Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Dektere Antoņina

Raksta ID: 792
Atjaunināts: 30 janvāris, 2020

Baltinavas etnogrāfiskā ansambļa dziedātāja

Dzimusi 1926.gada 20.februārī Rēzeknes rajona Makašānu pagasta Kūkoju sādžā. Kūkoju ģimenē bija pieci bērni - trīs meitas un divi dēli. Tēvam piederēja mazs zemes gabaliņš Ičas upes malā. Māte jauna nomira, tēvs apprecējās otrreiz un bērniem klājās grūti. Antoņinu atdeva par gani pie svešiem cilvēkiem. Pirmās četras klasītes viņa mācījās Ilzeskalnā, 5.-7.klasēs Sološnieku skolā, bet pēc tam strādāja par kalponīti Ilzeskalnā, Ančupānos. Savā dzīvē pieredzējusi kara šausmas, badu, apģērba trūkumu.

Antoņinai ļoti gribējās mācīties un viņa mācījās. 1948.gadā beidza Daugavpils Skolotāju institūtu. Pirmā darba vieta bija Rogovka, kur viņa satiek savu mūža mīlestību Vladislavu. 1949.gadā apprecas, uzaudzina dēlu un meitu un tagad palīdz audzināt mazbērnus.

No 1952.gada līdz pat aiziešanai pensijā Antoņina strādāja Baltinavas vidusskolā par latviešu valodas un literatūras skolotāju. Visā savā dzīvē viņa bijusi aktīva dziedātāja. Dziedājusi Baltinavas ciema jauktajā korī, Balvu rajona skolotāju korī, vairākas reizes piedalījusies dziesmu svētkos Rīgā. No 1980.gada dzied Baltinavas etnogrāfiskajā ansamblī. Dzied soprānu.

Antoņina dzied arī psalmas un garīgās dziesmas baznīcā.

Kopā ar vīru Vladislavu dzīvē ievadījusi vairāk kā desmit jaunos pārus.

2011.gadā sakarā ar dzīves jubileju un aktīvu ilggadēju līdzdalību etnogrāfiskajā ansamblī Baltinavas novada dome Antoņinai Dekterei piešķīra Atzinības rakstu

Mirusi 2015.gada 15.jūlijā

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē


Foto no personīgā arhīva: A.Dektere (2008); 85 gadu jubilejā kopā ar etnogrāfiskā ansambļa sievām (2011)

