Balvu reģiona kultūrvēstures datu bāze

Nelsone Irēna

Raksta ID: 790
Atjaunināts: 21 novembris, 2020

Mūzikas skolotāja, kordiriģente, metodiķe
Dzimusi 1950.gada 26.oktobrī Vectilžas pagastā. 1966.gadā beigusi Vectilžas astoņgadīgo skolu, 1970.gadā - Rēzeknes mūzikas vidusskolas kordiriģentu nodaļu, 1975.gadā - Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatoriju. 2002.gadā Irēna Nelsone ieguvusi maģistra grādu mūzikas pedagoģijā, 2009.gadā uzsāka studijas doktorantūrā Latvijas Universitātē.
Irēna ar mūziku saistīta jau kopš bērnības. Ģimenē viņi bija pieci bērni, kas kopā sanākot gan dziedāja, gan rakstīja bērnu ludziņas un spēlēja teātri. Irēna kopā ar vecākiem muzicēja lauku kapelā – tēvs spēlēja akordeonu, māte cītaru. Irēna sākumā spēlēja bungas, pēc tam iemācījās pēc dzirdes spēlēt akordeonu. Akordeona spēle tā aizrāva, ka viņa nolēma iestāties mūzikas skolā un blakus kordiriģenta specialitātei pilnveidoja arī akordeona spēlētprasmi.
Kopš 1988.gada Irēna ir J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Mūzikas pedagoģijas nodaļas metodiķe, kopš 1995.gada - docente, kopš 2003.gada - asociētā profesore. No 1995.gada līdz 2002.gadam bijusi RPIVA pedagoģe. Vēl viņa strādā Rīgas 6.vidusskolā par mūzikas skolotāju. Skola ir prakses vieta studentiem – topošajiem mūzikas skolotājiem un tā ir lieliska metodiskā laboratorija Irēnai, kur viņa var pārbaudīt praksē savas radošās idejas un pēc tam tās iedzīvināt mācību līdzekļos, dalīties savā pieredzē un diskutēt par to mūzikas skolotāju kursos. Irēna ir arī Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas mūzikas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja un konsultante. I.Nelsone ir iesaistījusies Eiropas mūzikas skolotāju asociācijā, regulāri piedalās zinātniskajās konferencēs un metodiskajos semināros.
Irēna Nelsone ir vairāku mācību līdzekļu un metodisku materiālu autore, tai skaitā mūzikas mācību grāmatu komplekts 1. – 4.klasei, Mūzikas mācīšanas metodika, metodiskais palīgs skolotājiem 1. – 4. klasei, metodiska izstrāde Laikmeta ainas, pārbaudes darbu paraugi u.c.
1982.gadā I.Nelsone nodibinājusi senās mūzikas ansambli "Canto", kas popularizēja seno mūziku skolu jaunatnes vidū, līdz 2008.gadam bijusi šī ansambļa vadītāja.
Irēnas vīrs Andrejs Mūrnieks strādā par mācībspēku Latvijas Universitātē. Ģimenē izaudzināti trīs dēli - Andris, Viktors un Eduards. Jaunākais dēls Eduards kopā ar ģimeni dzīvo Anglijā un strādā rūpnīcā, vidējais dēls Viktors apguvis pavāra profesiju, un tikai vecākais dēls - Andris Nelsons ir saistīts ar mūziku. Viņš ir viens no starptautiski pieprasītākajiem mūsdienu jaunajiem diriģentiem, no 2003.gada līdz 2007.gadam bijis Latvijas Nacionālās operas galvenais diriģents, tagad ir Birmingemas (Anglija) simfoniskā orķestra galvenais diriģents.
Irēnas hobijs ir ceļošana, filmēšana un fotografēšana. Viņa ļoti ciena savas dzimtās puses tradīcijas, ar lielu prieku ciemojas savā dzimtajā pusē, kas saistās ar jaukām bērnības atmiņām.

Valsts prezidents Egīls Levits un Ordeņu kapituls 2020.gada 30.oktobrī lēma Irēnu Nelsoni apbalvot ar Triju Zvaigžņu ordeni.

Avotu saraksts novadpētniecības datu bāzē


Foto no personīgā arhīva: I.Nelsone Anglijā (2010.gada oktobrī); Jūrmalā (2009); kapusvētkos Lutenānos kopā ar mammu un māsu (2009); ar ģimeni pie mammas "Naudītē" Dobeles rajonā (2009); kopā ar māsām ciemos pie jaunākā dēla Eduarda ģimenes Linkolnā, Anglijā (2010)

Raksta ID: 790
Atjaunināts: 21 novembris, 2020
Atjauninājumu skaits:: 3
Skatījumi:: 2414
Ievietots:: 23 decembris, 2010 by Ināra B.
Atjaunināts:: 21 novembris, 2020 by Ināra B.

Citi raksti šajā sadaļā
b Aleksandrova Devgasija
b Annuškāne Eugenija
b Baranova Rūta
b Budevičs Jānis
b Bukša Marija
b Bukšs Vilis
b Castrova Maruta
b Cibule Ruta
b Cunska Evģēnija
b Daukste Inese
b Dreimanis Vitolds
b France Inga
b Gabrāne Iveta
b Garijone Agnese
b Grahoļska Valentīna
b Griestiņa Anna (dzim.Prole)
b Griestiņa Daiga
b Grigāne Gunta
b Igovena Valentīna
b Ilona Bukša
b Irbīte Ingūna
b Jermacāne Lūcija
b Jevstigņejeva Akvilīna
b Kalniņa Inese
b Korkla Aina
b Kriviša Anna
b Krišjāne Erna
b Krēmane Anna
b Laicāne Maija
b Ločmele Anastasija
b Ločmele Anita
b Lukjanova Daiga
b Lāpāns Māris
b Matīsa Alīna
b Menca Amālija
b Mežale Zita
b Milaševiča Antoņina
b Nagle Aija
b Oplucāne Ilga
b Ozoliņš Kārlis
b Pimanova Māra
b Polfanders Henrihs
b Pozņaks Ulriks
b Puķītis Ernests
b Sallinene Inta
b Salmanis Egons
b Seņka Jāzeps
b Silovs Leonards
b Sležis Ilmārs
b Slišāne Emīlija
b Slišāns Imants
b Sokirka Ināra
b Sudarovs Pēteris
b Tiltiņa Iveta
b Useniece Iveta
b Uļanovska Stefānija
b Vaskinovičs Juris
b Veikšāne Austra
b Veismanis Agris
b Vītola Linda
b Zaharova Zoja
b Zdanoviča Natālija
b Šaicāne Irēna
b Ūsele Veneranda
b Čudarāne Regīna