Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Diča Marija

Raksta ID: 794
Atjaunināts: 06 decembris, 2011
Briežuciema etnogrāfiskā ansambļa dziedātāja
Dzimusi 1939.gada 10.novembrī Silarašu ciema Senču mājās sešu bērnu ģimenē. Mācījusies Vareiku pamatskolā, kur beigusi četras klases. Divarpus gadu vecumā Marijai nomirusi māte, tāpēc uzaugusi pie audžumātes. Sešu gadu vecumā sākusi ganīt govis tēva saimniecībā, bet 15 gadu vecumā - strādāt kolhozā visādus sieviešu darbus: taisīt siena kaudzes, piedalīties graudu kulšanā. Vēlāk kolhozā Marija divus gadus ganījusi govis, trīs gadus ar rokām slaukusi govis. Pēc tam cūku fermā kā transporta strādnieks cūkām pievedusi barību.
Marija allaž bijusi aktīva pašdarbniece - piedalījusies dramatiskajā un deju kolektīvā, dziedājusi Baltinavas ciema korī.
1965.gadā Marija apprecējusies un kopā ar vīru Aleksandru uzaudzinājusi divas meitas. Kad meitas paaugušās, viņa kopā ar vīru strādājusi Ludzas rajona Numernes mežniecībā. Sovhoza laikos strādājusi par teļkopēju un maiņas slaucēju padomju saimniecībā "Baltinava". Vīrs 1988.gadā nomiris.
Marija 1989.gadā piecdesmit gadu vecumā aiziet pensijā. 2000.gadā pārceļas dzīvot uz Briežuciemu un 2004.gadā sāk dziedāt Briežuciema etnogrāfiskajā ansamblī. Var dziedāt dažāda rakstura dziesmas. Kolektīvā dzied arī tagad.
2007.gada vasarā Marija Diča piedalās pļāvēju sacensībās Briežuciemā un izcīna 1.vietu un ceļojošo kausu. Arī 2008.gada jūlijā pļāvēju sacensībās Tilžā grupā dāmām pēc 50 gadiem, viņa izcīna 1.vietu.
Marijas vaļasprieks ir cimdu un zeķu adīšana. Viņas rakstainie cimdi bijuši izstādē gan Briežuciema klubā, gan Balvu novadā. Ja paaicina, piedalās arī Briežuciema dramatiskajā kolektīvā.
Mirusi 2011.gadā


Foto no personīgā arhīva: M.Diča ar meitas Guntas ģimeni; M.Diča (no kreisās puses) ar Marutu Ločmeli Latgales dienā Brīvdabas muzejā 2011.gada 15.maijā (R.Cibules foto)
Raksta ID: 794
Atjaunināts: 06 decembris, 2011
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1910
Ievietots:: 07 janvāris, 2011 by Ināra B.
Atjaunināts:: 06 decembris, 2011 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Akmentiņa Līvija
b Andrejeva Sandra
b Annuškāne Anna
b Avotiņa Skaidrīte
b Babāne Aniceta
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Bankova Emīlija
b Baranņikova Zinaīda
b Beidzeniece Tekla
b Bitaine Anna
b Bombāne Genovefa
b Bondareva Antija
b Bratuškina Valentīna
b Brenča Ineta
b Brokāne Stefānija (dz. Orlovska)
b Bruže Lilija
b Bukša Elita
b Bukšs Aloizs
b Cibule Inese
b Circāne Vija
b Daukste Maruta
b Dektere Antoņina
b Dimitrijeva Aina
b Dortāne Marta
b Dortāne Veneranda
b Dubkeviča Anna (Orlovska)
b Dukaļska Bārbala
b Dukaļska Janīna
b Dukaļska Tekla (dz. Prancāne)
b Dupuža Anna
b Dupuža Izabella
b Dupužs Staņislavs
b Dārzniece Marcijana
b Gaspažiņa Lucija
b Golovina Anita
b Golubova Marija ( dz. Ivanovska)
b Grodņa Meta
b Husare Irina
b Igovena Valentīna
b Janiša Veronika
b Jermacāne Anna
b Jermacāns Pēteris
b Jeromāns Leons
b Jēkabsone Daiga
b Kaimiņa Eleonora
b Kaimiņa Janīna
b Kamzola Valentīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Monika
b Keiša Stefānija
b Keiša Valentīna
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kokoreviča Annele
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Marijanna
b Korne Emīlija
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Broņislava
b Krakope Antoņina
b Krilova Tamāra
b Kupriša Silvija
b Langovska Marianna
b Lapšāne Lucija
b Lapšāne Valentīna
b Laupace Irēna
b Lazdāne Otīlija
b Lesniece Ilze
b Lesniece Janīna
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Aina
b Logina Antoņina
b Logina Antoņina (dz. Lesniece)
b Logina Elija
b Logina Emīlija (dz. Ločmele)
b Logina Evgēnija
b Logina Leontija
b Logina Marija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Logina Zenta
b Ločmele Alīda
b Ločmele Evija
b Ločmele Helēna
b Ločmele Janīna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Maruta
b Ločmele Tekla
b Ločmelis Staņislavs
b Matisāne Konstancija
b Matisāne Santa
b Matisāne Stefānija
b Medne Helēna
b Medne Teresija
b Melne Marianna (dz. Barkāne)
b Metene Valentīna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Miza Zelma
b Mūrmanis Harijs
b Pabērza Antonija
b Pakalnīte Anita
b Pitkeviča Marija
b Pluša Aija
b Pranckune Emerita
b Prancāne Anna
b Prancāne Maruta
b Pugače Līksma
b Pužule Anna
b Pužule Daina
b Pužule Emīlija
b Pužule Lucija
b Pužule Zinaīda
b Raginska Anna
b Raginska Inita
b Rakstiņa Aivita
b Rakstiņa Zenta
b Rancāne Aīda
b Reidzāne Beatrise
b Serdāne Leonora
b Sisojeva Anna
b Slišāne Aina
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irēna
b Slišāne Kate
b Slišāne Leontīna
b Slišāne Rozālija
b Slišāns Andris
b Slišāns Antons
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Sokirka Ināra
b Spalviņa Broņislava
b Spridzāne Ligita
b Sprukule Inita
b Stepanovs Juris
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Studente Ārija
b Stērniniece Bronislava
b Sudare Anna
b Sudarovs Pēteris
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Supe Līvija
b Supe Marija
b Sutugova Sarma
b Svilpe Marija
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Ušupniece Emīlija
b Vaivode Elēna
b Vancāne Emerita
b Veina Albīna
b Vilkaste Anna
b Vilne Eleonora
b Vizule Anele
b Volkova Eleonora (dz. Stērnieks)
b Zaremba Anita
b Zaremba Staņislavs
b Zelča Aina
b Zelča Helēna
b Zelča Inese
b Zelča Olga
b Zelča Tamāra
b Zelča Vilma
b Zelča Zinaīda
b Zizlāne Līga
b Zuša Rasma
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Mihalina (dz. Kozlovska)
b Šaicāne Skaidrīte
b Šaicāne Tekla (dz. Bratuškina)
b Šakina Margarita
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ščemeļinska Anna (Bukša)
b Žabare Emerita
b Žagare Ingrīda
b Čerbakovs Dzintars
b Čipate Rita
b Čudarāne Regīna