Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Kaluga Imants

Raksta ID: 791
Atjaunināts: 23 aprīlis, 2012
Sabiedriskais darbinieks, muzikants
Dzimis 1957.gada 13.aprīlī. 1975.gadā beidzis Viļakas vidusskolu.
Ratiņkrēslā Imants nonāca 18 gadu vecumā pēc motocikla avārijas septiņdesmito gadu vidū. Kādu laiku viņš strādāja mājražotāju apvienībā „Jūrmala” – adīja ar rokas adāmmašīnu. Pēc tam ilgu laiku viņš bija Medņevas pagasta un Balvu rajona invalīdu sporta un rehabilitācijas kluba „Medņeva” dibinātājs un vadītājs.
„Ratiņkrēsls nav pasaules gals. Tikt vai netikt no mājas laukā - to lielā mērā nosaka arī paša dzīvesveids un attieksme. Kāds nemiera gars biju līdz tam, tāds arī paliku. Sāku braukāt ārpus mūsu rajona uz invalīdu organizācijām, tad uz Rīgu, atradu domubiedrus, iespējas nodarboties ar sportu, trenēties ratiņbasketbolā. Līdz kādu dienu pagasta padomes priekšsēdētāja teica: "Pietiek tev dauzīties pa pasauli, mums pašiem vajag uztaisīt sporta centru, lai citi brauc pie mums!" Tā viss sākās." Tika izremontētas vietējās internātskolas pirmā stāva telpas, piemērojot tās cilvēku ar kustību traucējumiem vajadzībām. Tagad Medņevā ir ne tikai sporta zāle, bet arī atpūtas telpas, fizioterapijas un masiera kabinets. Pateicoties biedrības aktīvai darbībai Medņevā notikušas nometnes bērniem ar īpašām vajadzībām, Latvijas izlases komandas ratiņbasketbolā treniņnometnes, izstrādāts tehniskais projekts stadiona celtniecībai Medņevā.
Pats Imants aktīvi darbojās republikas ratiņnieku maratona komandā, arī ratiņbasketbola republikas komandā.
Par ieguldījumu invalīdu sportā jau pēc nāves Imantu Kalugu nominēja par „Gada balvas paralimpiskajā sportā 2008” laureātu.
Savu prieku Imants rada mūzikā, spēlējot un dziedot Medņevas kapelā un ansamblī „Medņevas puikas”. Mīlēja meitu Zandu, auklēja viņu mazu, pina bizes un veda uz bērnudārzu. Ļoti gaidīja piedzimstam mazmeitiņu Anniju.
Miris 2008.gada 19.oktobrī

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē

Foto no S.Šaicānes personīgā arhīva: I.Kaluga ar māsas meitu; adot un Medņevas kapelas sastāvā
Raksta ID: 791
Atjaunināts: 23 aprīlis, 2012
Atjauninājumu skaits:: 1
Skatījumi:: 1813
Ievietots:: 27 decembris, 2010 by Ināra B.
Atjaunināts:: 23 aprīlis, 2012 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Akuls Pēteris
b Aleksandrovs Jānis
b Apeins Ilmārs
b Berķis Zigfrīds Rihards
b Bikovskis Valdis
b Bondars Edgars
b Bozovičs Antons
b Dzenītis Jānis
b Gabranovs Pēteris
b Gailis Jānis
b Jozuus Kārlis
b Kazinovskis Andris
b Keišs Pēteris
b Krasnais Vilberts
b Kuļša Regīna
b Kuļšs Vitālijs
b Kļaviņš Paulis
b Logins Bruno
b Logins Henrihs
b Ločmelis Vincents
b Lāce Palmīra
b Matīss Valdis
b Olekšs Kazimirs
b Paidere Irēna
b Pastars Edgars
b Polfanders Ludvigs
b Pušpurs Aldis
b Sudarovs Jānis
b Sīlis Teodors
b Upītis Gunārs
b Šaicāns Ainis
b Šaicāns Voldemārs
b Šķirmants Jānis
b Šļakota Kazimirs
b Āze Anna