāk Veneranda piedalījusies vairākos psalmu dziedāšanas pasākumos Felicijas Loginas mājās. Veneranda stāsta, ka Briežuciema centrā ir divas psalmu sācējas – Leontīna Šakina un Genovefa Zelča, kuras parasti aicinot viņu dziedāt līdzi.


Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto no personīgā arhīva: Veneranda Mežale (2013); folkloras materiāla vākšanas laikā 1983.gadā (otrā no kreisās puses); ar etnogrāfiskā ansambļa sievām un Andu Beitāni (ceturtā no kreisās puses); ar Marutu Ločmeli un Emīliju Loginu (2005)
Raksta ID: 799
Atjaunināts: 27 augusts, 2013
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1832
Ievietots:: 07 janvāris, 2011 by Ināra B.
Atjaunināts:: 27 augusts, 2013 by Ināra B.
Also listed in
folder Katoliskā tradicionālā mūzika un tās kopēji -> Garīgo dziesmu dziedātāji


Citi raksti šajā sadaļā
b Akmentiņa Līvija
b Andrejeva Sandra
b Annuškāne Anna
b Avotiņa Skaidrīte
b Babāne Aniceta
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Bankova Emīlija
b Baranņikova Zinaīda
b Beidzeniece Tekla
b Bitaine Anna
b Bombāne Genovefa
b Bondareva Antija
b Bratuškina Valentīna
b Brenča Ineta
b Brokāne Stefānija (dz. Orlovska)
b Bruže Lilija
b Bukša Elita
b Bukšs Aloizs
b Cibule Inese
b Circāne Vija
b Daukste Maruta
b Dektere Antoņina
b Dimitrijeva Aina
b Diča Marija
b Dortāne Marta
b Dortāne Veneranda
b Dubkeviča Anna (Orlovska)
b Dukaļska Bārbala
b Dukaļska Janīna
b Dukaļska Tekla (dz. Prancāne)
b Dupuža Anna
b Dupuža Izabella
b Dupužs Staņislavs
b Dārzniece Marcijana
b Gaspažiņa Lucija
b Golovina Anita
b Golubova Marija ( dz. Ivanovska)
b Grodņa Meta
b Husare Irina
b Igovena Valentīna
b Janiša Veronika
b Jermacāne Anna
b Jermacāns Pēteris
b Jeromāns Leons
b Jēkabsone Daiga
b Kaimiņa Eleonora
b Kaimiņa Janīna
b Kamzola Valentīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Monika
b Keiša Stefānija
b Keiša Valentīna
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kokoreviča Annele
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Marijanna
b Korne Emīlija
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Broņislava
b Krakope Antoņina
b Krilova Tamāra
b Kupriša Silvija
b Langovska Marianna
b Lapšāne Lucija
b Lapšāne Valentīna
b Laupace Irēna
b Lazdāne Otīlija
b Lesniece Ilze
b Lesniece Janīna
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Aina
b Logina Antoņina
b Logina Antoņina (dz. Lesniece)
b Logina Elija
b Logina Emīlija (dz. Ločmele)
b Logina Evgēnija
b Logina Leontija
b Logina Marija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Logina Zenta
b Ločmele Alīda
b Ločmele Evija
b Ločmele Helēna
b Ločmele Janīna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Maruta
b Ločmele Tekla
b Ločmelis Staņislavs
b Matisāne Konstancija
b Matisāne Santa
b Matisāne Stefānija
b Medne Helēna
b Medne Teresija
b Melne Marianna (dz. Barkāne)
b Metene Valentīna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Miza Zelma
b Mūrmanis Harijs
b Pabērza Antonija
b Pakalnīte Anita
b Pitkeviča Marija
b Pluša Aija
b Pranckune Emerita
b Prancāne Anna
b Prancāne Maruta
b Pugače Līksma
b Pužule Anna
b Pužule Daina
b Pužule Emīlija
b Pužule Lucija
b Pužule Zinaīda
b Raginska Anna
b Raginska Inita
b Rakstiņa Aivita
b Rakstiņa Zenta
b Rancāne Aīda
b Reidzāne Beatrise
b Serdāne Leonora
b Sisojeva Anna
b Slišāne Aina
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irēna
b Slišāne Kate
b Slišāne Leontīna
b Slišāne Rozālija
b Slišāns Andris
b Slišāns Antons
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Sokirka Ināra
b Spalviņa Broņislava
b Spridzāne Ligita
b Sprukule Inita
b Stepanovs Juris
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Studente Ārija
b Stērniniece Bronislava
b Sudare Anna
b Sudarovs Pēteris
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Supe Līvija
b Supe Marija
b Sutugova Sarma
b Svilpe Marija
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Ušupniece Emīlija
b Vaivode Elēna
b Vancāne Emerita
b Veina Albīna
b Vilkaste Anna
b Vilne Eleonora
b Vizule Anele
b Volkova Eleonora (dz. Stērnieks)
b Zaremba Anita
b Zaremba Staņislavs
b Zelča Aina
b Zelča Helēna
b Zelča Inese
b Zelča Olga
b Zelča Tamāra
b Zelča Vilma
b Zelča Zinaīda
b Zizlāne Līga
b Zuša Rasma
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Mihalina (dz. Kozlovska)
b Šaicāne Skaidrīte
b Šaicāne Tekla (dz. Bratuškina)
b Šakina Margarita
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ščemeļinska Anna (Bukša)
b Žabare Emerita
b Žagare Ingrīda
b Čerbakovs Dzintars
b Čipate Rita
b Čudarāne Regīna