Raksta ID: 792
Atjaunināts: 30 janvāris, 2020
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 1801
Ievietots:: 28 decembris, 2010 by Ināra B.
Atjaunināts:: 30 janvāris, 2020 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Akmentiņa Līvija
b Andrejeva Sandra
b Annuškāne Anna
b Avotiņa Skaidrīte
b Babāne Aniceta
b Babāne Silvija
b Babāne Valentīna
b Bankova Emīlija
b Baranņikova Zinaīda
b Beidzeniece Tekla
b Bitaine Anna
b Bombāne Genovefa
b Bondareva Antija
b Bratuškina Valentīna
b Brenča Ineta
b Brokāne Stefānija (dz. Orlovska)
b Bruže Lilija
b Bukša Elita
b Bukšs Aloizs
b Cibule Inese
b Circāne Vija
b Daukste Maruta
b Dimitrijeva Aina
b Diča Marija
b Dortāne Marta
b Dortāne Veneranda
b Dubkeviča Anna (Orlovska)
b Dukaļska Bārbala
b Dukaļska Janīna
b Dukaļska Tekla (dz. Prancāne)
b Dupuža Anna
b Dupuža Izabella
b Dupužs Staņislavs
b Dārzniece Marcijana
b Gaspažiņa Lucija
b Golovina Anita
b Golubova Marija ( dz. Ivanovska)
b Grodņa Meta
b Husare Irina
b Igovena Valentīna
b Janiša Veronika
b Jermacāne Anna
b Jermacāns Pēteris
b Jeromāns Leons
b Jēkabsone Daiga
b Kaimiņa Eleonora
b Kaimiņa Janīna
b Kamzola Valentīna
b Kaņepe Anna
b Kaņepe Elizabete
b Keiša Anna
b Keiša Lūcija
b Keiša Monika
b Keiša Stefānija
b Keiša Valentīna
b Keiša Valentīna (dz. Logina)
b Kokoreviča Annele
b Kokoreviča Genovefa
b Kokoreviča Marijanna
b Korne Emīlija
b Kovaļevska Jadviga
b Kozlovska Broņislava
b Krakope Antoņina
b Krilova Tamāra
b Kupriša Silvija
b Langovska Marianna
b Lapšāne Lucija
b Lapšāne Valentīna
b Laupace Irēna
b Lazdāne Otīlija
b Lesniece Ilze
b Lesniece Janīna
b Livzeniece Marcijana
b Locāne Aina
b Logina Antoņina
b Logina Antoņina (dz. Lesniece)
b Logina Elija
b Logina Emīlija (dz. Ločmele)
b Logina Evgēnija
b Logina Leontija
b Logina Marija
b Logina Marina
b Logina Solveta
b Logina Vitālija
b Logina Zenta
b Ločmele Alīda
b Ločmele Evija
b Ločmele Helēna
b Ločmele Janīna
b Ločmele Malvīne
b Ločmele Maruta
b Ločmele Tekla
b Ločmelis Staņislavs
b Matisāne Konstancija
b Matisāne Santa
b Matisāne Stefānija
b Medne Helēna
b Medne Teresija
b Melne Marianna (dz. Barkāne)
b Metene Valentīna
b Mežaka Valentīna
b Mežale Anna
b Mežale Veneranda
b Miza Zelma
b Mūrmanis Harijs
b Pabērza Antonija
b Pakalnīte Anita
b Pitkeviča Marija
b Pluša Aija
b Pranckune Emerita
b Prancāne Anna
b Prancāne Maruta
b Pugače Līksma
b Pužule Anna
b Pužule Daina
b Pužule Emīlija
b Pužule Lucija
b Pužule Zinaīda
b Raginska Anna
b Raginska Inita
b Rakstiņa Aivita
b Rakstiņa Zenta
b Rancāne Aīda
b Reidzāne Beatrise
b Serdāne Leonora
b Sisojeva Anna
b Slišāne Aina
b Slišāne Helēna
b Slišāne Irēna
b Slišāne Kate
b Slišāne Leontīna
b Slišāne Rozālija
b Slišāns Andris
b Slišāns Antons
b Smuška Natālija (dz. Lapšāne)
b Sokirka Ināra
b Spalviņa Broņislava
b Spridzāne Ligita
b Sprukule Inita
b Stepanovs Juris
b Strupka Anna (dz. Aleksāne)
b Studente Ārija
b Stērniniece Bronislava
b Sudare Anna
b Sudarovs Pēteris
b Supe Bārbala (dz. Ločmele)
b Supe Līvija
b Supe Marija
b Sutugova Sarma
b Svilpe Marija
b Toma Antonija
b Tutiņa Anna
b Ušupniece Emīlija
b Vaivode Elēna
b Vancāne Emerita
b Veina Albīna
b Vilkaste Anna
b Vilne Eleonora
b Vizule Anele
b Volkova Eleonora (dz. Stērnieks)
b Zaremba Anita
b Zaremba Staņislavs
b Zelča Aina
b Zelča Helēna
b Zelča Inese
b Zelča Olga
b Zelča Tamāra
b Zelča Vilma
b Zelča Zinaīda
b Zizlāne Līga
b Zuša Rasma
b Šaicāne Lidija
b Šaicāne Mihalina (dz. Kozlovska)
b Šaicāne Skaidrīte
b Šaicāne Tekla (dz. Bratuškina)
b Šakina Margarita
b Štekele Anna
b Štotaka Marija
b Šumska Anna
b Ščemeļinska Anna (Bukša)
b Žabare Emerita
b Žagare Ingrīda
b Čerbakovs Dzintars
b Čipate Rita
b Čudarāne Regīna